วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

[Article & News] Bangkok - Gyeongju World Culture EXPO 2010 / 'มหกรรมฯ กรุงเทพฯ-เคียงจู'
[Article & News] Bangkok - Gyeongju World Culture EXPO 2010
'มหกรรมวัฒนธรรมโลก กรุงเทพฯ-เคียงจู 2010'
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2553 / CR. - ทีมวาไรตี้@Dailynews Online
Repost : http://soenduk.blogspot.com/

สะพานวัฒนธรรมเมืองเก่า

อาณาจักรซิลลา หลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างจากภาพยนตร์เกาหลีที่กำลังฉายอยู่ในเวลานี้ สมัยก่อนเกาหลีประกอบด้วย 3 อาณาจักร (สามก๊กเกาหลี) คือ 1.โคกูร ยอ 2.แพกเจ และ 3.ซิลลา ซึ่งในปี พ.ศ. 1200 อาณาจักรซิลลา ได้รวบสามแผ่นดินเป็นปึกแผ่น และด้วยความที่พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาทำให้ในยุคนี้ถูกขนานนามว่า “ยุคทองของพระพุทธศาสนา” แต่พระพุทธศาสนาในเกาหลีเริ่มเสื่อมลงเมื่อเข้าสู่ยุคโชซอน และยุคที่เกาหลีเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น

ด้วยความที่อาณาจักรซิลลา มีวัฒนธรรมยาวนาน กว่าพันปี จึงเกิดความร่วมมือจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมโลก กรุงเทพฯ- เคียงจู 2553” (Bangkok-Gyeongju World Expo 2010) ขึ้นใน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-19 ธันวาคม 2553 ณ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ซึ่งเมืองเคียงจู อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ อดีตคือ ที่ตั้งของอาณาจักรซิลลา อันรุ่งเรือง

คิม ควาน ยง นายกเทศมนตรี จังหวัดเกียงซังบุค-โด กล่าวถึงการจัดงานในปลายปีนี้ว่า เสมือนโอลิม ปิกวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีที่มีวัฒนธรรมของชาติสืบเนื่องมายาวนาน และมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นเห็นได้จากยุคที่เกิดสงครามเกาหลี ประเทศไทยได้ส่งทหารมาช่วยเหลือในฐานะมิตรประเทศเมืองเคียงจู เป็นเมืองที่เก่าแก่เทียบได้กับอยุธยาของประเทศไทย โดยการจัดงานในปลายปีนี้จะทำให้ประชาชนของสองประเทศเข้าใจวัฒน ธรรมของกันและกันมากขึ้น และยังช่วยส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านการศึกษา และ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลในอนาคต ขณะเดียวกันอยากเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ เพราะทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เตรียมการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจไว้ให้ชาวไทยได้ชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และหลังจากเสร็จการจัดงานในไทยทางเมืองเคียงจู จะมีความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับเมืองต่าง ๆ ในแถบยุโรปต่อไป

เบก ซัง ซึง ผู้ว่าการเมืองเคียงจู กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมโลก” ของเมืองเคียงจู ผ่านมาแล้วกว่า 57 ประเทศทั่วโลก โดยเมืองที่ได้ไป แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต้องมีหลักเกณฑ์ว่า เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมมายาวนาน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในหลายประเทศ โดยการจัดงานที่กรุงเทพฯ ปลายปีนี้ หวังว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะทางรัฐบาล เกาหลีใต้สนับสนุนเงินในการจัดงานอย่างเต็มที่ แต่ตอนนี้เป็นห่วงอย่างเดียวคือ สถาน การณ์การเมืองในไทย

“งานครั้งนี้นอกจากจะนำศิลปะเก่าแก่ของเมืองเคียงจูมาแสดงแล้ว ยังมีการแสดงเค-ป๊อป ซึ่งวัยรุ่นไทยหลาย ๆ คนคงประทับใจในการจัดงานในครั้งนี้”

ส่วน จอง คัง จอง ประธานโครงการ Gyeongju World Culture Expo กล่าวย้ำถึงการจัดงานปลายปีว่า ไฮไลต์ของงานจะเป็นชุดการแสดงทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดจาก 3 คณะ ซึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเกาหลีใต้ รับรองว่า คนไทยต้องประทับใจเพราะไม่บ่อยนักที่คนต่างชาติจะได้รับชมการแสดงของคณะดังกล่าว

ขณะเดียวกันยังมีการนำแบบจำลองวัตถุโบราณ ในสมัยซิลลา มาจัดแสดงให้ประชาชนชาวไทยได้รับชม และยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวไทยประกอบงานด้วย ผลที่ตามมาคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ขณะเดียวกันคนไทยที่สนใจประวัติศาสตร์กว่า พันปีก็สามารถไปเที่ยวที่เมืองเคียงจูได้ โดย หลังจบงานครั้งนี้ทางเมืองจะมีการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมโลก กรุงเทพฯ-เคียงจู 2553” หนึ่งในกิจกรรมโหมโรงคือ การสัมมนาแลกเปลี่ยนด้านพระพุทธศาสนา (Korea Thai Buddhist Cultual Forum in 2010) เมื่อ ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยดงกุก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสอนศาสนาพุทธที่เก่าแก่ของเกาหลีใต้ ในเมืองเคียงจู โดยพระศรีธวัชเมธี (ชนะ) ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่าถึงการแลกเปลี่ยนสัมมนาในครั้งนี้ว่า แม้พระภิกษุไทยที่มาร่วมสัมมนาจะเป็นนิกายเถรวาท ซึ่งพระภิกษุเกาหลีส่วนใหญ่นับถือนิกายมหายาน แต่พระพุทธศาสนาของสองประเทศมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้พูดถึงการผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับแนวคิดใหม่ ๆ

การมาดูงานที่มหาวิทยาลัยดงกุกครั้งนี้สามารถนำมาปรับใช้ในด้านการเรียนการสอนของพระสงฆ์ในไทยให้เป็นระบบมากขึ้น อนาคตคาดว่า จะมีการแลกเปลี่ยนนักบวชเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกันมากขึ้นด้วย

ขณะเดียวกันงานนี้ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งรัฐบาลเกาหลีค่อนข้างตื่นตัวกับการทำงานอย่างมาก ขณะที่ภาครัฐของไทยยังไม่มีการส่งเสริมอย่างชัดเจน เท่าใดนัก ถ้ามีการส่งเสริมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นประเทศไทยจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้หลักศาสนาเพื่อให้ชาวต่างชาติเรียนรู้ได้ เพราะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวหลายคนมาเที่ยวเพื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนาในไทยเพิ่มมากขึ้น

ภีรนัย โชติกันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มทวิภาคี สำนักงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตอนนี้หน่วยงานของไทยได้ เตรียมตัวเกี่ยวกับงานปลายปีนี้ โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมศิลปากร รับผิดชอบการแสดงของไทยเพื่อแลกเปลี่ยนกับทางเกาหลี ตลอดจนมีการแสดงนิทรรศ การร่วมกันของสองประเทศ และมีการเปิดร้านอาหารไทยให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลองขณะเดียวกันประชาชน สองประเทศได้เรียนรู้วัฒน ธรรมระหว่างกันมากขึ้น เพราะไทยกับเกาหลีด้วยความที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันทำให้วัฒนธรรมหลายอย่างใกล้เคียงและสามารถแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งงานนี้ก่อนการจัดงานมีการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนของสองประเทศไปใช้ชีวิตกับครอบครัวในเกาหลี 10 คน โดยในช่วงจัดงานเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการให้การตอบรับและแนะนำวัฒนธรรมของสองประเทศ

“สำหรับสิ่งที่เป็นปัญหาในตอนนี้นี้คือ เรื่องงบประมาณของฝ่ายไทยที่ยังไม่มีความชัดเจนจากคณะรัฐมนตรีเนื่องจากสถานการณ์การเมือง ส่วนฝ่ายเกาหลีงบประมาณได้เตรียมพร้อมที่จะมาลงทุนงานนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งในช่วงจัดงานมีการจองทัวร์จากเกาหลีมากเป็นพิเศษเพื่อมาชมงานนี้และเดินทางไปเที่ยวต่อในจังหวัดอื่น ๆ”

สำหรับความร่วมมือในอนาคตกับเมืองเคียงจูเกาหลีที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ อาจจับมือด้านการท่องเที่ยวกับอยุธยาของไทยได้ ที่จะเป็นอีกแนวทางในการผนึกกำลังส่งเสริมศักยภาพระหว่างกัน ขณะเดียวกันงานนี้ยังมีนักธุรกิจจากเกาหลีที่เตรียมมาลงทุนในไทย โดยเมื่องานนี้จบลงอาจมีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากเกาหลีมาไทยเพิ่มมากขึ้น

มหกรรม กรุงเทพฯ- เคียงจู ปลายปีนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสองประเทศ ที่อนาคตจะก้าวไปสู่ความร่วมมือต่าง ๆ ต่อไป.Bangkok - Gyeongju World Culture Expo 2010

Thailand and South Korea agreed to join a 50-day world culture expo in Bangkok to promote bilateral friendship and cooperation and publicize the historic cultures of the two nations.

"Bangkok - Gyeongju World Culture Expo 2010” will be held from November to December 2010 at Sanam Luang, National Museum, National Theater, Thammasat University Main Auditorium, and Silpakorn University Arts Center.

The reason for choosing Bangkok is that it is the hub for international communication in Southeast Asia. The objective is to promote and exchange international arts and culture of both countries and to value society and the economy. Moreover, it is to promote good understanding and relations between Thailand and South Korea at the bilateral and regional level.

The activities of the event aim at supporting the good image of cultural tourism in both countries such as original arts and dance, international art festivals, cultural exhibitions, concerts, film festivals, film animation, tourism public relations programs, and handicraft sales and exhibition.The Gyeongju Historic Area, registered as a UNESCO World Cultural Heritage on November 2000, is an area that embodies the time-honored history and culture of Gyeongju, the ancient capital of the Silla Kingdom (新羅, 57-935)
The Gyeongju Historic Area can be divided into 5 major sections. The first section is the Namsan Area, a treasure trove of Buddhist art masterpieces dating back to the Silla Kingdom. Gyeongju Namsan Mt. (often referred to as an ‘outdoor museum’) is home to many historical heritage sites from the Silla Dynasty. Major attractions include: Poseokjeong (Historic Site No.1), Tapgok Maaejosanggun (Treasure No. 201), Cheollyongsaji Three-story Stone Pagoda (Treasure No. 1188), Chilbulam Maae Stone Buddha (Treasure No. 200), Bulgok Seated Stone Buddha (Treasure No. 198), and 37 other Buddhist relics

The second section is the Wolseong Area, one of the former palace sites of the Silla Kingdom. The area consists of Gyerim (Historic Site No. 19); Imhaejeonji (Historic Site No. 18), a Silla Royal Palace site; and Cheomseongdae (National Treasure No. 31), the oldest observatory in the East. Daereungwon area, the third area, features a cluster of the royal graves of the Kings and Queens of Silla. Also in the same area are Gobungun (a cluster of old graves) in Nodong-ri (Historic Site No. 38), Gobungun (a cluster of old graves) in Noseo-ri (Historic Site No. 39) Gobungun (a cluster of old graves) in Hwangnam-ri (Historic Site No. 40), and Oreung (Historic Site No. 172), among others. Archaeologists have discovered a number of invaluable relics and historic items in this area such as Geumgwan (golden crown), Cheonmado (a painting of flying horses), and numerous pottery pieces. These finds are perhaps the greatest clues into the life of the people of the Silla Dynasty.

Area number four, the Hwangnyongsa Area, is where the former site of the Hwangnyongsa Temple (Historic Site No. 246) and Bunhwangsa Stone Pagoda are located. Lastly, is the Sanseong Area, housing remnants of the major defense system for the capital city. The site consists of Myeonghwalsanseong Fortress (Historic Site No. 47) which is estimated to be around 400 years old.

The Gyeongju Historic Area has a total of 52 designated cultural assets that are registered as World Cultural Heritages.[Episode Summary] Queen Seon Deok (善德女王/ 선덕여왕) - Ep.5
[Storyline] Queen Seon Deok Episode 5.
Cr. - Jackie@dramatomy
Repost : http://seonduk.blogspot.com/


Bone Rank system of Silla

There is a lot in mentioned of these blood line standard differences Seonggol & Jingol. The Korean kingdom of Silla (BC57- AD935), this ancient kingdom uses this aristocratic bone rank system (Golpumjedo) to segregate caste system in their society, particularly the layers hierarchy of the aristocracy. The west will be used the similar royal blood line (sang real), same meaning different parts of the anatomy. The bone rank system determined the basis of their hereditary proximity to succession of the throne and their level of its authority. Strictly hereditary, the bone rank system created and sustained this caste system. The bone rank may have been adopted as part of the administrative law introduced from China and promulgated by King Beopheung (reign 514-540, Uncle to king Jinheung) in 520. That merely reinforced a society already segregated by bloodline and lineage. Although only two (Seonggol & Jingol) of the five known ranks referred to literally to as “bone” (Gol), the term “bone rank” has become widely used to describe the whole system.
Seonggol
Seonggol or literally the “sacred bone,”, sometimes termed “hallowed bone,” constituted the highest level of the bone rank and applied only of a portion of the royal Kim family clan (who rules Silla since 356 under King Nameul), possibly those considered to have royal blood on both sides of the parent. You may find there is high percentage of close kin marrying each other. It was not until the reign of King Tae Jong Muyeol (son of Kim Yong Su & Princess Cheon Myeong) that is was abolished the rank system rank to make path to his right to ascension to the throne in 654, prior to him it was said only those holding the rank of Seonggol could succeed the throne. This rule applied will led to the crowning of Queen Seon Deok in 632 as sovereign & she succeeded by another Queen Jin Deok in 647, because there was no apparent males heir of the Seonggol (as we are been told in the drama there was a prophesy by the founder of Silla) to succeed the throne. That situation led to the subsequent abolition of bone rank as obsolete
Jingol
Jingol comes below the rank Seonggol literally “true bone,” which included the rest of the Kim royal family, as well as the Bak and Seok families of Gyeongju, in the early years of the Kingdom was leadership rotating system among the three strongest clans, Bak, Seok, and Kim which had held the throne & were constantly involved in most royal marriages, also as well as another Kim Kim Hae; the royal clan lineage descended from the royal house of Geum Gwan Gaya or the Gaya Confederacy annexed by Silla in AD 562. Members of the true bone could hold any official position, up to the level of full minister. They could also attain office rank up to the highest, Ibolchan but Minister in this drama are called Dae Heung. After King Muyeol abolished the Seonggol rank, only those holding the Jingol bone rank could become king. The debates will assures in the drama that if there is no Seonggol left in the Royal House then the job application for the throne will open up to the Jingol. This is what Mi Shil will be hoping for since she is in this class but it will not be until the time of King Muyeol
Queen Seon Deok Episode 5

Taklamakan Desert Sand dunes-Dry quicksand

So Hwa is sinking fast into the quicksand. Deok Man decided with the rope around her mother as Deok Man desperately pull her mother up & tells So Hwa that she will save her, but Deok Man struggling is also slipping into the sand. Then So Hwa thinking it is futile to save her, throw up her package, then takes King Jinheung’s dagger to cut the rope away to release her & thus may save Deok Man from being pulls in. Deok Man plead So Hwa to stop & tell that she will save her mother at all cost. So Hwa asked Deok Man to run away as So Hwa cuts the rope. So Hwa said that she had burdened her long enough & this spell the end for her then advice Deok Man at all cost she must survive & must flee from here immediately. Chil Sook comes from the horizon, So Hwa & Deok Man is shock & panic to see him Soo Hwa scream for her to run away while Deok man shouts at her mother not to cut the rope as he approaches them. Soo Hwa finally cut lost the rope but before she was pull in, she threw the dagger at Deok Man. Deok Man sees So Hwa sink into the sand & disappear. Chil Sook managed to catch her as Deok man wants to jump into the quicksand as well & trying to restraint her then Chil Sook suddenly looks up, the desert sand storm is approaching, stunned at the massive speed of the velocity it was coming, they eventually get cover by the sand storm

The sandstorm, looks like CG from movie The Mummy

After the sand storm subsided, Deok Man desperately & frantically looks & shouts for her mother in the desert like a lost child in a mall. After a while looking with falls & tumbles Deok Man found conveniently their travelling belonging & the best that the King Jinheung’s dagger is jab on the sand surface of the desert. Then notice the rope & decided to dig through the sand as she retrieve the rope but only to find the cut end of it, then carrying on digging in futile until nightfall when she was exhausted when Cartan & other merchant came to the desert to look for her then finds her miraculously. Cartan runs to her by now she has lose consciousness as Cartan call out to her

Kim Yong Su having a fierce battle as he slays the enemies & engage with a one to one arm combat with the opposite General. It will be likely be Baekje. The Baekje General tries to shot an arrow but the shot didn’t cause mortal harm to Kim Yong Su as Kim Yong Su goes one on one & brought the horse down that the Baekje General was riding but then both of them stab each other to death as Kim Yong Su falls. Princess Cheon Myeong wakes up in cold sweat. It was a premonition nightmare

I will not give the caption for the characters who had been repeated, will only do those that is 1st time appearing. Cheon Myeong then finds that her husband is not on her bed side. She gets down & goes to look for her husband, but Kim Yong Su is call out to his wife, he was in his study

Kim Yong Su, Lord Yong Su King Jinpyeong’s cousin, Cheong Myeong’s husband. I will give what is in the caption it is written as the historical fact may contradict otherwise. Technically if he is King Jinji’s son & King Jinji is King Jinpyeong’s uncle, then makes Kim Yong Su the uncle to Cheon Myeong. But in Korean especially in the strong Buddhist country like Silla; later Guryeo; royals intermarrying between close kin is seen as preserving the purity of their royal blood. There is why blood ties are so important like the standards like a caste system between Seonggol & Jingol. This is called the bone rank system or “Golpumjedo”

Kim Yong Su sees a very anxious wife running toward him & asked if she has sleep well, obviously with her bursting of cold sweat, you wouldn’t think so. He asked her to sit down to calm herself down. Kim Yong Su finds that his wife is sweating profusely & helps wipe her sweat off with his handkerchief & what is troubling her. Cheon Myeong recalls that if she should be reckon whatever may against Mi Shil’s powers in contend that Mi Shil will dare to strike at her without mercy to preserve her power, & will she like to see that fury of consequences laid before her. Kim Yong Su asked her what was the nightmare all about that she got so frightened. Cheon Myeong said it is not the nightmare that she is frightened, but the fear for the reality that it is to come. Cheon Myeong is afraid that the uphill battle of odds that Kim Yong Su might face & pleas with her husband to announce his intention to King Jinpyeong that he will not do so. Cheon Myeong said that her 3 younger brothers Princes who have now wander to the netherworld; it is possibility of just mere chance of occurrences. If it is so then she will insist & believe that heaven has bestowed favoured on Mi Shil & futile to resist. Cheon Myeong said that she may be young Princess but yet she will accept the fact & the fate. Cheon Myeong may be seen younger since King Jinpyeong is 15 years younger than Mi Shil. There is a saying that old age will falter. I suppose that King Jinpyeong is counting that he has age advantage on his side, I assume he is waiting for Mi Shil to kick the bucket before he can resume full authority

Cheon Myeong sense uneasy, that she willing demoted & relinquished (Juk Kang) her ranking for that purpose so she can be at peace living her life with the man she love, that is always what a woman wanted as husband & wife. Cheon Myeong always thought that Kim Yong Su has the same concurs ideas as her. Kim Yong Su said he concurs but Cheon Myeong asked why he insists to accept the investiture of the heir apparent. Kim Yong Su said that King Jinpyeong is fighting this alone & having a hard time, he just wanted to do his part to rally support behind King Jinpyeong. Cheon Myeong pleas that this investiture is not mean for people with a kind & gentle soul. (Yes one must be scheming & manipulating to stand in power). Kim Yong Su insists it is his honourable duty to stand by King Jinpyeong in support. But Cheon Myeong is selfishly asked why must her husband takes up the flag to rally this frightful venture as she is overcome by her fear of her nightmare. Suddenly the palace maid barges in to said that the Hwa Rang is acting suspiciously weird outside their palace

Cheon Myeong comes out to confront the Hwa Rang who had gather in numbers. She asked why the Hwa Rang before her have their faces in “Nang Jang” (Painted faces for suicide mission) & asked what they are here to pledge their life for a cause. Princess Cheon Myeong was to know their intention. Then Hojae speaks up (Jingol Hwa Rang, current Pungwolju Lord of Hwa Rang Training & Customs). They are here after hearing that King Jinpyeong wants to name Kim Yong Su as heir apparent. Cheon Myeong said it is none of their concern as it is palace affairs. But Bo Jong (Mi Shil & Seol Won Rang’s off spring, Vice Captain of Hwa Rang). They will like to submit their grievances petition on their protest on the matter in the name of the Hwa Rang legacy

Then Kim Yong Su gets battering from the Council of Nobles over debates of his qualification as Crown Prince. The Minister said that Kim Yong Su had been deprive from his royal blood line been demoted to the status as Jingol. This is seen unconscionable. Eul Jae tells how bleak the Seonggol blood line is now at its present status where heavens have summoned the Seonggol heirs to their eternal rest, it is not healthy for the Silla overall, said that the throne doesn’t seems to have any sight of producing heir & the issue can’t be left unattended & not advisable, so the next will have to seek the ones of Jingol blood. This will be like e.g. if all the descendants Queen Elizabeth II is unavailable to be succeed her throne that the next will be the Duke of Gloucester which is her Cousin. Mi Saeng harasses that the fact that Kim Yong Su had been disqualify his lineage of succession & will not be seen inappropriate. Ha Jong (Mi Shil & Se Jong’s off spring) then bangs on the table like gangster to reiterate that that he is the son of the depose King Jinji. Mi Saeng embarrass by his air head nephew. Mi Saeng said to excuse his insolent inquiry what merits accomplishment does Kim Yong Su have to showed the court that he is capable that he is not aware of but if Kim Yong Su has the time to whisper into his ears. Ha Jong jeering & laughing but was reprimand by Se Jong. Se Jong said that Kim Yong Su doesn’t have any merits accomplishment to his status how is he going to become the Crown prince, Mi Saeng added that Kim Yong Su as he is a son of a dethrone King; has demoted from his royal lineage & in addition no experience to show his ability & still wants the Council to consent his investiture then to obey him as sovereign to rage war with other nations. Mi Saeng said why should they & how are they supposed to. Ha Jong asked that Kim Yong Su step down from his investiture. Then other Nobles voice in concur that he step down his intention as Crown Prince as they seen as inadmissible in recognition

Kim Yong Su said they are correct that he doesn’t question their disgruntle views on his qualifications. Kim Yong Su said that indeed lack any bestowal accomplishment to be reckon that the Minister will not accept his as the next sovereign, so how can he be qualify to ascend the throne. Se Jong is taken by surprise. Mi Saeng thinks that Kim Yong Su had finally come to his sense that ashamed to take the throne due to his lacking. Kim Yong Su then drop at them since he doesn’t have any bestowal therefore he will go & achieves these accolades & will justify his stand for that investiture. Mi Saeng stops laughing. Kim Yong Su will personally takes & lead the army to battle for the expedition to retake Mo San Fortress under their command

Mo San Fortress is in present Namwon, North Jeolla province (Jeollabuk do) was conquered by Baekje general Baek Gi in year 616. Namwon City is famous for their folk tale of Chunhyang & Lee Mong Ryong. There is also famous battle that occurred in the Siege of Namwon in the Imjin War (1592-1598). This was lead by the Japanese Daimyo of Bizen & Mimasaka (modern Okayama prefecture), Ukita Hideie. He married the famous daughter of Maeda Toshiie, Go Hime, who also was the adopted daughter & well love by Toyotomi Hideyoshi

Eul Jae warns Kim Yong Su whatever he speaks at the council of Nobles (Hwa Baek)will be deem as a vouched as oath to his word & can’t be taken lightly if violated or empty promises that he has to resume responsibility to realise this word of what he says at the council. Kim Yong Su said so be it as he will be responsible for his words taken here, he will go to battle for the expedition. Se Jong & the rest are shocked that Kim Yong Su would have taken a drastic stand & left them in utters

Meanwhile Kim Yong Chu (King Jinpyeong’s cousin, younger brother to Kim Yong Su, historical records showed that King Muyeol’s father is Kim Yong Chu) demands an explanation from the Hwa Rang on their Nang Jang action to their insubordination in confrontation as they dare voice their grievances of the decision that the king had made. Ho Jae said that their Hwa Rang principles of guiding ethos are bestowal from former Silla rulers, Bo Jong said that whatever the King’s wishes may be, he will not acknowledge or approve to this matter because of their set principal & guiding ethos that dictates them. They look brainwash like that Youth Guards of old Communist regimeHwa Rang Guiding ethos composed replied by composing the Five Commandments for Secular Life. Loyalty to the monarch; filial piety to parents & teacher; amicability among friends; no retreat in war & aversion to unnecessary killing without cause. The Memorabilia of the Three Kingdoms (Samguk Yusa) also records that Hwa Rang members learned the Five Cardinal Confucian Virtues, the Six Arts, the Three Scholarly Occupations, and the Six Ways of Government Service

Kim Yong Chu asked whether the King’s need Hwa Rang’s acknowledgement & approval for him to make decision of his heir apparent. Mi Shil tells the hot blooded Haw Rang that the by doing “Nang Jang” that entailed them to pledge their life on a cause is worth of such a sacrifice. Seol Won Rang said that he laud their intentions but the matter is none for them to be concern about. Bo Jong asked whether a man without virtues or even the blood line will able to lead the country or Hwa Rang who will devote their life in serving their sovereign loyally. What will happened to a Sovereign if Hwa Rang should abandoned their sovereign

Mi Shil looks at them how naive are the present Hwa Rang thinks that the King needs to seek Hwa Rang’s mandate to be King. Bo Jong said that if he wants to rule this nation, he should first have merits before becoming Crown Prince. Mi Saeng comes in & tells him that the merit he will have soon have as he says. Mi Shil asked what does he meant with his remark. Mi Saeng informs that Kim Yong Su has said that he will lead an army to battle on an expedition to regain Mo San Fortress. Mi Shil, Seol Won Rang & especially Kim Yong Chu is surprise. Kim Yong Chu tells Mi Saeng that this can’t be happening & is out of the question. Mi Saeng asked Kim Yong Chu to speak to his own brother instead of venting his flair temper at him.

Mi Saeng (Jeong Woong In) is the court jester for this drama in addition he has a sidekick to the comic relief in his nephew Ha Jong

Kim Yong Chu goes to look for his elder brother about his intention to go to battle & dissuade him. Kim Yong Su has spoke his intention at the council & will fulfil that obligation. A Crown Prince who doesn’t have the loyalty of the Hwa Rang can aspire to be the Sovereign. Kim Yong Chu said that this expedition involves Mo san Fortress, does he know how difficult it is to retake in that place. Ha Jong shouts that he too will go to battle since Kim Yong Su can’t go & gain merits. Mi Saeng putting his finger to his ear to reduce the deafening effect of his nephew’s octave voice asked his nephew to calm down as they gather & digest what has happened. Ha Jong said that his Uncle looks down on him. I must say that they really have the patience to tolerate Ha Jong outburst & mindless remarks almost making him look like an idiot. Se Jong said that retaking Mo San Fortress is deem a point of no return. Seol Won Rang explains the rugged & narrow path that leads to Mi San Fortress in precipitous & dire. It is a great place to provided opportunity of meeting with ambushes for the army that ride through the path. The vanguard send will be total annihilation

Ha Jong said that Kim Yong Su may not able to retake the fortress. Seol won Rang said that Kim Yong Su may use other diverting tactics & may sacrifice the vanguard for this gain diversionary stratagem as plans, this is why nobody wants to command & implement this tactics for the high risk of body counts. Ha Jong asked what if Kim Yong Su do succeed in this expedition. Meanwhile Cheon Myeong is begging her mother Queen Maya to speak to King Jinpyeong to stop this from happening. Queen Maya tries to pacifies her wailing daughter fearing the safety of her husband. Cheon Myeong don’t wish to be make Queen but King Jinpyeong has force her husband to take up deployment so that her husband will fulfilled that King’s investiture as Crown Prince. Queen Maya asked what are they supposed to do as the 3 princes had already pass on & there is no male Seonggol to succeed. Cheon Myeong said that all this are Mi Shil’s plans & evasion schemes. Cheon Myeong said this expedition will make them lose Kim Yong Su

Seol Wong Rang discuss in the tactical briefing in the logistics & the terrain of Mo San Fortress. There will be Baekje army of 20,000, meanwhile the army lead Buyeo Jang is reported to advance to Sam San. There is also an appearance of movement that reinforcements are seen to join them at Doshil ridge. The army morale is soaring in great mighty spirit. Seol Won Rang asked Kim Yong Su to take a vanguard of 1000 soldiers pass through the path & seize control overtake their stronghold at Eulmijae. Kim Yong Su looks attentively. Seol Won Rang tells that it will be a peril & fierce undertaking in engaging the battle as they will be ambushes station at both sides of the ridge. Meanwhile the rearguard will engage an attack the Northern gates of Mo San Fortress therefore retaking it

Bu Yeo Jang (King Mu’s given name is Jang as he comes from Buyeo County, he is known as that but better known by another given name as SeoDong). Later become the 30th ruler of Baekje King Mu (reign 600-641), famous character in the Ballad of Seodongyo who later married King Jinpyeong’s 3rd daughter Princess Seon Hwa as Queen

After the tactical briefing, Kim Yong Chu asked that he should come along to battle, but Kim Yong Su to wants his brother to stay behind to protect Cheon Myeong & King Jinpyeong. Kim Yong Chu can’t stand to watch that his elder brother is going to the gates of death. Then suddenly Cheon Myeong comes running begging her husband to run away. They must run away to able to survive. Cheon Myeong asked her husband just to adhere to her wishes this once. In her earnest begging then about to leave, King Jinpyeong comes

King Jinpyeong goes to have a private word with his daughter. Cheon Myeong asked her father to allow Kim Yong Su to leave then King Jinpyeong pours out his own sorrow to his daughter

King Jinpyeong: After since that day, I have not been able to protect anything on my own accord. The day when King Jinheung passed away, the dream he wanted me to fulfil in his stead behalf. I could not bring about to do anything to protect his aspired vision either. Your mother, Maya my beloved Maya whom I love dearly I could not protect her either. My three sons I could not protect them, either. What is also there is something else I could not protect either……are my people. This Seorabeol is filled with Mi Shil’s people. She appropriated misuses His Majesty’s (King Jinheung) final edict to dethroned your uncle (King Jinji), after which she put me on the throne. Then together with the former king (King Jinheung’s) dreams, my three sons, the Hwa Rang, Hwa Baek (Council of Nobles) & everything within this nation……Whilst she stole it all right under my eyes, I could not protect a single thing. But however, if there is anything I protect & rescued from Mi Shil’s baneful esurience,….. that will be you. It is you & nothing else. The person who will able to survive the wrath of Mi Shil’s harrowing complot…that is you. There is also the day that you were born that was the day when the Gaeyang (Mizar) of the Big Dipper split in two, the constellation of its seven stars became eight. It was then I received a letter from Moon Noh.Cheon Myeong hears Gukseon (State Sylph) Moon Noh for the 1st time. King Jinpyeong said that Moon Noh disappear 15 years ago from the palace. Cheon Myeong asked what is the content of the letter had said

King Jinpyeong: When that the day on which the seven stars of the of the Big Dipper would become eight, there is someone who will able to come to contend with Mi Shil’s might that would grace the royal household…that person is you

Cheon Myeong is shocked. King Jinpyeong said that he has no one he can rely on except his daughter. King Jinpyeong beg his daughter to comply to his request. Kim Yong Su looks at the distance. Ha Jong complaints to his father on his worries that Kim Yong Su will return from this expedition in victory. Mi Saeng in his interest asked how can the marriage between Se Jong & her sister can produce such unfathomable off spring. Ha Jong said that Mi Saeng is looking down on him. Se Jong said that Ha Jong is not wrong in his concern. The battlefield can always reap the most unpredictable of victories. Se Jong said that King Jinpyeong might have secretly dispatch reinforcement from Manno Fortress & also other Generals to accompany in the expedition

Manno Fortress is ancient name for Jin Cheon County (Jin Cheon-gun) is a county in North Chungcheong Province (Chungcheongbuk-do). This is also the birth place of Kim Yu Shin

Se Jong is concern what if by chance of providence that Kim Yong Su comes home victorious in the campaign, what will Mi Saeng wants to do & have any excuses in order to protest Kim Yong Su’s investiture. Mi Saeng said that if that ever happens it will be a grave bother & trouble for them. Then if that does happened, he is sure that his sister & Seol Won Rang will think up of something, before finishing his conversation, Mi Shil comes in & asked why they are still up so late in gathering. Mi Saeng said that his nephew can’t sleep thinking of the prospect that Kim Yong Su might return in victory in the campaign that keep Ha Jong awake. Ha Jong is concern that if this happened, they can’t stop Kim Yong Su’s investiture as Crown Prince. Se Jong asked there is no Seonggol heir around, how can King Jinpyeong turns to a Jingol to be make King. Mi Shil said that indeed it is, this is why they will not oppose this investiture. Ha Jong is surprise

Seol Won Rang that Kim Yong Su claimed as Crown Prince will opened an opportunity gate for them who are Jingol & deems as a positive gesture. Se Jong doesn’t get the drift. Seol Won Rang then emphasizes that King Jinpyeong have opted to have a Jingol & not a Seonggol to succeed him. Ha Jong said that is why it is absurd. Mi Shil asked whether there is a Seonggol among them. Se Jong asked where to find a Seonggol in the present in Seorabeol. Mi Shil said it may been seen lamentable but King Jinpyeong has paved the way & outlet for a Jingol to succeed the throne. Mi Saeng praises that Mi Shil & Seol Won Rang has come up with a great plan on their foresight. Seol Won Rang said that King Jinpyeong has totally miscalculated on this part that in order to clamoured for Kim Yong Su’s investiture as Crown Prince opens up a bestowal an opportunity to all the Jingol bloodline. Ha Jong said that they still can’t allow this, if by chance Kim Yong Su returns in triumph. Mi Shil said that recapturing of Mo San fortress is a gain in their expanding boundaries that is the good for Silla. Mi Shil said whatever is good for this country will be good blessing for her as well. Se Jong caution that this is no time for indulging in whims & fancy. Se Jong fears what if Kim Yong Su comes back triumph & takes his investiture as Crown prince, what will happened. Mi Saeng said there when was any time that his mighty sister ever been daunted by such trifling possibility, furthermore there is nothing that she would allow this to ever happen. Mi Shil seems confident
Cheon Myeong cleaning her husband armour then decided to sew a jade that she carrying as a pendant ornament into her husband’s armour for protection, but then prick herself while sewing it in. Then weep to herself in sadness. Kim Yong Su comes to comfort his weeping wife.

Jade has the significant of being the elixir of life, the stone if immortality. It is known as divine stone that has the cure of asthma, gravel, epilepsy & heartburn in some older culture. In the east, it is venerated as a stone believes in bringing serenity, peace of mind, protection, power to warn of evil spirits & in accident, absorb all the bodily harm & injuries of the wearer. It also symbols of harmony, humanity, intelligence & justice

Then they take a stroll at the Pavilion Anapji Pond. This is Gyeongju, close distance to the National Gyeongju Museum

Anapji pond as said in the historical book of Samguk-sagi, during the 14th year of King Munmu’s reign (AD 661-681) in the Silla period (57 BC – AD 935), a large pond was dug and small mountains were built all within the palace walls. Additionally, beautiful flowers were planted and rare animals were brought in to create an exquisite garden environment. It is at Wyolseung (fortress erected in AD 101 during the Silla period) that we can find Anapji Pond. In 1974, an excavation revealed large spherical shapes (measuring 200 meters in diameter and 180 meters in height) indicating that 3 islands were located in the pond. Anapji Pond can presently be viewed in its near original splendour, thanks to restoration efforts. There is also Imhae jeonji is as one of the detached palaces, of the Silla royal family’s main palace, this structure was used as the crowned prince’s palace. Imhaejeon is historically the most important building on the property and historical books often refer to the surrounding area as a whole simply as Imhaejin. An excavation resulted in the discovery of several buildings, Hoerang (corridor area), Anapji Pond and five towers in the western portion of the site. While some sites have been restored others have been left in the natural form, only leaving the corner stones in sight.

Kim Yong Su asked whether she recalls as Cheon Myeong said how she can ever forget. Kim Yong Su recall that Cheon Myeong was no older than 12 years old at that time. Cheon Myeong said that the 12 years old child who was daring & brave enough to confess her feeling to the person she harboured her love. Kim Yong Su & Cheon Myeong walks a distance & continues their story that after a while they were married. Cheon Myeong said that it feels like lifetime has pass them by but yet foster the same feeling that it was is still fresh memory playing in their minds. Cheon Myeong blames it is all her faults if she wasn’t a Princess. Kim Yong Su comforts his weeping wife. Cheon Myeong apologise that she should be mournful before her husband deployment for battle. Kim Yong Su asked his wife to cry freely. Kim Yong Su hugs her for Cheon Myeong to have a shoulder cry. Cheon Myeong cries to ask Kim Yong Su not to go & not to leave her. She know that Kim Yong Su has no will or interest in power but he has to become the Crown Prince to take to the battlefield to gain glory by risking his life. Kim Yong Su promises that he will vanquish them all no matter what it takes & be it be Baekje or Mi Shil, in which after he shall return to her in this warm embrace that they are now & spend the rest of his day with her forever. Kim Yong Su kisses his wife & then embraces her

The morning set off to battle. Cheon Myeong sees her husband as he goes off to battle. Kim Yong Su turns around to see his wife. Mi Saeng & Seol Won Rang looking at the distance at the send off. Mi Saeng asked whether there campaign will not be hampered by unpredictability. Silla army marches off to Mo San Fortress lead by Kim Yong Su. Then in the engage battle with flights of arrow shooting down as the armies clashes in a fierce battle with countless casualties & death, as soldier are strike down by arrows. Kim Yong Su order a charge as the soldier engage in battle. This time the battle is already on foot arm in arm combat as they slaying each other down. They were some that gone down to fist fight brawls that every man to himself. Kim Yong Su managed to get the head of the Baekje General & shouts triumph holding his slay of dismembered head of the enemy & shouts victory to Silla as the soldier cheers victory. One of the Silla soldier send by Seol Won Rang shot Kim Yong Su in the arrow. The arrow pierce where Cheon Myeong sown the jade pendant. Cheon Myeong was there to witness the fall of her husband. As he fell the men gather around his body while Cheon Myeong trying to get through the crowded men. In his dying breath, Kim Yong Su looks to the direction of his wife & tries to reach her as she wailing for him. In his arm stretch hand he tries to give back her jade which was broken by the arrow & he dies

Cheon Myeong in delirious from nightmare where the palace maid comes in & tries to wake her up by calling out to her. Cheon Myeong wakes up from her nightmare screaming. Palace maid wipes the cold sweat & asked what is the nightmare this time demons or goblins or is the tiger chasing after you. Cheon Myeong said that it was in the battlefield & Kim Yong Su was there. Cheon Myeong fear for the worst & asked whether there is news from the front. Then shouts that the army has been victorious in retaking & now has conquered Mo San Fortress. The soldier comes to report to Cheon Myeong that they have retaken Mo San Fortress & was victorious. The army of Kim Yong Su had slaughtered 2000 Baekje soldiers & claim the fortress. Cheon Myeong is glad to hear of the good news. Palace maid asked when Kim Yong Su is returning. The soldier hesitates. Cheon Myeong demands to know what is the matter. The soldier said that Kim Yong Su lead to retake the fortress but on the journey back was shot by arrow from a few Baekje renegades soldier. Cheon Myeong was shocked. The Soldier hands her the bloody jade pendant that she sew. The soldier said that Kim Yong Su in his dying moments orders them to convey this jade back to Cheon Myeong. Cheon Myeong collapse as she sees the blood stained jade

Meanwhile in Taklamakan desert, Cartan knocking at Deok Man’s room door to open her door, he asked how long she want to spend inside the room & not come out. Cartan said she already survive the dreadful sand storm this she should take as a sign to clench her teeth in grit to survive. Cartan said that they rummaged the whole of the desert in searching for her only to see her starve like this. Egyptian merchant calls out to Deok Man to eat & leave the food tray outside her door & asked her she must eat. They leave after failing to coax her. Deok Man staring blankly at the room shell shocked. Then Deok man stat to tap her fingers like a running code Morse, on the other side Cheon Myeong in mourning locked herself in the room is doing the same habit as both of the sister simultaneously tapping in parallel axis

Then So Hwa comes & stop Deok Man from the irritable taps. So Hwa asked why is she doing this again, does she feel anxious, daunted or is she sad. Deok man about to burst into tears as So Hwa tells Deok Man how silly she is. Deok Man calls out to her mother. Deok Man hugs So Hwa as comfort Deok man & asked her to remember who has said that that all will be fine & be alright. So Hwa wipes Deok man tears & said that in desert that you must not waste your tears & save it. Deok man calls out to her mother repeatedly & hugs her & wailed out loudly. So Hwa comforts Deok Man by patting her. Then meanwhile in the parallel axis Cheon Myeong tapping her finger in anxiety where Kim Yong Su comes to comfort his wife. Kim Yong Su stops his wife from trembling & asked whether it was nightmare afflicted that she is having anxiety attacks. Kim Yong Su embraces his wife & comfort that everything is alright. Whenever she cries, he will embrace her like what he is doing. Whenever her fingers tremble, he will take her hands & hold them to easy her trembles. Kim Yong Su will do this all the time for her forever. Kim Yong Su pacifies his wife the same as So Hwa did to Deok Man. Chen Myeong crying as Queen Maya knocks at the door to get her daughter to open the door. Cheon Myeong realise that Kim Yong Su is gone. Queen Maya said how long does she want to stay in the room since she need to preside the funeral rites that they should honour the memory of Kim Yong Su

Kim Yong Su’s funeral. Cheon Myeong staring at her husband’s tablet & her body is laid in rest at the temple when Mi Shil comes to pay her condolences in a Buddhist temple. Mi Shil pays a white chrysanthemum on Kim Yong Su’s body. She goes to Cheon Myeong to give her “comfort”

Commonly in the Buddhist temple that practices Mahāyāna Buddhism if I can remember clearing usually have 3 Buddhas usually in a sitting lotus position. The centre Buddha is the Sakyamuni being flanked by Amitabha on the left & Medicine Buddha on the right, usually have a mural painting of the other Buddhas. The Korean temple also have Sakyamuni pagoda as well. In other smaller chambers the dedication to Goddess of mercy or Avalokiteśvara. Korean is Gwan Eum or Gwan Se Eum

Mi Shil said that they must honour Kim Yong Su passing that Kim Yong Su death is a bereave & misfortune for the nation (but of course fortune to Mi Shil. One man’s poison is the other man’s meat). It is truly a lost by divine providence & asked Cheon Myeong to regain her vigour from her bereavement. Mi Shil stood up & leave but turns back to embrace her which caught Cheon Myeong by surprise. Then Mi Shil

Mi Shil: Run away!…The seven stars…Gaeyang’s keeper & prophesy ?!…Abandon such trifling delusions, & run far away. This…is my last shred of compassion for you.

Mi Shil gives her final threat to Cheon Myeong in goodwill for her to leave. As Mi Shil leaves Cheon Myeong can only stare at her

Return to Taklamakan Desert. Deok Man bid goodbye to the merchant who are leaving. Deok Man greeting in each of their language. The Arab greets her As Salam. The Indian she greeted Namaste. Egyptian merchant give Deok man a bear hug. He then asked that she is now all alone will she be alright. Deok Man said that she is running the tavern on her own, she assure them she will be fine. Deok Man is better mood. Deok Man looks at a very concern Cartan as she trying to give assurance that she will be fine that she is Deok Man. Deok Man hugs the worried CartanAs salam is Arabic for peace be upon you, in is general a Muslim or Arabic greeting, it usually follow by a handshake

Namaste, is Sanskrit from external sandhi between namaḥ and te is a common spoken greeting or salutation in the Indian subcontinent. It is derived from Hinduism, or I salute the light kindling your spirit” or simply in modern Hindi as Hello

Deok Man asked them to set off quickly as Cartan asked them to depart. Deok Man wish them safe journey & waves goodbye. Camel caravan crossing the Taklamakan as Deok man watches the caravan passing as she ponders then Cartan comes back for her. Deok Man surprise to see Cartan. Cartan invites Deok man to go to Rome with him. Cartan said that Deok Man always wanted to go to Rome to become a heroine like the books. Deok Man is grateful Cartan is glad as Deok Man is grateful & asked her to leave now with him to Rome. Deok Man said that she will indeed leave not for Rome but for Gyerim instead. Then Cartan asked whether it is Dunhuang or Seo Yeong (Western regions)

Seo Yeong - Xiyu in Mandarin is Xinjiang & the former Soviet Central Asia) indicate further west in Central Asia that is the Tarim basin. It was later that Tang Emperor Taizong had a campaign against the Xiyu states

Deok man said that she will go to Gyerim located in the eastern end of the continent. Cartan asked why do she want to go to Gye Rim. Cartan said that she may be born in Gye Rim but grew most of her life in China & may not know anyone in Gye Rim. Deok Man said the least she know is someone’s name that is Moon Noh & he could be her father. Deok man wants to go to Gye Rim to find him to asked him why she was abandoned & to convey her mother’s death to him & what has happened in their lives. Cartan asked whether she is really convinces she can do this. Deok Man affirms. She had made up her mind, to decided to go to Gyerim. Cartan said that is fine but she must dressed up like a man. Cartan warns they may never know what befalls will happened to a lone woman taking such an arduous trip. Deok Man agrees it is a good idea. Cartan said that Deok Man must return being her old mischievous & strong willed Deok that he know. Deok Man said that she will, it is because the desert tears are the 1st thing to get dried up

Are we to believe that Deok Man will dressing as a man in Silla to hide her gender until she is discovered. Another Shin Yun Bok? I do hope we will see Cartan again sometime later in the drama. When Queen Seon Deok opens her country Silla for thriving commercial trading. Back at Silla. King Jinpyeong is shocked that Cheon Myeong wants to leave the palace. Cheon Myeong said that she will leave the palace to take up in holy order in Buddhism. Queen Maya is also shocked at her daughter decision to take up holy orders. King Jinpyeong can’t permit her daughter to do so as she is the destine 8th star of the Big Dipper. Cheon Myeong from now onwards wish to forget & bury her destined fate deep in her mind. Cheon Myeong gives her parents a formal greeting of goodbye & leaves the palace

Cheon Myeong’s palace maid asked why she also had to take up holy orders. Her palace maid likes the life in the palace than the temple. Kim Yong Chu is outside the gate waiting for her. Kim Yong Chu has a private moment with her as he said he will escort her to the temple. Cheon Myeong said that is not the reason that she wanted to see him. Cheon Myeong asked Kim Yong Chu to find the whereabouts of Moon Noh. Moon Noh is Gukseon who disappear after his hermitage on Mount Taebaek. Kim Yong Chu asked why does she need to find Gukseon when he is found. Cheon Myeong said Gukseon Moon Noh if it is him, then they will able to seize control of Hwa rang from Mi Shil has stole from her hands. Kim Yong Chu realise that the holy order is a cover & an excuse
Buddhist monks or nun are address as Seon Nim
Cheon Myeong said that she is not running away. She will find Moon Noh then after engage in a debate with him, if the prophesy is true about her with the destiny that he has said. Should it be true that I will restore his position amongst in Hwa Rang & will make him her vassal. This is because that her life, King Jinpyeong & also her child that is about to exist will be threaten if it is not true & depends on him if it true. Kim Yong Chu realise that Cheon Myeong is pregnant with his brother’s child. The palace doesn’t know about her pregnancy as she doesn’t want her child fate to befall like her brothers or her husband, so she can’t have it the child in the palace. She will not allow her child to follow that path. Cheon Myeong asked Kim Yong Chu to do the search in stealth for Moon Noh & caution at all times. Kim Yong Chu must find Moon Noh

Then One Year Later

Cheon Myeong doing her rituals when her palace maid said that Kim Yong Chu has come. Kim Yong Chu carry an infant & tell him that he is his older brother last are the last flesh and blood that is left. Cheon Myeong presence is announce. Cheon Myeong tells Kim Yong Su does her child looks blessed with an imposing figure. Kim Yong Chu is said that a royal child should be grow up in the prosperity & the trimming of the palace instead of force to be hidden & conceal, he feels heartbreak of the present circumstances. Kim Yong Chu asked whether Cheon Myeong had named her child

Cheon Myeong: Lady Mi Shil has once said before of these words, that time holds no keepers. Mi Shil also cannot do anything or stand against before time’s prowess. Therefore…I gave him a name which means exactly that time she so fervently daunts. I will named him…

Chun Chu means literally Spring & Autumn. It also under means age, year annals & history with time of infinity. Kim Chun Chu (Kim Yong Su & Cheon Myeong’s son, later to be King Muyeol of Silla)

Cheon Myeong is concern about progress in the matter she has asked Kim Yong Chu to find out for her. Meanwhile man is being interrogated to extract information by Seol Won Rang on Kim Yong Chu’s secret stealth finds of whose whereabouts & why. The poor man being torture claim he does know anything. Meanwhile Cheon Myeong asked where Moon Noh is. Kim Yong Chu said that he is Manno County’s Sam Mountain at Yeo Rae Temple. The poor man finally confess under the strain of torture that he was suppose to look for Moon Noh the Gukseon (State Sylph) that had disappeared a long time ago for Kim Yong Chu but he doesn’t know the reason why

Cheon Myeong said that if it is Manno County then it is his home town

Manno County is the present Jin Cheon in the province of Chungcheongbuk do. Southwest of the county is mountainous. Cheon Myeong asked whether he was in Manno County all this while. Kim Yong Chu said that Moon Noh makes a trip & goes there in a few years, so they are keep surveillance for his return that should be soon. Cheon Myeong said she will personally have to see him there. Kim Yong Chu voices concern that the area borders with Baekje’s frontiers, not only do skirmishes frequently happen daily; recently suffered famine has engulfed the region, causing constant turmoil’s of destitute. The area is considered gravely dangerous to venture. Kim Yong Chu asked Cheon Myeong to wait when the area is more settle, but Cheon Myeong said that she had to make haste for the area so Moon Noh will disappear yet again like the fleeting of a wind if we don’t meet with him now, she will never know when the next time it may come. Cheon Myeong is determined to set for Manno County

Mi Shil is surprise almost with slight chill fear that Kim Yong Chu has been searching for Moon Noh. Seo, Won Rang said that Kim Yong Chu this year in stealth has been looking for the person is none other is Gukseon Moon Noh. Kim Yong Chu bid farewell the leave some of his guard to give protection for Cheon Myeong’s perilous journey. Cheon Myeong thanked him for his kindness & Kim Yong Chu asked that she take every caution in her undertaking of her journey. Cheon Myeong said that she finally able to meet with Gukseon

During these times, most noble family has a sustainable amount of people as private army

Meanwhile Seol Won Rang said that they must be planning something, it may to avenge the death of Kim Yong Su. Mi Shil interrupts & asked where is Moon Noh’s whereabouts now. Seol Won Rang tells that Gukseon is said to in Yeo Rae Temple in Manno Gun (County). Mi Shil seems to wonder that Moon Non comes to haunt her as it is seem to her that demise shall be the only way to cut those ties. Mi Shil asked Seol Won to prepare for it. Her palace maid sending her off as Cheon Myeong set off your Yeo Rae Temple. Cheon Myeong instruct them to return to the hermitage in Mount Seo Da

Mount Seo Da ancient name for Mount Mai in Jinan County, Jeollabuk-do (North Jeolla). Mount Mai is a great long distance hiking mountain with various degree of hiking path. The temple that is in this mountain is the some temples like Ensusa temple, Geumdangsa temple or Boheungsa temple where Cheng Myeong has been in seclusion hermitage

Cheon Myeong palace maid concern that the place that Cheon Myeong is heading is deem too risky & dangerous as she hears grave news about the place & asked whether Cheon Myeong insist on attempting this journey, another palace maid said she will follow & she never had got alone anyway before but Cheon Myeong forbade them to go & assures then that Kim Yong Chu’s guards are there to protect her. Cheon Myeong said it will be cumbersome in matter if there is 2 women in the journey. Cheon Myeong bid her sleeping son to wait for her return, she will be back the soonest she can

On a Chinese junk boat the people shouting that they have arrive in Ji Lin. Deok Man is on the boat. Deok Man awakes the shout that they had arrived at Gyerim. Deok Man runs to the hull of the boat to see the shores of Gyerim. Then Deok Man said that she will determined to able to see him

Gyerim in Chinese literally translate as Rooster forest. It is the Chinese reference & sobriquet to Silla as Gyerim. At present Gyerim is the small woodland in Gyeongju National Park, Gyeongju,

Ironically both sister said that same statement that they are determine that they will able to meet with Moon Noh. Then in the gate of Manno City fortress

Manno City fortress presently Jin Cheon, province Chungcheongbuk do

Deok Man reads the gate sign as she asked around passerby if this was Gukseon Moon Noh’s hometown. Passerby asked what is wrong with Deok Man’s dressing that can’t identify her gender whether she is male or female. Deok Man assures him that she is a male. Deok Man said that people in the desert dress like that. Passerby laugh that people from the desert are coming to look for Moon Noh. Deok Man asked where she can find Moon Noh. The passerby said that Deok Man is wasting her time to learn a few moves from Moon Noh. Passerby tells that there are 100 people who lodge in the city every year looking for Moon Noh but how Deok Man is going to meet someone who just a myth that has long disappear in existence

Moon Noh is now the local legend that has special skill to pass down if there is a chance to encounter him

Deok Man convince herself that Moon Noh is not a myth. Deok Man asked around in the market on how she could see Moon Noh but the storekeepers all give her the answer that Manno City is his hometown but he is never been seen. Deok Man asked where he might be, the answer was given to her that some people think that Moon Noh is in Seorabeol (Royal Palace), other on Amnyangju, or even Dae Ya Fortress. Then another said that he is in some temple in hermitage but another counter that Moon Noh is seen in Taebaeksan Mountain & been seen flying around & riding in clouds. Deok Man desperate to find Moon Noh whereabouts & everybody tell her that he is hard to find then another she doesbn’t know the name

Amnyangju is presently Gyeongsan city, the province Gyeongsangbuk do Province. Gyeongsan is west border with metropolitan city of Daegu. There is lot of temples here Seonbonsa Temple, Bulgulsa temple, Cheonseongsa temple, Wohyoam (Nunnery), Anheungsa temple, Gyeongheungsa temple & Jeseoksa temple

The Taebaeksan mountains (Grand White Mountain) the mountain ranges are located to the east of the peninsula and run along the Sea of Japan (East Sea). Hwangnyong Mountain in North Korea (1268 metres) forms the northern end of the range. Busan lies at the southern end of the mountain range. This makes the mountain range a total length of over 500 kilometres, averaging about 1000 metres in height. Prominent peaks of the range include Mt. Kŭmgang (1,638 m), Mt. Seorak (1,708 m), and Mt. Odae (1,563 m). To the east, the mountain range falls steeply into the sea, but to the west, there are more gentle slopes. Many spurs stretch southwest. The most important rivers of South Korea Han River and Nakdong River both originate in the Taebaek Mountains. A lot of people like to go to Taebaeksan to make a wish or resolution on the first sunrise on New Year’s Day

Then there is a monk looking at a distance. Deok Man said down & recalls all the answer that people had given her about Moon Noh’s whereabout as she mumbles for her mother. Then a voice comes that
Joo Bang: Lord Moon Noh is not the person of specimen that anyone can seek audience with

Deok Man over hears then finds the monk there was a person kneeling before the monk also seeking to look for Moon. Monk insist that Moon Noh is not an easy person to seek audience with. Deok Man approaches the monk & asked for Moon Noh whereabouts

Deok Man: Master (Seon Nim)! Do you know who Moon Noh is? Can you make us meet?!

Deok Man earnestly trying to get an answer to Moon Noh’s whereabouts

Preview

Deok Man: This was given to me. Please may you help me in this!

Jook Bang: Why are you behaving in such hollow manner?!

Deok Man: Please save me…you save me as well!

Kim Yong Chu: They are trying to kill Gukseon!

Seol Won Rang: Choose men you can trust, & fulfil your calling.

Ha Jong We shall stake our lives for it!

General: Charge!

Guard: Wretched brat! Who are you?

Deok Man: Destiny must have paired us together.

Cheon Myeong: Be my guard & protector. This is an order!

Mi Shil: My lowly ancestry precluded me from gaining that throne. He is also my son.

Bo Jong: For whom will you stakes your lives for?

Seol Won Rang: I did it for Mi Shil.

Se Jong: He shall give us his throne

Deok Man: Mother…Just this once….Save me just this once
............. End Episode. 5 ............


[Episode Summary] Queen Seon Deok (善德女王/ 선덕여왕) - Ep.4
[Storyline] Queen Seon Deok Episode 4.
Cr. - Jackie@dramatomy
Repost : http://seonduk.blogspot.com/


The Silk Road Cities Route
From Istanbul, Turkey to Yazd, Iran i.e. Constantinople (Turkey) to Aleppo (Syria) then Damascus (Syria) to Yazd (Iran);; From Yazd, Iran to Turpan, China i.e. Merv ( Turkmenistan) to Urumqi ( China) ; From Yazd, Iran to Kashi, China i.e. Herat (Afghanistan) to Kashi or Kasghar (China); From Kabul, Afghanistan to Arabian Sea port at Debal, Pakistan i.e. Kabul (Afghanistan) to Aden; The northern route along the Taklamakan Desert from Kashi, China to Anxi, China Lien Jien (ancient Roman settlement) to Turfan or Turpan (China) then Kuumul or Hami (China); The southern route along the Taklamakan desert from Kashi, China to Anxi, China i.e. Hotan or Khotan (China) which including Deok Man is now Dunhuang (China) to Miran (China) ; From Anxi, China to Xi’an, China i.e. Anxi (China) to Xian (China) that onwards to the east Korea passing through Pyeongyang & Gyeongju (capital of Silla) & Japan (Nara, Kyoto). There are extensive interconnected route taken through the time.Background of in China circa 617- 668
This is to establish what is to come in history of the relation between Tang Dynasty of China & Silla Empire

In 618 the Tang Dynasty succeeded the Sui Dynasty. The Tang Dynasty, had capital at Chang’an (modern day Xi’an), the most populous city in the world at the time, is regarded by historians as a high point in Chinese civilization equal to or surpassing that of the earlier Han Dynasty. Known as well as a golden age of cosmopolitan culture. Its territory, acquired through the military campaigns of its early rulers, was greater than that of the Han period, and rivaled that of the later Yuan Dynasty, Ming Dynasty and Qing Dynasty. The enormous Grand Canal of China, built during the previous Sui Dynasty, facilitated the rise of new urban settlements along its route as well as increased trade between mainland Chinese markets. The canal is to this day the longest in the world. In two censuses of the 7th and 8th centuries, the Tang records stated that the population (by number of registered households) was about 50 million people. However, even when the central government was breaking down and unable to compile an accurate census of the population in the 9th century, it is estimated that the population in that century had grown to the size of about 80 million people. With its large population base, the dynasty was able to raise professional and conscripted armies of hundreds of thousands of troops to contend with nomadic powers in dominating Inner Asia and the lucrative trade routes along the Silk Road. Various kingdoms and states paid tribute to the Tang court, while the Tang also conquered or subdued several regions which it indirectly controlled through a protectorate system. Besides political hegemony, the Tang also exerted a powerful cultural influence over neighboring states such as those in Korea (Silla) and Japan.

When Tang Dynasty was establish, King Gaozu, the 1st Tang emperor recognise King Jinpyeong & gave an honourific kingship title of Prince Lelang

Similarity between the Silla & Tang is that both of them had ruling Queens. Tang had their Empress Wu Ze Tian (reign from 690-705) & Silla Queen Seon Deok (reign 632-647) but didn’t ruled not in the same time frame & period historically. Although Tang Taizong; Tang 2nd Emperor (reign 626- 649) was alive during this era of Queen Seon Deok. Tang Taizong is consider not one of but the greatest Chinese Emperors in Chinese history. In 643, Silla’s Queen Seon Deok submitted a report claiming that her state was under heavy attack by Baekje, allied with Goguryeo. She requested aid from Tang. Emperor Taizong sent the official Xiangli Xuanjiang to Goguryeo to order both it and Baekje to stop attacking Silla. When Xiangli arrived in the Goguryeo capital Pyongyang, Yeon Gaesomun, who was attacking Silla at that time, returned to Pyongyang to meet with Xiangli, but refused to follow Emperor Taizong’s order. When Xiangli returned to Chang’an and reported this to Emperor Taizong, Emperor Taizong resolved to attack Goguryeo, stating Gaesomun murdered his king, tortured his officials, mistreated his people, and now has resisted my orders and attacked a neighbor state. I must attack him. The general Li Shiji was particularly supportive of the plan to attack Goguryeo, and Emperor Taizong decided to prepare for such a campaign. Silla & Tang will be force alliance on their military campaign against Goguryeo in 644 in the 1st Tang-Goguryeo Wars. This campaign was lead by the Emperor himself. This will be a step to proceed to become the Unified Silla. Goguryeo fell to the Tang not until 668 during the reign of Tang Taizhong’s son Tang Gaozong
Queen Seon Deok Episode 4
Deok Man on the street of Dunhuang looking at street entertainment, bending iron rod with their throat, juggling, fire throwing. Chil Sook finds her, having a fine time & grabs her. Chil Sook said that she promise him that she will introduce the merchants. Chil Sook reminds that they had a pact promise as Deok Man interest was on the side shows. Deok Man looks far then ask Chil Sook to follow her. Deok Man brings Chil Sook to Cartan trading post then calls to Cartan as he acknowledge her. Cartan looks at Chil Sook to ask whether he was the man that Deok man is going to introduce. Deok Man introduce Chil Sook to Cartan as he is from Gyerim & a Musa “warrior” then everybody look at Deok Man over her advertisement has gone too farfetched. Cartan asked how she can be suddenly so lack in conviction in her speech. Deok Man asked both the men to give a formal introduction


Musa is Warrior, a similar to Samurai in Japan
Cartan & Chil Sook introduces themselves to each other. Cartan give him a Roman embrace Chil Sook to ask him that he will need his service then slides down to Chil Sook with pinching butt

When in Italy, you are warn that Italian had the tendency to pinch someone else butt to a total stranger. I think recently the High court of Italy has rules them as illegal. When I was in Italy, i didn’t get my butt pinch. Although it seen disrespectful with a flavour of sexual harassment but a softly & playful to your i.e. spouse will be for “better relationship”

Chil Sook immediate taken aback & asked what is going on. Deok Man laughs that in Cartan’s country, it is a formal greeting. Deok Man asked Cartan how is Chil Sook. Cartan said that Chil Sook is really muscular & well built with great strength. Cartan said that he definitely will able to use Chil Sook’s services. Deok Man said that she never recommend people wrongly. Then the Egyptian merchant anxious with their tea supply was waiting for her…then stop his conversation as passing guards passes by. The Egyptian had his worried over the increase in guards patrolling & the atmosphere is not favourable to them, then whisper where are the good to Deok Man. Deok man asked them to come follow her. Cartan asked Chil Sook to come along. Behind then a platoon of guards comes & order a search everywhere for the tea

Deok Man takes them to her lodging inn backyard. Then show them a stack of mud brick & asked them if they are surprise on what they see. Cartan asked that this is the tea. Deok Man shows a sample of the brick tea & calls it tea bar. Cartan said they look like gold bars. Egyptian said that it camouflage like real mud brick. Indian merchant said that the deceit is excellent. Deok Man tells how the tea are keep & store in the brick. Cartan asked how are they going to drink this. Deok Man pinches a portion off to reveal the tea leaves. The merchant are happy then when suddenly the guards came & surround them. The Captain of the guard said that someone had reported to them that in this place there is some illegal tea business transaction that is about to take place. Cartan approaches the Captain to say that it is impossible that they are trading tea. Captain refuses to hear Cartan’s explanation. Captain said that the buyer Chen Da Ren (Da Rent is an honourific address for His Excellency) has already been remand & confess that he has sold tea to them. Captain order the premises be search thoroughly for illegal contraband tea. Guards ransacked the lodging inn for the tea & send panic in the inn

So Hwa is shock with the presence of the guard at her lodging inn. Captain outside with the merchant guarding them as Deok Man has an idea as she bring out her burning glass then tries to light the fire in the hay that is covering the bricks. Guard ransacking & searching for the contraband. It is funny that the guards goes & search the tea in all cupboards & pots & pans.

Deok man managed to start a fire. Captain looks at Deok Man acting suspiciously tries to approach her but is block by the merchant on purpose. Guards come out & back to said that they couldn’t find any tea inside on the premises. Captain refuse to believe that there isn’t any tea to be found & asked whether they have thoroughly search the place properly. The guard told their Captain that they had search thoroughly & confirm there is no tea. Then the Captain leaves after saying that is must be a false alarm as Deok Man is relief. The captain realise that the place that was not search is where the merchant & Deok Man are standing. Cartan tries to block the Captain as a misunderstanding, but Captain takes no need & asked them to move aside. Captain asked what is behind Deok Man. Then suddenly the fire ignite to flames. So Hwa seeing the fire was traumatise & went onto an anxiety attack. Deok Man sees her mother & goes to her aide as So Hwa is having pathological fears and anxieties

So Hwa who is timid must have suffer PTSD (Post traumatic Stress Disorder) from the fire 15 years ago

Captain asked them all to be taken back to the Feudal lord Yang. Guards apprehended So Hwa & Deok Man. In the Castle of the Feudal Lord Yang, they are locked up as So Hwa is still suffering from the after affects & breathing problems. Deok Man call out on the passing guard & begs him if he could get them a physician to look at her mother. The passing guard said they are already on the journey to their death with no return, what the use of having a physician to look into them & ignore Deok Man request as Deok Man scream for begging please to get a physician for her mother. Deok Man goes to see Deok Man, while Cartan tries & continues to get call for a physician for Deok Man. Cartan asked why So Hwa suddenly change for the worst after seeing the fire. Deok Man said that when she was an infant, there was a big fire, her mother has suffer smoke inhalation & thus damage her lungs. Cartan asked Deok Man how about her, was she alright from that ordeal. Deok Man said that it has left side effects, although it is seldom gets an attack but when she sees fire then she will have the reoccurrences. Chil Sook looks at So Hwa. Deok Man continues to shout for a physicianFeudal lord Yang is Yang Jae Hu, it is similar to the title of Duke
Feudal Lord Yang with his famous “death” pieces in his hand. Feudal lord Yang is upset that the tea supply has been burnt. Captain affirm. Feudal lord Yang will personally interrogate & judge them. All the merchant is brought to before Feudal Lord Yang. So Hwa condition is getting worst. Then feudal lors Yang arrives to judge. Feudal Lord Yang order to be executed. Captain orders that the merchant to be execute as they mount them on the execution contraption. Cartan & the Indian merchant were the 1st to be mounted. The Captain tells the Feudal lord Yang that all is set. As Feudal lord Yang about to give the order. Deok Man shout his to wait. Deok Man hands So Hwa to the care of the Egyptian merchant. Deok Man goes before Feudal Lord Yang to say that she was the person who did it. Guards asked what Deok Man was doing & force her to kneel before Feudal Lord Yang. Deok Man asks that just to execute her alone. Cartan asked what is Deok Man doing confessing that this is not the time to be heroic & stormed it like that. Deok Man said that it was the truth that she was the one who did this. Deok Man said that it is her who did this like the brick, set it to blaze, it is all her doing. As Deok Man was speaking Mandarin, Feudal Lord Yang couldn’t understand her artless speech. Then Cartan spoke Cantonese. A remarkable linguist, his Cantonese is understandable. Cartan said that Deok Man was just a child who didn’t understand the rules of life, so she is here trying to be barge in to be a hero & asked clemency from Feudal Lord Yang. Deok Man understand said that she was the person who did it & the merchant are all innocent, by this time, Deok Man already in panic & revert to her Korean language in her rambles. Worst for Feudal Lord Yang to understand & he demands Cartan to translate her speech for him. Cartan hesitates but Feudal Lord Yang insist that Cartan translate for him & why is he stalling

Cartan then translate that Deok Man said that this is all her doing, the brick & the rest, so you only can execute her. Feudal Lord Yang is curious why she want to admit to everything. Cartan translate & asked why she wanted to admit that. Deok Man said honestly….. Cartan stop her & asked Deok Man not to be too frank about it. Feudal Lord Yang tells Cartan only concentrate on being the translator for her. Deok Man said that it is senseless. Feudal Lord Yang demands translation. Cartan translate that Feudal Lord Yang’s order is senseless without any comprehension reason. Feudal Lord Yang is upset that he doesn’t have any comprehension reason

Deok Man: Yes, the merchants here has travels here then that they has made a journey of 12 months to get here but suddenly you issue orders to forbid trading & makes it law. This is preposterous in senseless that these merchant here has wasted 2 years of their time & this had comes to nothing & up in smoke. In this trade they have taken this perilous journey in their crossing the desert order to reach here, isn’t that so? This merchant comes here, it is not only for just tea for their trading, but you allow them to return home empty handed…wouldn’t that be…really….

Feudal lord Yang: Now where did I do anything wrong?

Cartan translate for Deok Man but adds that Deok Man to asked for clemency from Feudal lord Yang & not add fuel into his rage

Deok Man: Don’t heed & listen to his people’s voices & grievances, is a ruler not fit to qualify to rule

Cartan: Deok Man?

Feudal lord Yang: Translate!!!!

Cartan: Don’t heed & listen to his people’s voices & grievances, is a ruler not fit to qualify to rule

Feudal lord Yang: Who say that?

Cartan: He said who say that?

Deok Man: That was written in the books that I had read. I think that if a ruler let his people to suffer is a not a benevolent & great ruler. This will be able to be a tyrant & rule in tyranny of his armies to intimidate his people to succumb. It will never be go down his history as a hero

Feudal lord Yang is in rage as he approach Deok Man from his seat, then squat next to her then show her his famous 2 pieces as he hands it out to Deok Man

Feudal lord Yang: Choose one! If you choose “life” I will let go & give amnesty to everybody here including you but however if you were to choose “death” everybody here all will be executed. What say you then?


Deok Man looks at Cartan for translation
Cartan: He asked you to choose one. If you choose “life” you will live, if it is “death” it will be death

Feudal lord Yang: Look at you urchin (“dou teng”), how daring you are to be in front of me debates the theory of being a ruler? Let me see how much ability you have & how much luck at your side in this. How true is your destiny is depicted in those books’ pages you have read had mentioned? This whether it will able to open you a passage to your survival…choose…Hurry!!!!…Wait are you waiting for….choose!!!!!

Feudal lord Yang uses “dou teng” (Cantonese). It is actually means sprout of the bean shoot or a person that don’t have the maturity or a very young child

Cartan: He asked you to choose quickly

Feudal lord Yang: Hmmm!

Deok Man: Let me see this first, it could be both are crave “death”, then what?

Cartan: She said she doesn’t know whether both of the pieces are crave with “death”, so she want to have a look at the pieces

Feudal lord Yang: This is your destiny & gate, quickly choose

Then So Hwa in her anxiety mumbles His Majesty that she is sorry. Chil Sook hears her. Chil Sook now know who she is. Deok Man choose one

Feudal lord Yang: Open it up & see…open up…

But without revealing it, she swallow the piece.

Feudal lord Yang: What is she doing?

Guards tries to extract it from her mouth but it is gone

Deok Man: Now we shall see the pieces it your Feudal lord’s hand. It is “death’ is left in your hand, then I have swallow the “life”. If it is “life” in yours then I have eaten “death”…So please let us see

Cartan: She said to let her see if it is “life” or “death”

Deok Man: So please let us see…. So please let us see

Feudal lord Yang: Opens to reveal that the piece he has is “death”

Cartan: The piece that is left is “death”. Deok Man had chose “life” we lived

Merchants are happy that they are saved. Deok Man kneels to asked for forgiveness to all of them because it was her fault. Feudal lord Yang asked why did she swallows the piece. Deok Man said she didn’t know, she just want to survive, she begs the lives for her mother & the merchants

Feudal lord Yang: Don’t you fear me?

Deok Man: Of course I am frightenedFeudal lord Yang: This is because you are not smart & ignorance but you have the dexterity courage & talent that you don’t fear or comprehend & storm what is the difference between standards. But you are great that you have divine send of the heavens that don’t daunt you. A man of honour will honour this promise to you, & spare you your life …..let them… all go

Feudal lord Yang walks away. Guards releases the bounded merchants. Deok Man is relief. Now should Deok Man takes some laxative to perch out that piece then from her anus. Deok Man goes to her mother to see whether she is still alright. Chil Sook looks at the distance. So Hwa said she is fine as they embrace each other

In Gyeongju Seorabeol (Silla Royal Palace). King Jinpyeong with his Ministers. Ministers are against his order & begs him to retrieve his order as it is seen impossible. Se Jong is against putting Kim Yong Su as the heir apparent to his throne since King Jinpyeong don’t have any male heir to ascend the throne after him. King Jinpyeong said that he is the son of his uncle King Jinji & the husband to his daughter Princess Cheon Myeong. King Jinpyeong gives an example when Park Yu reign from year AD 4-24, son of Hyeokgeose abdicate the throne in favour of his son in law. Se Jong said that since King Jinji was over thrown, Kim Yong Su is not fit & forfeited his right to be King for the sake of his father’s sin & it is the law of the land that he shall not be able to qualify being King & argues on it. The Minister earnestly asked King Jinpyeong to retract his order

Kim Yong Su was the eldest son of Silla’s 25th ruler, King Jinji. When King Jinji was overthrown, all his family royalty from his line were deemed unfit to rule over the kingdom. This fate was brought down upon Kim Yong Su & later his son Kim Choon Chu. However, he was one of the few remaining Seonggol (royal blood line or Sang réal – royal blood in Old French). He married Princess Cheon Myeong, and since she was too was a Seonggol being the daughter of King Jinpyeong as well, although it also technically 1st cousins; their child, Kim Choon Chu, automatically became Seonggol. In order to survive, he had to demotes himself a jingol (one parent of royal blood but the other not in which is nobility but not royal), the rank that was right below Seonggol. Therefore, he lost his chance of succession in line to the throne to become King, and so did his child, Kim Choon Chu. But has all, no one can denied that his bloodline that he holds is pure even whatever circumstances showed that he is truly a blue blood. However, when all the Seonggol were dead or none to be reckon, somebody with the royal blood in the jingol rank had to succeed the throne. However, Kim Yu Shin supported Kim Choon Chu right to the throne. As a result, Kim Chun Chu succeeded the throne & becomes King Taejong Muyeol

Then Mi Shil comes to the palace & tells that Hwa Rang during the Dano festival had set up a “Bi Jae” for the King to come with his presence is appreciated

Bi Jae is Hwa Rang display their skills.

Dano festival is traditional celebration on the 5th day of the 5th month (lunar calendar). A festival well verse after Shin Yun Bok’s painting

Mi Saeng tell her sister that the King doesn’t have time to come to such festivals. Mi Shil pushes her rank through that as Se Ju (the keeper of royal seals) & Minister can’t come & barge in with deliberation. Mi Saeng shuts up. Se Jong tell Mi Shil that the King Jinpyeong wants to Kim Yong Su to succeed him. Mi Shil said that this is Dano Festival & the King should be confined to this stuffing deliberating about stale politics at the time of such festivity & asked them to disperse from the courts immediately. Mi Shil earnestly invites King Jinpyeong’s presence to Hwa Rang so as not to disheartened the people at Hwa Rang who took a year effort to prepare for this occasion. King Jinpyeong agrees to be present. King Jinpyeong is really cautious when it comes to dealing with Mi Shil. Mi Shil will await King Jinpyeong’s arrive

Mi Shil leaves as Mi Saeng chase after her sister about her behaviour she had inside just now. Mi Saeng is worried that Kim Yong Su was made Dae Deung (Minister) recently only 3-4 months & further to add with his marital ties with Princess Cheon Myeong that he will have a strong footing in the government. Se Jong reminds his sister that King Yong Su’s father, King Jinji was dethroned by them. If King Yong Su ever takes the throne, they will be swells by his waves of fury with vengeance for what they had done, it will be blood shed. Mi Saeng asked who will allow him to be King. Mi Saeng said that the King is not come to his sense after the death of his 3 sons, that he can be in state of coherent mind at the moment. Mi Shil reminds them it is Dano, so less bickering for the day

Hwa Rang is having their games. Boys playing a form of Cuju. It is originate from China but played in Korea, Japan & Vietnam. A popular sport for the army, the royal court & the upper class. The sport took an improvement during the Tang Dynasty with post & nets. Princess Cheon Myeong is watching the events & enjoying as one team scored & celebrate, the goalie is devastated for letting in goal in. Boy showing martial arts kata or poomse exercises. Mi Shil comes in as the people from Hwa Rang greeting Mi Shil with respect as their Wonhwa. Mi Shil asked them not to be too concern about her present & carry on with the events at hand

Wonhwa is the equivalent of a female Captain in Hwa Rang, that has the duties to bring up the young Hwa Rang like a mother or maternal teacher

Then Mi Shil goes to the Cuju & tells them about the finer points of their technique & game. Mi Shil come to the watching stand where Princess Cheon Myeong stood up to greet her. Mi Shil is surprise that Princess Cheon Myeong will come to organise this kind of occasion with such precision, Mi Shil was indeed surprise at her organisation talents. Princess Cheon Myeong said that she was just doing according to the advice Mi Shil gave her. Mi Shil invites her to sit. Mi Shil said that preparation for this events & those in the palace must had been busy for Princess Cheon Myeong. Princess Cheon Myeong doesn’t know what Mi Shil is implying. Mi Shil testing Princess Cheon Myeong that she should be borne a man so she will succeed the throne. Princess Cheon Myeong doesn’t know what Mi Shil is trying to hint. Mi Shil said she will be the next Shin Guk (refer to Silla the country) ruler. Princess Cheon Myeong asked where Mi Shil is leading this conversation to. Mi Shil said that she will be the next Queen. Princess Cheon Myeong is shock. Mi Shil tells that King Jinpyeong has proclaim Her husband Kim Yong Su as heir apparent, which makes her the next Queen. Princess Cheon Myeong has no knowledge of this matter. Princess Cheon Myeong will speak to her father in regards to this matter

Mi Shil said that Princess Cheon Myeong is really dauntingly frightening that able to scheme such a plan under that hidden smiles of her. (Isn’t that the true description of Mi Shil). Mi Shil asked with this auspicious Dano festival what scheme will she use. Mi Shil suggest that maybe Princess Cheon Myeong wants to seize control & take over Hwa Rang. Princess Cheon Myeong denies any plan of scheme on her behalf, she just try to bring out her sincerity in what she does. Mi Shil rebukes her sincerity. Mi Shil said in confidence that Princess Cheon Myeong can scheme all she likes, what is there she can change or alter the present course of events. Mi Shil warns that if Princess Cheon Myeong would want to makes enemies out of her, the she has to contend that Mi Shil will be force to follow her own course. Mi Shil gives quite a threat to Prince Cheon Myeong

Back at the Taklamakan desert. Cartan ask why Deok Man risk her life to save theirs. Deok Man said it is out of kindness. Cartan asked why Deok Man risk her life in stepping out to rescue the merchant & if she dies will the merchant be forever grateful to her. But he said the human are selfish & cruel. Deok Man said if she didn’t do it, they all would have died. Cartan said that it is important to keep to one’s life & don’t care to many on other people’s life or welfare. Deok Man play an importance that all of their life are just as important. Cartan said that it is not so simple as perceive. But Deok Man said those people will never answer in that tone. It may not be simple but those people will give encouragement to just do it. Cartan wonder what are “those people”. Deok Man said those people who are character the book that Cartan gives her tells of the stories of heroism. Cartan scolds her for being so naive. Cartan regret giving her those books to read. Books are books & reality are reality. So Hwa comes to serve & said that Cartan said it true & must reprimand & teach Deok Man properly with the ways of life. So Hwa hits Deok Man’s head

Egyptian Merchant comes & say that it is not true. Deok Man had well & he is forever gratitude to her for saving their lives. Indian Merchant also thanked her. Deok Man was pleased. Egyptian merchant said that Deok Man is really intelligent & witty. Deok Man concur with the praise. The merchant sat down. Cartan in the end praise for doing well. Cartan asked where did Chil Sook go as he notice he is not around. Cartan enquire how Chil Sook came to this parts of the area. Seon Deok gather the merchant ears to related the adventures of Chil Sook order to pursue So Hwa & the infant. Chil Sook comes from the East from Gye Rim that he was a master warrior. Chil Sook from the window looks down on the distance then draws the curtain. The merchant listen tentatively to her story telling. Meanwhile Chil Sook light a candle & goes ransacking & rummage So Hwa things. Then Deok Man talking about how Chil Soo goes to look for the baby in the cave after hearing the infant cries. Then when he reaches the cave, he couldn’t hear the baby cries anymore then Chil Sook search the caves until he found them. Cartan asked why did Chil Sook really wanted to find the maid & the infant. By now Soo Hwa already overhear the familiarity to the story. Deok Man doesn’t know the reason. Meanwhile Chil Sook goes searching. Deok Man continues the story where Chil Sook set fire to smoke them out & with added seasoning of suspense. Deok Man said that the fire set & the smoke form the fire didn’t make the infant cries

Chil Soo found a room as he search he found Deok Man;s baby clothes. So Hwa is shocked as she goes into a slight anxiety attack then asked Deok Man what story is she telling. Deok Man said that the maid was so silly maid without realising that she is jeopardising her own health that she kept the baby from suffering smoke inhalation by administrating mouth to mouth resuscitation

Chil Sook finds the baby clothes & pick it up recalls the clothing as 15 years ago he had hold Deok Man briefly. So Hwa then drag Deok Man to leave immediately as she now know who Chil Sook is. Then while searching further a letter with Moon Noh name on it. This conform it all for Chil Sook. Deok Man doesn’t understand why her mother is so anxious to flee from the place. Deok Man wants to know the reason but only get drag around by a panic freak So Hwa. So Hwa tells that if they don’t flee they will be dead for certain. Deok Man surprise how serious the indication might be that may cause their demise. As they enter their room, Chil Sook calls So Hwa by name. So Hwa collapse & falls in shock seeing Chil Sook had finally able to recognise her. Deok Man queries what is going on here. Chil Sook asked So Hwa whether Deok Man was the infant she was carrying with her. So Hwa denies that Deok man is hers. Chil Sook said that she had fled from Gye Rim to come all the way to this place. Chil Sook tells Deok Man had grown up remarkably well. Deok Man then realise that who she really is. Chil Sook affirms that she is the infant in his story & her mother is the maid. So Hwa tries to deny but is fruitlessChil Sook tries to catch So Hwa but Deok Man goes to bite his arm to release her mother then pushes him away as they make their escape but So Hwa being clumsy as she is falls. Chil Sook was bother by the push as he approaches them like a stalker. Deok Man goes into the room & lock the door. Chil Sook force the door open. Deok man tries to ambush him but fell flat in the bid to do any damage. Chil Sook pick up Deok Man off the floor by the collar as So Hwa tries to make Chil Sook release Deok Man & then Chil Soo throw Deok Man on to the bed (how conveniently) as So Hwa continues to throw things at Chil Sook. Chil Sook draw his sword & goes for So Hwa. Deok tries to throw a flying dagger, but was successful block away by Chil Sook. Chil Sook goes to Deok Man grab her by the collar & throw her towards So Hwa on the floor. Chil Sook corner them & tells that it had been 15 years that he took in searching for them, now he will complete his mission & return to Gye Rim. Chil Sook takes a candle & go near So Hwa & said that So Hwa was the maid who carrying the infant out from the blazing fire

Deok Man notices a leather waterbag pouch of alcohol then recalls the Egyptian demonstrating how to flame throw. Deok Man takes the water bag & splatter on Chil Sook & ignite his clothes in flames. As Chil Sook tries to put out the fire, Deok man drag her mother to escape. So Hwa show the way. Chil Sook finally put out the fire from his body then goes to look for them. But then the alcohol keep pouring out from the water bag & now igniting the whole room on flames. So Hwa goes to pack a few things & the important things was Moon Noh’s letter. Deok Man could read the character on the letter. Deok Man lead her mother to the trap down on the bed to downstairs but So Hwa being clumsy, alerted Chil Sook to check it out, but Deok Man & So Hwa hiding close by (so close yet so far). Chil Sook leaves after finding nothing a miss. Deok Man they are leave just like that, she suggest to use the trap door again & jump down from upstairs to escape through the traps doors use by the magician. Chil Sook was still on the ground floor before leaving. So Hwa climb the ladder as usual her clumsiness get them found as Chil Sook get alerted his attention. Deok man hurries her mother up the ladder. As Deok Man scale the stairs, Chil Sook caught Deok Man’s leg as Deok man tries to kick him off to release the grip. Deok Man managed to free her leg & locks & latch the trap door as Chil Sook tries to bang the door open & demand they open it (fat hopes). Deok Man & her mother escapes. Then they try to open their room door & find a back draft & the room in flames. So Hwa goes on a panic attack.

Chil Sook hears So Hwa’s screams & comes upstairs & shouts So Hwa’s name. Deok man drag So Hwa to a safe corner & asked how she is. So Hwa ask her not to worry about her & force her to escape without her. Deok man gives So Hwa something to bite to keep her calm. Deok Man asked her mother to wait here for her as she will return to collect her. Deok Man goes to attract Chil Sook to come to her. Then Deok man finds the trap door latch as Chil Sook latches it from under. As she attempts to get the trap door opens, Chil Sook comes closer. So Hwa recalls how King Jinpyeong earnestly beg her to look after & protect her child as they is no one else to help his child except her. So Hwa pluck up the courage & see a sharp object. Deok Man tries to shoot a cross bow but Chil Sook was quick enough to have the door close. Chil Sook points her sword at Deok Man. Chil Sook that all ends here. They can now go back to Gye Rim. So Hwa comes in & see that Chil Sook has a sword in Deok Man’s neck, she rushes & stab Chil Sook with the sharp object . The place similar to where Moon Noh shot his arrow 15 years ago. Chill Sook collapse. So Hwa goes to collect stun Deok Man & leaves, Chil Sook grab Deok Man’s ankle but loses consciousness. So Hwa & Deok Man escapes

People trying to put out the fire. Cartan asked what has happened as Deok Man & So Hwa barely escapes the fire. So Hwa said they must escape but Deok Man said that the Merchants will protect them & stop Chil Sook, but So Hwa insist that she can’t have Chil Sook come near Deok Man. So Hwa drags Deok Man away. The inn has a series of explosion. Chil Sook regains consciousness & straddles out from the inferno inn. So Hwa goes to their Bactrian camel

The Bactrian or Asian camel has two humps in contrast to the single humped Dromedary camel.aka the Arabian camel. It large even toes ungulate with a dark brown, thick, long-haired coat and hard feet which enable it to traverse difficult rocky ground, native to the steppes of then North Eastern Asia. It is depicted in numerous ceramic figurines of the Tang Dynasty. The main laden loader animal of the silk road. Those are in the wild is on the endangered species list as the rest are domesticated

Deok Man is against So Hwa’s idea of escaping to the desert with So Hwa health condition. So Hwa insist on leaving & shouts at Deok Man to mount on the camel. Deok Man obeys. Deok Man puts So Hwa onto the camel. Deok Man leads the camel & flees into the night. Chil Sook loses consciousness & fall on the stairs as the merchant trying to put the fire out as Cartan & other merchant tries to call to Chil Sook to regain consciousness

In the afternoon sun, Deok Man’s camel finally gives up walking & sits down & So Hwa is get throw over. Deok Man goes to her mother as So Hwa insist that they need to proceed on their journey. Deok Man tries to get their camel up on its feet but the camel stubbornly refuses. Deok Man tries to keep So Hwa warm. Deok man ask to find some place for shelter for rest & protect from the weather elements. Deok Man support So Hwa to find shelter. After walking some distance, So Hwa can’t walk any further & collapse. Deok Man spots a cave & asked So Hwa to make it there. So Hwa she has been such a burden of load to Deok Man. Deok Man refuse to left So Hwa cry in the desert. They need to reserve their body fluid. Deok Man decided to piggyback So Hwa. So Hwa ask how can she carry her. Deok Man shouts that So Hwa is her burden of load & asked So Hwa to act like one & commands her to hurry to get on her back. So Hwa obeys as Deok Man carries her mother. Deok Man vows that she will protect So Hwa. So Hwa asked whether she is alright & Deok Man rebuke that all is fine as Deok Man carries her mother towards the cave


Taklamakan is class under a cold desert
Chil Sook regains consciousness as his eyes are bandage. Cartan said that Chil Sook eyes has been damage by the fire & may turn blind, Cartan advice rest for Chil Sook. Egyptian merchant asked what has happened, & the Indian merchant asked where is Deok Man & So Hwa as they are missing. Chil Sook takes the bandages off. Chil Sook said that he must find Deok Man, Cartan wants to know the reason as he can see that they are actually running away from Chil Sook. Cartan wants an explanation. Chil Sook said that it is a misunderstanding as he is her to bring Deok Man back to her father. Cartan is surprise about a father. Indian merchant want to know what Chil Sook said & the Egyptian merchant translate that Chil Sook knows Deok Man’s father. Chil Sook asked which direction they went, Cartan replied he has no knowledge but advice Chil Sook that he is no condition to venture outside. There is a desert sandstorm heading this way. It is too dangerous to go out & look for them

Chil Sook wants to know where they will be heading to. Cartan said they might head to Dunhuang but without the proper gear & equipment they might need to do the crossing, he worried they can’t reached Dunhuang. Chil Sook set off to look for them on horse back. Chil Sook must have GPS as he could navigate in the desert. In the cave, So Hwa asked Deok Man to go to Rome. Deok man asked her mother to rest, before nightfall she will go & get some water from the oasis. So Hwa say that Deok Man knows that So Hwa can’t make the journey in her present condition & asked her to go to Rome. Deok Man said that her mother doesn’t want to go to Rome. So Hwa asked Deok Man to go to Rome with Cartan. Deok Man asked why they need to go to Rome when she said they are Gye Rim people. So Hwa doesn’t allow her to go back to Gye Rim, no matter what. Deok Man asked why & what with Chil Sook. She wants to know what is going on here. Deok Man asked why they can’t go back to Gye Rim. So Hwa answer that her father wanted them to.Deok Man blurt the name Moon Noh. Deok Man asked whether Gukseon Moon Noh is her father. So Hwa is surprise how Deok Man comes across the name. Deok Man notice the letter she carried with her has the name written on it. So Hwa said that Moon Noh is not her father. Deok Man do know that the dagger is from her father. Deok Man said that her father gave her this dagger & abandon both of them. Deok Man throws the dagger & said he doesn’t need it. So Hwa assures Deok Man that her father didn’t abandon them. Her father will never abandoned her, it is because she has to save her father. Deok Man said how can the world parents will do such an act, that there is no parents who will abandon their children to save themselves. It should be the parent who needs to sacrifice for their children just like what So Hwa did for her. Deok Man learns from Chil Sook’s story how So Hwa save her from smoke inhalation & the result damage her health. Deok Man now know why So Hwa get traumatise by fire with her anxiety attacks. A person that who is so timid for her sake can hold a knife to stab someone. Deok Man asked what did she do for So Hwa, she just open her big mouth to boast & say that she will protect her mother. Deok Man makes So Hwa worries for her & all she does is go out & create troubles & acting like a smart erlectNow So Hwa tells her that Deok Man should go to Rome & leaves her alone, her mother thinks that Deok would leave her, Deok screams to So Hwa that she will do everything to save her mother. So Hwa opens her arms to embrace Deok Man as Deok Man goes to her & cries in her arms & So Hwa pacify the crying Deok Man. Chil Sook goes looking for So Hwa & Deok man at the desert, then finds their half dead camel on the sand & see foot tracks. Chil Sook manage to find the cave but after scouting & check up on the cave only to find it empty but there was the camp fire still burning. Then So Hwa runs pass then entrance of the cave. So Hwa runs as Chil Sook in pursuit. For a man who had a stab wound, he sure can run. (Great aerial shots, common now to use remote device like remote control helicopter with a mounted camera). After a while, Chil Sook feeling the effect of his wound then as he was about to catch up to So Hwa her clumsiness makes her trip but the ground gave way & makes Chil Sook falls lower, this aggravate his wound & he started to bleeding again. So Hwa takes a hike to run. Each time Chil Sook tries to catch up to her she eluded his grasp. So Hwa with breathing problem, while Chil Sook is straddling with his carried wound

Deok Man goes to an oasis to collect water as So Hwa runs to warn Deok Man to run away from here. Deok Man can only look at her mother as So Hwa runs towards her but tumble down on the way at the sand dune & then lands on the quicksand. Deok Man goes to save her mother but her hand grip is not enough to bring So Hwa up & decided with the rope around her mother as Deok Man desperately pull her mother up & tells So Hwa she will save her, but Deok Man is also slipping in the sand. Then So Hwa thinking it is futile to save her, throw up her package, then takes King Jinheung’s dagger to cut the rope away to release her. Deok Man tells So Hwa to stop. So Hwa asked to run away as So Hwa cuts the rope. Chil Sook comes from the horizon, So Hwa & Deok Man is shock to see him as he approaches them


Preview
Mi Shil: His Majesty claims he will proclaim Lord Yong Su as his heir apparent

Kim Yong Su: I shall accept His Majesty’s investiture on me, on my return from the military campaign.

Ha Jong: I shall go as well. I cannot bear to see Yong Su take all the credit!

Se Jong: Going there will only bring his death

Kim Yong Su: I shall destroy & vanquish Baekje and Mi Shil.

Princess Cheon Myeong: Lord Yong Su’s life is on the line. This is nothing but a scheme by Mi Shil

Princess Cheon Myeong: You must… You must survive!!!!!

Deok Man: Mother!

So Hwa: In the desert, you must not squander your tears

Seol Won Rang: Who is he?

Capture: Moon Noh

Cheon Myeong: If it is him, we might redeem control of the Hwa Rang from Mi Shil’s hands

Mi Shil: Are you trying to seize control of the Hwa Rang?

Cheon Myeong: I shall reinstate his position, and make him one of my people.

Mi Shil: You said….it is Moon Noh!!!!

Deok Man: Moon….Noh…. It could be my father’s name but I don’t know if it is

Jook Bang: Do you think that he is the kind of man that meets anybody?!

Deok Man: Do you know Moon Noh…Moon Noh?
............. End Episode. 4 ............