วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

ดูทีวีออนไลน์ : ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (ซับภาษาไทย) ตอนที่ 23 (1-4)
สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ...มูมู๋ซัง...จาก mthai... ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM

บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
[Article] "Mugunghwa Country" or "Silla" / National Flower of Korea – Mugunghwa
Talk about "Queen Seon Duk" by...Roytavan...
[Article] พีดาม : โศกนาฎกรรมของ "องค์ชายฮยองจง หรือ พีดาม" ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
[Article] History's Kim Yu-shin / ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมยูชิน"
ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมอัลชอน" หรือ "ซังแดดึง-อัลชอน"
Wind Flowers(바람꽃)- Ye Song(예송) : เพลงประกอบละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
[Article] ซอนด็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (Queen Seon Duk) เรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
History's Queen Seon Duk of Silla / ราชินีซอนด็อก แห่งอาณาจักรชิลลา
4 ขุนศึกคู่บัลลังก์ ในละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 1 :คิมยูชินและพีดาม
Nang-cheon Festival (Hwarang Festival) / "นังชอน" หรือ เทศกาลการเฉลิมฉลองของ "ฮวารัง"
Queen Seon duk Ep.23/1 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 23/1 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.23/2 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 23/2 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.23/3 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 23/3 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.23/4 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 23/4 (ซับภาษาไทย)
ดูทีวีออนไลน์ : ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (ซับภาษาไทย) ตอนที่ 21
สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณคุณ.mini2010na ...จาก youtube ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM

บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
[Article] "Mugunghwa Country" or "Silla" / National Flower of Korea – Mugunghwa
Talk about "Queen Seon Duk" by...Roytavan...
[Article] พีดาม : โศกนาฎกรรมของ "องค์ชายฮยองจง หรือ พีดาม" ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
[Article] History's Kim Yu-shin / ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมยูชิน"
ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมอัลชอน" หรือ "ซังแดดึง-อัลชอน"
Wind Flowers(바람꽃)- Ye Song(예송) : เพลงประกอบละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
[Article] ซอนด็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (Queen Seon Duk) เรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
History's Queen Seon Duk of Silla / ราชินีซอนด็อก แห่งอาณาจักรชิลลา
4 ขุนศึกคู่บัลลังก์ ในละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 1 :คิมยูชินและพีดาม
Nang-cheon Festival (Hwarang Festival) / "นังชอน" หรือ เทศกาลการเฉลิมฉลองของ "ฮวารัง"
Queen Seon duk Ep.21/1 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 21/1 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.21/2 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 21/2 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.21/3 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 21/3 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.21/4 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 21/4 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.21/5 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 21/5 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.21/6 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 21/6 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.21/7 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 21/7 (ซับภาษาไทย)
ดูทีวีออนไลน์ : ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (ซับภาษาไทย) ตอนที่ 22
สำหรับท่านที่รอดูละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ทางช่อง 3 กำลังออกอากาศ...คลิปที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นำมาจาก คุณ...มูมู๋ซังมาแว้วแว้วแว้ว ...จาก mthai... ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ..

Roytavan & TWSSG TEAM

บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
[Article] "Mugunghwa Country" or "Silla" / National Flower of Korea – Mugunghwa
Talk about "Queen Seon Duk" by...Roytavan...
[Article] พีดาม : โศกนาฎกรรมของ "องค์ชายฮยองจง หรือ พีดาม" ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
[Article] History's Kim Yu-shin / ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมยูชิน"
ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมอัลชอน" หรือ "ซังแดดึง-อัลชอน"
Wind Flowers(바람꽃)- Ye Song(예송) : เพลงประกอบละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
[Article] ซอนด็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (Queen Seon Duk) เรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
History's Queen Seon Duk of Silla / ราชินีซอนด็อก แห่งอาณาจักรชิลลา
4 ขุนศึกคู่บัลลังก์ ในละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 1 :คิมยูชินและพีดาม
Nang-cheon Festival (Hwarang Festival) / "นังชอน" หรือ เทศกาลการเฉลิมฉลองของ "ฮวารัง"
Queen Seon duk Ep.22/1 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 22/1 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.22/2 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 22/2 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.22/3 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 22/3 (ซับภาษาไทย)


Queen Seon duk Ep.22/4 (Thai - Sub)
"ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 22/4 (ซับภาษาไทย)
[Episode Summary] Queen Seon Deok (善德女王/ 선덕여왕) - Ep.3
[Storyline] Queen Seon Deok Episode 3.
Cr. - Jackie@dramatomy
Repost : http://seonduk.blogspot.com/

Seol Won Rang & his guard chasing in pursuit of Moon Noh who is racing & storm to the labour room chamber as Mi Shil gave order that King Jinpyeong is having twins daughters & asked her brother Mi Saeng to guard all exits. Meanwhile King Jinpyeong forces his wife Queen Maya to surrender their 2nd child as Queen Maya begs her husband not to do it. King Jinpyeong apologise to his daughter for abandoning her. Moon Noh fights his way through to get to the labour room chambers without much of a challenge. King Jinpyeong give So Hwa their baby in trust as King Jinpyeong pleas with So Hwa to take their child away to safety. Moon Noh now at the labour room chamber when the lady physician tries to stop Moon Noh from entry but was brush aside as Moon Noh goes in & latch the door behind him. The lady physician tries to open the door but in no avail

Queen Maya begs So Hwa to return her baby to her as King Jinpyeong pushes So Hwa out to the doors. Then the door knocks or bangs. Kin Jinpyeong asked who is it, and then Moon Noh shouts that it is him. King Jinpyeong relief that it is Moon Noh & opens the door. King Jinpyeong is glad to see Moon Noh as Moon Noh sees the baby. Lady physician informs Seol Won Rang that Moon Noh had overwhelmed them & couldn’t be stop & he has entered into the labour room chamber. Then Moon Noh comes out with a bundle as he tries to fight his way through Seol Won Noh & his guards attempted to stop is escape path. Moon Noh fight with all his might & zeal to get through. He also escapes from Seol Won RangMil Shil goes to the labour room chamber. Mi Saeng has secured all exits. Mi Shil arrives & asked to be announced her arrival. But the Lady physician hesitates. Mi Shil asked why is the lady physician hesitates as she is here to extend her congratulation for this auspicious birth & demand to be announced. Then Kin Jinpyeong announced his arrival as all stand in their place to greet the arrival. The door opens & King Jinpyeong is carrying his child, as he takes the steps down. Everybody wishes the King’s longevity in congratulations. Everybody cheered. King Jinpyeong raises his child towards heaven & announces the birth of his daughter

King Jinpyeong: This is Silla Princess, Cheon Myeong

Everybody cheers longevity for the new born Princess. Moon Mon rides his horse carrying the bundle. The guards surround his horse & force him to dismount. Moon Noh fights his way through as he was dismounted. He even pushes his horse down to take down a few guards. While fighting off the guards, Seol Won Rang shoots an arrow where Moon Noh his wrist but his cuff bounce off the arrow but Moon Noh drop the bundle to reveal that it was just false dummy & Seol won Rang is been duped than Moon Noh had the child. Mi Saeng & Seol Won Rang was surprise at the discovery

Meanwhile So Hwa carrying the child finding an exit to escape as she attempts to escape she was stop by a passing guard & drag her in & could recognise her as the maid to King Jinpyeong. He is surprise that she is carrying a child. Then So Hwa passes the infant to the guard to ask him to raise the infant as she can’t do it as the infant is not hers. The guards replied does it make the infant as his then. The guard pass back the infant to So Hwa. Then So Hwa passes it back to the guard & implores him to raise the infant up. The guard churn up his sad story that he already has 2 mouths to feed at home. The guard pass her but So Hwa pass the infant back & leaves, the guard hold her collar to stop her for being irresponsible although So Hwa denies that the infant is not hers. So Hwa pushes the responsibility to the guard but the guards told her that she had created a mess in having sleep with someone’s bed & now want to shed off responsibility for the infant. The guard pass the infant back to her & sent her off to her merry way

Mi Saeng calls out to his sister & Seol Won Rang tells Mi Shil that Moon Noh was the person who is holding the infant. Mi Shil was surprise & asked if it is not Moon Noh then who is else is there Then Seo Ri asked wouldn’t it by chance be the maid that follows King Jinpyeong. Lady physician conform that So Hwa insist on entering the labour room chamber & wasn’t seen leaving the chamber. Mi Shil asked whether the guards was alerted to be looking out for an infant that was about to escape. Mi Saeng said that the guard don’t have the knowledge but Mi Saeng said that he had block off all exist & will not let a fly out of the gates & assures that there is no escape. Mi Saeng tells her husband Se Jong to reaffirm the order that not to allow anything be it as humans, animals or even rubbish to leave the gates. Mi Shil asked Seol Won Rang to go find So Hwa’s whereabouts

Meanwhile So Hwa still doesn’t want to leave as standing there idle there is of no use & chase her away as he threaten to throw her in dungeon if they are not in the state of alertness in the palace security. The guard asked her to take the infant away. Then So Hwa passes the infant to the guard & asked him to raise the child for her. The guard places the infant out & tell her that if she puts the infant back, it will the death of her. The guard tells So Hwa that the situation can’t be helped as now she is a mother to the infant. So Hwa looks at the infant, the infant looks so cute as it can smile on cute. So Hwa then admits that she is now the infant’s mother from here onwards & swears that she will save the infant no matter what it takes. The guards take a breather to say that So Hwa had done well for not abandoning her infant as the children are a blessing. Then his captain comes to see him loitering & mumbling to himself. Then the guard rely to his Captain about So Hwa & her infant. Mi Shil over heard that the guard telling about So Hwa, the maid to the King carrying an infant as the Captain tries to understand the guard’s story on how So Hwa must had done it with someone to have borne the child. Seol Won Rang asked where the maid is now. So Hwa flees from the palace & she recalls what King Jinpyeong earnest pleas & said to her that she had to take the infant far away from the palace (Seorabeol) & promise to protect & save the child

Mi Saeng want to know how long did So Hwa left the palace ground. The guard reports that it is a gak (15mins). Seol Won rang said there is no time to waste as he mounts to go look for her as Mi Saeng asked to reinforce their security when Mi Shil looks up in gaze the heavens only to the Big Dipper & finds the 8th star spilt from the 6th star of Merak (Gaeyang). Then all of them notice the spilt star as they gaze up to the night sky as Mi Saeng asked why the Big Dipper has suddenly become 8 starsBig Dipper in Chinese & the Korean termology is known as the Seven star of the Northern Dipper. I will continue to use the term Big Dipper

Immediately Mi Shil recalls Moon Noh prophesy about when the Big Dipper become to 8 stars her power will contended, prior to that she has the heaven’s consent & mandate of power & might. Then report comes in that Moon Noh has escape through their blockage they has set up. Seol Won Rang asked why no one can able to capture him. Moon Noh left a letter for Mi Shil about the prophesy just to remind her that he only disclose the 1st revelation to her about the 8th star, the other the 2nd revelation is that the 8th star will able laid contention to her might & power with the mandate of heaven in support. Mi Shil realise that the 8th star’s grace fall on the twins. Mi Shil crushes the letter. Then Mi Shil goes to her guards

Mi Shil: Human beings can be in lacks of dexterity. Humans can portray some sort of negligence. Human are allow to make errors

As Mi Shil look threaten to the guard & the Captain then takes a sword & slash them to death, with some of their blood splatter on her face

Mi Shil: Human can do that, but never will my people be permitted to do so

Mi Shil composes herself then order Chil Sook to go find So Hwa & the infant for her, no matter how long it takes or how many lives is killed or sacrifice, it is of no concern to her, she order Chil Sook to bring the So Hwa & the infant before her. Chil Sook obeys Mi Shil’s order. So Hwa fleeing from the palace in pursue by horseback riders, then fleeing toward the woods as her trip & fell the infant cries. Chil Sook is leading the passé as he heard the infant cry & rides toward it. The distance between Chil Sook & So Hwa is getting closer then she enters a restricted zone. It has some caves. Chil Sook comes to the restricted area cut off the barrier & ride through. So Hwa had to give her nipple as a dummy for the infant to suck to keep the infant quiet. So Hwa sees the Chil Sook & his men coming into the cave. Chil Sook men asked what must there do are they going to proceed to search the vicinity. Chil Soo asked to make a fire at the entrance so that they will able to smoke So Hwa out. While the men were passing, the infant makes a noise as So Hwa hides herself. They start to make the fire to create smoke at the mouth of the cave. So Hwa begins to feel the affect the smokes as it fills the cave

Chil Soo trying to hear any sign of the infant cry as So Hwa pacifies the infant not to cry. So Hwa then give mouth to mouth to the infant to keep her breathing, as So Hwa suffering the affect of the smoke. With no choice, So Hwa was smoke out then surprise to see that Chil Sook & his men were still around & capture her. Chil Sook takes the infant off her as So Hwa declares that it is her child. Chil Sook asked her to be tied up. They were then brought out from the cave as So Hwa shouts at then to return the infant to her & tell don’t they know or recognise who the child’s identity is. Chil Sook grin at her to tell her that of course he knows then Moon Noh comes to rescue as he was on horseback at the distance like Zorro as he shot arrows at Chil Sook & his men to attract their attention. Moon Noh jumps down is graceful style as he battles with Chil Sook & his men single handedly. Chil Sook sends his men to deal with Moon Noh as they charge at each other as Moon Noh slay them down one by one. Chil Sook prepared himself to meet with Moon Noh. Moon Noh shoot an arrow at Chil Sook’s waist who couldn’t stop Moon Noh’s arrow. As the infant was throws up into the air, Moon Noh goes & catch the infant & caught her. Moon Noh ties the infant together with him. Moon Noh draw his sword to meet with the injured Chil Sook who broke the arrow as they clash swords. So Hwa watch with great intense in concern to the safety of the infant. In the end Moon Noh is a better opponent & slash Chil Sook’s face. Moon Noh frees So Hwa & she takes back the infant from Moon Noh. The infant is happy to see her. Moon Noh assist So Hwa & the infant onto the horse as they rode away with a struggling Chil Sook left behind only to look them at the distance. As Moon Noh gallops away, Chil Sook runs on foot & on horseback to chase them in pursuit

Then 15 Years Later circa year 617. The Taklamakan Desert currently in Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China.

The Taklamakan Desert is a desert in Central Asia, in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People’s Republic of China. It is bounded by Kunlun Mountains to the south, and Pamir Mountains and Tian Shan (ancient Mount Imeon) to the west and north. Taklamakan is the paradigm of a cold desert. Given its relative proximity with the cold to frigid air masses in Siberia, extreme lows are recorded in wintertime, sometimes well below −20 °C (−4 °F). During the 2008 Chinese winter storms episode the Taklamakan was reported to be for the first time covered in its entirety of a thin layer of snow reaching 4 centimetres (1.6 in) and a temperature of −26.1 °C (−15 °F) in some observatories. Its extreme inland position, virtually in the very heartland of Asia and thousands of kilometres from any open body of water, accounts for the cold character of its nights even during summertime.

Chil Sook relaying his story in a camp fire to the girl acting as his guide that he lost them in the end. The guide asked whether Chil Sook given up but he replies that he has not. He is always late in hiding out in their hiding place where they had already left & he is always a step behind, then pursuit them to Zhejiang Province in China then as he knew that they already took a boat to Hangzhou

Zhejiang is an eastern coastal province of China. The word Zhejiang (crooked river) was the old name of the Qiantang River which passes through Hangzhou, the provincial capital. Zhejiang borders Jiangsu province and Shanghai municipality to the north, Anhui province to the northwest, Jiangxi province to the west, and Fujian province to the south; to the east is the East China Sea, beyond which lie the Ryukyu Islands of Japan. The Sui Dynasty reestablished unity and built the Grand Canal of China, which linked Hangzhou to the North China Plain, providing Zhejiang with a vital link to the centers of Chinese civilization. The Tang Dynasty (618-907) presided over a golden age of China. Zhejiang was, at this time, part of the Jiangnandong Circuit, and there began to appear references to its prosperity. Later on, as the Tang Dynasty disintegrated, Zhejiang constituted most of the territory of the regional kingdom of Wuyue. The kingdom also took advantage of its maritime location to maintain diplomatic contacts with north China, the Khitans, and Korea.

The guide asked that what brought Chil Sook to China as her sole aim was to capture So Hwa. The guide said that Chil Sook had spent the past 15 years looking for the same woman. Chil Sook smiles that he wanders in China for 2 years looking for So Hwa then finds that the way back to home was getting dimmer. For years he wasted in rambling talks for years & engaging in different ventures. Chil Sook said that he should have return to his country & commit suicide in honour in from of Mi Shil. Chil Sook enquire that the place that she is taking him to is an international trading passage. The guide asked whether he was to do trading. Chil Sook heard of the Roman (Dae bul lim guk) merchants that pay good wages for mercenary services for protection

Dae bul Iim Guk is ancient Korean reference for the Eastern Roman Empire; it is derive from the Chinese translation

Easter Roman Empire (476-1453), as the Western Roman Empire declined during the 5th century, the richer Eastern Roman Empire would be relieved of much destruction, and in the mid 6th century the Eastern Roman Empire (known also as the Byzantine Empire) under the emperor Justinian I reconquered Italy and parts of Illyria from the Ostrogoths, North Africa from the Vandals, and southern Hispania from the Visigoths. The reconquest of southern Hispania was somewhat ephemeral, but North Africa served the Byzantines for another century, parts of Italy for another 5 centuries, and parts Illyria even longer. Of the many accepted dates for the end of the classical Roman state, the latest is 610. This is when the Emperor Heraclius made sweeping reforms, forever changing the face of the empire. Greek was readopted as the language of government and Latin influence waned. By 610, the Eastern Roman Empire had come under definite Greek influence, and could be considered to have become what many modern historians now call the Byzantine Empire; however, the Empire was never called thus by its inhabitants, who used terms such as Romania, Basileia Romaion or Pragmata Romaion, meaning “Land of the Romans”, “Kingdom of the Romans”, and who still saw themselves as Romans, and their state as the rightful successor to the ancient empire of Rome. The sack of Constantinople at the hands of the Fourth Crusade in 1204 is sometimes used to date the end of Eastern Roman Empire: the destruction of Constantinople and most of its ancient treasures, total discontinuity of leadership, and the division of its lands into rival states with a Catholic-controlled “Emperor” in Constantinople itself was a blow from which the Empire never fully recovered. Nevertheless, the Byzantines continued to call themselves Romans until their fall to Ottoman Turks in 1453. That year the eastern part of the Roman Empire was ultimately ended, Constantine XI is usually considered the last Roman Emperor. The Greek ethnic self-descriptive name “Rhomios” (Roman) survives to this day

The guide is happy that Chil Sook has come to the right person as she can introduce to some of the Roman merchants that she is associated with & thanked his lucky star that he has found her. The guide is Deok Man, daughter of King Jinpyeong, the future Queen Seon Deok the 27th ruler of Silla. Deok Man taking Chil Sook on the desert trail with her camel as she advertise herself that if Chil Sook never met her, it would have drastic hampered his venture. Chil Sook asked that Deok Man is good with her “Gyerim” (Silla Korean) language despite haven’t been there. Chil Sook mentioned Gyeongju, Silla capital since the 6th Silla King Talhae circa year 65. Deok Man said that she learned the “Gyerim” language among the trading merchant in her place of resident & that merchants are fluent in various languages as a trading tool

Based upon the legends of Silla’s founding annals, Gyerim also became a sobriquet or nickname for that state of Silla. The earliest recorded reference we have of Gyerim being used to designate Silla is from the Chinese histories. The Book of Tang records that in 663 Tang Gaozong designated Silla as Gyerim Territory Area Command and Silla’s King Munmu (30th ruler of Silla & 1st ruler of the Unified Silla) as the Gyerimju Dodok (Commander-in-chief of Gyerim Territory). The early eighth-century Silla scholar Kim Daemun authored a no longer extant book of tales of Silla entitled Gyerim japjeon. Gyerim also appears in the title of the early 12th-century Chinese work Jilin Leishi, or Gyerim Yusa, which provides one of the earliest sources of information on the pronunciation of the native Korean language.

Then Deok Man spots movement on the sand & suddenly had a sink hole. It is a desert dry quick sand or fech fech. Deok Man tells that is quite rampant to find this quick sands in the Taklamakan desert. Then tells of the consequences of the quick sands having sucked & engulfed anything on its surface into its bottomless pit, which entry can be swift and sudden but from which extrication can be difficult or impossible.

Dry quicksand is loose sand whose bulk density is reduced by blowing air through it and which yields easily to weight or pressure. It acts similarly to normal quicksand, but it does not contain any water and does not operate on the same principle. Dry quicksand is an example of a granular material. Until recently, the existence of dry quicksand was doubted, and the reports of humans and complete caravans being lost in dry quicksand were considered to be folklore. No matter how much we may have enjoyed watching many bad guys in old Westerns getting sucked into a bottomless pit of desert quicksand. It is highly unlikely & disappointing to see that possibility exists that is what my geologist friend had said that finding quicksand in your own backyard may be more likely, because the desert lacks the one main ingredient that makes sand “quick” in which is WATER

Then as they move on, Deok Man spots a snake & picks it up. She tells Chil Sook that this snake bites will give some hurt but she said that the snakes makes good trade merchandise with the merchant as she keep the snake in her bag. As they walked around, Deok Man stops to look around then gaze at the stars. Chil Sook is in doubt with her navigating skills & asked whether she know where she is going since it is easy to get lost in the desert. Deok Man assures him that some people who travel are guided by maps but she takes her guide from the stars especially the Polaris. She tells the story that when she was lost, she will wait for nightfall to see the stars to guide her home unscathed & was even praise by her mother. After time pass, Seon Deok show Chil Sook her town & tell him it is a magnificent sight to behold & she asked Chil Sook to make haste for the town below. Chil Sook stand at the point of entry of the town to marvel as Deok Man hurries him to enter

Then a busy tavern lodge house with many foreign merchants staying. Waitress busy serving the customers & speaking Mandarin. It should be Dunhuang, one if the cities on the Silk Road. Merchants playing an old form of backgammon or tabula.

The ancient Romans played a number of games remarkably similar to backgammon. Ludus duodecim scriptorum (“Game of twelve lines”) used a board with three rows of 12 points each, and the checkers were moved across all three rows according to the roll of dice. Little specific text about the game play has survived. Tabula, meaning “table” or “board”, was a game mentioned in an epigram of Byzantine Emperor Zeno (AD 476–481)

Deok Man comes in & calls out for her mother in Mandarin. So Hwa still as clumsy as ever wrong step her footing & acknowledge Deok Man’s return but fall over. Deok Man goes to pick up So Hwa to ask whether she is alright & should be more careful. So Hwa acknowledge the stranger Chil Sook & went on serving her customers. Deok Man said that So Hwa is her mother who is always a klutz. Deok Man read the inn rates to Chil Sook but Chil Sook doesn’t want to lodging. Deok Man persuade him to take lodging as he wants to see Roman merchants to seek employment. Deok Man sold him a room & tells her So Hwa her mother, that they have customer for rooms

Then a Roman merchant comes in & calls out to Deok man. Deok Man happy to see the Roman merchant & ask Chil Sook to follow her mother to his room, as Deok Man greets the Roman merchant who has his hand open to greet her. Deok Man runs to him in embrace as she calls the Roman Merchant whose name is Cartan. So Hwa in Mandarin ask Chil Sook to follow her as she lead him to the roomCartan speaks sermo vulgaris Latin
Vulgar Latin (in Latin, sermo vulgaris, “folk speech”) is a blanket term covering the popular dialects and sociolects of the Latin language which diverged from each other in the early Middle Ages, evolving into the Romance languages by the 6th century. The Romance languages (sometimes referred to as Romanic languages, Latin languages or Neolatin languages) are a branch of the Indo-European language family comprising all the languages that descend from Latin, the language of ancient Rome. There are more than 600 million native speakers worldwide, mainly in the Americas, Europe, and Africa, as well as many smaller regions scattered throughout the world. The five most well-known Romance languages are French, Italian, Portuguese, Spanish, and Romanian. Romance languages have their roots in Vulgar Latin, the popular sociolect of Latin spoken by soldiers, settlers and merchants of the Empire, as distinguished from the Classical form of the language spoken by the Roman upper classes, the form in which the language was generally written. Between 350 BC and AD 150, the expansion of the Empire, together with its administrative and educational policies, made Latin the dominant native language in continental Western Europe. Latin also exerted a strong influence in southeastern Britain, the Roman province of Africa, and the Balkans north of the Jireček Line. Vulgar Latin can also refer to vernacular speech from other periods, including the Classical period in which case it may also be called Popular Latin. Spoken Latin differed from literary Latin in its pronunciation, vocabulary, and grammar, though some of its features did not appear until the late Empire. Other features are likely to have been present much earlier in spoken Latin. During the Middle Ages, Vulgar Latin coexisted with a more classically structured form of the language, Medieval Latin, which was used by scholars, scribes and the clergy in formal settings, but did not have any native speakers. Judging by the attire the Roman he could belong from the Eastern Roman Byzantine Empire on the logistics as Constantinople will be nearer to China than Rome was. By the 7th century, increased eastern cultural influences, reforms by Emperor Heraclius, and the adoption of Greek as the official language, for the Eastern Roman Empire & to distinguish the later Roman character from its ancient character. Currently Deok Man & the Roman is speaking Latin & not Greek

Cartan asked how Deok Man well being & why was she late. Deok Man was waiting for him at a location & how much she miss him. Cartan said that he misses her too. Deok Man waited for Cartan & the waiting for him nearly killed her. Cartan apologise in Gyerim that he took another route, the Gansu province then trading in the Mongol plain that enroute, he takes him Dunhuang

Gansu was the vital corridor the Hexi corridor between China and Central Asia: there passed almost 1600-kilometre section of the Silk Road. The province was considered the “gold sector” of that international route. Hexi Corridor or Gansu Corridor refers to the historical route in Gansu province of China. As part of the Northern Silk Road running northwest from the bank of the Yellow River, it used to be the most important passage from North China to Xinjiang and Central Asia for traders and the military. As early as the first millennium BC silk goods began appearing in Siberia having traveled over the Northern Silk Road including the Hexi Corridor segment. The ancient track way formerly passed through Haidong, Xining and the environs of Juyan Lake, serving an effective area of about 215,000 km². It was an area where mountain and desert limited caravan traffic to a narrow track way where fortification could control who passed. More specifically, Hexi is a long narrow passage stretching for about 1000 km from the steep Wushaolin hillside near the modern city of Lanzhou to the Jade Gate[3] at the border of Gansu and Xinjiang. There are many fertile oases along the path. The strikingly inhospitable environment surrounds them: the vast expanse of the Gobi desert, the snow-capped Qilian Mountains to the south, the Beishan mountainous area, and the Alashan Plateau to the north.

Deok Man commented that Cartan Gyerim has improve tremendously. Cartan said that it was true even So Hwa comment that he had great improvement. So Hwa leads Chil Sook to his room, still speaking In Mandarin as she show him his room. Chil Sook asks So Hwa in Gyerim by asking for some hot tea to be brought up. So Hwa was shocked & was silent. Then Chil Sook realise that So Hwa may not understand the Gyerim language as he assume since Deok Man was fluent in the language, her mother would. Then change to Mandarin. So Hwa acknowledge the order. Chil Sook then finds So Hwa familiar but can’t place her

Deok Man took out the book Bioi Paralleloi (Parallel Lives) by Plutarch. This book is written in Greek

Plutarch, born Plutarchos then, on his becoming a Roman citizen, Lucius Mestrius Plutarchus circa AD 46 – 120, was a Greek historian, biographer, essayist, and Middle Platonist known primarily for his book Parallel Lives and Moralia. Lives of the Noble Greeks and Romans, commonly called Parallel Lives or Plutarch’s Lives, is a series of biographies of famous men, arranged in tandem to illuminate their common moral virtues or failings. The surviving Parallel Lives (in Greek: Bioi parallèloi), as they are more properly and commonly known, contain twenty-three pairs of biographies, each pair consisting of one Greek and one Roman, as well as four unpaired, single lives. It is a work of considerable importance, not only as a source of information about the individual’s biographies, but also about the times in which they lived.

Deok Man jots down the questions for Cartan to answer. Does that mean the Deok Man can read Greek? Cartan comment the condition of the book that is now. Cartan ask how many time did Deok Man read the book & how she man handle the book until it is in tatters. Deok Man takes it back & tells how precious this book is to her. Cartan added like a treasure as Deok Man affirm it. She has always thought the world were just stars & sand, with the reading of this book that Cartan gave her, her heart beats with excitement that the thought of knowing empires that is beyond this desert that makes almanacs & cultivate agriculture land & gazing at the same sky with the same stars & sun makes her heart beat faster in astonishment. Deok Man takes reference to a character in the book but Cartan add an anticlimax that the character was murdered. Deok Man said that their sense of heroic struggles & the defense of one’s country should be admire. Cartan said that Deok man had spent her life in such remote areas, so she likes the excitement & enjoyment of the crowds. Cartan said that reality is not exactly like what the book said to be so wondrous & glamourous

Deok Man then tells that Cartan is afraid that she might ask him to take her there. Then an Egyptian merchant comes in & calls out to Cartan

During this time there is Roman-Persian war & right about this time 618-619 the Persian conquest on Egypt started. Egypt was under the Byzantine Empire. He might be an Egyptian Roman. He speaks Mandarin. The merchant asked them to make haste as the feudal lord of the land as put a ban on tea trade with immediate effect. All merchant are shock with the ban trade embargo. Cartan asked Deok Man on the ongoing of events. Deok Man said that the newly appointed feudal lord as he arrive in his new designation has raise a ban on the tea trade. Those caught trading tea will be executed. Cartan is shocked at the harsh punishment. Meanwhile So Hwa serves tea to Chil Sook in his room as Chil Sook asks her to come in. So Hwa bring the tea as he had ordered. So Hwa catches glances at Chil Sook & ask him to have a good rest. Chil Sook thanked her for the tea. So Hwa leaves rather timidly

Merchants are discussing about the bans. Deok Man said that news gather from the household of the feudal lord Chen’s greed & tells about the monopoly of the tea trade that the feudal lord Chen was to be under his sole control & no one else

Deok Man uses Chen Da Ren is a honourific address for his Excellency

The Merchants are furious over there is no fair trading. Deok Man said that the profit he gain from the tea trade is for him to buy horse & raise an army. Cartan tells that it is absurd that he is using the tea trade to buy military might. Egyptian merchant sadden that he wasted a year journey to get here & can’t trade for tea. There are done for. Merchants are upset as they drink to drown their sorrow

Feudal Lord Chen speaks a concoction of Cantonese & Mandarin with heavy Chaozhou dialect. The dialect, by which the Chaozhou culture conveys, is considered as one of the oldest Chinese dialects for it preserves many elegant and refined features from ancient Chinese that have been lost in some of the other modern dialects of Chinese. It is spoken by about 10 million people in local Chaozhou and approximately 2-5 million overseas Chinese. His surname Chen is also predominantly most common surname in South ChinaFeudal lord Chen maybe from the remnants of Chen Dynasty (557-589) the 4th & the last of the Southern dynasty in Chinese history period known as Southern & Northern Dynasty (420-589). This period was succeeded by the Sui Dynasty (581-618). Having lost his dynasty he comes to the desert to be feudal lord. So that is why he may speak a Southern Chinese dialect. In the desert they isn’t much law governing the area since the Sui Dynasty were already in its ends of its lifespan after engaging several disastrous military campaign with Goguryeo which to be takes over by Tang Dynasty (618-907)

A Cantonese speaking merchant comes for an audience in front of feudal lord Chen for permission or caught trading tea bearing a chest of jewellery as he ask for clemency. Feudal lord Chen believes in divine fate as he hands out 2 pieces of chips. One had “life” (ssang) crave on it & the other “death” (sei) & he ask the merchant to choose his fate. If he chooses life then he will let him go, if it was death then he will be killed. The merchant chooses the death chip & feudal lord Chen asked to execute the merchant. The merchant is drag to be executed as the merchant shout to spare his life. Then the feudal lord reveals that both the pieces are craved with “death”. Feudal lord Chen reaffirm that not a single leaf of tea shall be traded within his territories

The merchant gets their tea supply from the Sui traders but the dilemma is how they could pass the tea through the gates feudal lord Chen’s fortress wall. Deok Man said that the good may be well visible to the guards at the gates. Deok Man was worried about that so she had come up with a plan how to smuggle the tea through without detection. Deok man whisper to Cartan. The merchant also want to know what Deok Man said. Then Deok Man gets a shock the Egyptian merchant could speak Gyerim & the Egyptian merchant said that she can’t keep this a secret because she is close with Cartan as she needs to share it with them. Egyptian merchant said because Cartan has rescue Deok Man & her mother & help them relocated to this place or else they would have died. The merchant said they are on the same boat together riding on this then begs Deok man to save them as well. Cartan asked to share the secret out. But Deok Man is not sure whether her plan will work

Then someone passes a book “Jeong Gwang Ryeol” to Cartan as Deok Man is happy to see the famous book. Then the Egyptian merchant show some conjoured trick with flame throwing skill with alcohol as they tried to barter for her plan. Cartan asked where Deok Man would use in this flame throwing skill.

Jeong Gwang Ryeol or Zhenguanli is Northern Wei dynasty (386-534) calendric system. Northern Wei were the inventor of the Chinese calenderic system

Then the Egyptian merchant barters a burning glass (Hwa Ju) with a convex lens & tells that if this glass is expose to the sun, it will light fires

Hwa Ju or burning glass’s technology has been around & known since antiquity

Deok man is happy to accept the barter but the Egyptian merchant said that not in the night but will only work during the day time when there is sun as they gather some dried grass & it will burn using the burning glass. Deok man takes both the barters & asked them to meet her tomorrow at the trading post

Deok Man comes upstairs when Chil Sook asked her what about his job. Deok Man forgot about him that directed Chil Sook to Cartan who is a Roman merchant. Deok Man will out a word in fro Chil Sook as reference, Cartan will employ him straight away 7 assures him that his job is secure & to meet tomorrow at the trading post where she will introduce Chil Sook to Cartan

Then Deok Man admires her barter of her burning glass that able to set fires then So Hwa over heard what the burning glass can do to set fire. So Hwa tries to confiscate it from Deok Man as being dangerous for her to carry. Deok Man brush it off as crystals she got from the “Yeo Heon Guk* merchant.

Ye Heon Guk is the ancient Korean spelling for ancient Egypt

Deok Man excuse herself that she needs to bathe. After her bath, Deok Man sneaks to her room from & keeps her book Jeong Gwang Ryeol as So Hwa was sewing & notices her & asks whether she had finished her bath & then ask her to go to bed. So Hwa enquire from Deok Man about Chil Sook who spoke Gyerim. Deok Man said he was a warrior. So Hwa asked Deok man he speaks Gyerim & is a warrior. Then Deok Man rushes to his mother to say that whether her mother knows him as Chil Sook comes from the country that her father was suppose to be from. Deok Man although the world is vast something can be a small world. So Hwa asked whether Deok Man had told that her father is from Gyerim. Deok Man said she didn’t because her mother had told her that she can never disclose that fact. So Hwa is relief that she must never disclose that fact to anyone. So Hwa wonder why a Gyerim person doing in this part of a remote place in the world

Deok Man asked whether So Hwa is embarrassed that she had a relationship with her father who is Gyerim & that she was borne & So Hwa never told her anything about her father. Is So Hwa ashamed of her father? Then So Hwa has a coughing fit as Deok Man tries to soothe her mother. Deok Man tells that she can live without a father & it is fine but definitely without her mother. Deok Man has some yearn for her father but weeps that So Hwa has breathing difficulties. Deok Man said that they should go to Rome (Roma). So Hwa asks why, it is because she likes Cartan. Deok man said no but will like to go to Rome to seek physicians that is able to treat So Hwa’s illness for her to recover. They can go there to earn a living while So Hwa goes to find treatment for her lungs’ ailment & the rest like nosebleed, shiver & her clumsy, she will find a cure for her. So Hwa suffer smoke inhalation from fire during the incident at the cave. This has cause grave long term side effect from that incident that has damaged her lungs thus jeopardise her lung’s health. So Hwa is touched by Deok Man’s gesture. Deok Man gazed at the stars, even without her father, she will able to achieve that goal. Chil Sook went to his horse to get something when he sees Deok Man gazing at the stars as he too look at the stars

Meanwhile back at Silla’s Royal Celestial Shrine. Mi Shil looks at the constellation chart & touches the Big Dipper. Seo Ri comes & asked whether the Big Dipper theory still bother Mi Shil. Mi Shil said that since the Gaeyang star splits making into 8 stars. Seo Ri assures that the Gaeyang’s split star had been slowly losing its light. It already had been 15 years. Mi Shil said that also marks the time that Moon Noh’s disappearance then along with Chil Sook who had never return & the 2nd twin infant with So Hwa as well. Seo Ri regrets of Chil Sook’s disappearance as she will know that Chil Sook will has accomplish his order if the star lost all light & shine. Seo Ri assures that Mi Shil divine sent is on their side, as they know that the Prince will not live long because of the prophesy & the Big Dipper will always be 7 stars, everything will go in hand as what Mi Shil wants. Seo Ri tells that time is on their side & not to be too fret by the matter. Mi Shil is confidence that she does have time in her side but time has no keepers. Mi Shil asked whether the 15 years of time her appearance clearly her show visage on her face. Seo Ri laughs that no one will contest Mi Shil beauty in Seorabeol. Mi Shil asks that flattering doesn’t help as time will work its wonders. Seo Won Rang comes in to the Celestial Shrine & Mi Shil reprimand him from making anxious call outs. Seo Won Rang informs that Divine sent providence must truly be on their side, as the Prince is on his death bedQueen Maya (King Jinpyeong’s consort of the Kim clan) holding to her dead son & cries as she cradles his body & wails how could her son leaves them like that. King Jinpyeong rushes in to see that he was too late to see his son off & seeing Queen Maya wailing. King Jinpyeong dejectedly walks away & took some air. King Jinpyeong recalls that day where King Jinpyeong asks Queen Maya to surrender their daughter to him as Queen Maya begs him not to do so as she showed that the child is also their child with the same birth mark as him. King Jinpyeong snatches the baby from his wife. Then Queen Maya comes to him & asked him to denounce her that it is her sins that her sons are all dead. Ti was due to their sins that she had the twins. King Jinpyeong stop her from continue & ask his waiting staff to disperse to have a quiet moment. King Jinpyeong goes to comfort his wife. She blames herself for bearing the twins child & made the prophesy come true that the Royal household will not have many make heir in their bloodline. Queen Maya begs King Jinpyeong to denounce her King Jinpyeong said that their lost sons were not derive from the birth of the twin daughters. Queen Maya said that she 7 Princess Cheon Myeong must be sacrifice to rectify the misdeed even if it is death. King Jinpyeong said that he will never do, even to the extent that the male bloodline is diminished, he will never give up or sacrifice his wife & his daughter for it

King Jinpyeong (reign 579-632) is (Silla 26th ruler, Queen Seon Deok’s father)

King Jinpyeong said that Princess Cheon Myeong had survived Mi Shil’s direful evasion & subterfuges; he thinks that Princess Cheon Myeong will surely be able to contend with her might. Princess Cheon Myeong comes & calls out to King Jinpyeong. Princess Cheon Myeong is sadden by her 3rd younger brother’s demise

Princess Cheon Myeong (King Jinpyeong’s eldest daughter, Queen Seon Deok’s twin sister, mother to King Muyeol)

Mi Shil’ son Ha Jong (Mi Shil & Se Jong’s the 11th Pungwolju) is happy of the demise of the 3 princes who all went to their pearly gates so soon. Mi Saeng asked his nephew not to so elated as there is death at the palace & keep his feeling in check. Mi Saeng said that King Jinpyeong might have hidden his twin infant but that doesn’t stop the male heir bloodline from diminishing. Then Uncle & nephew laughing when Mi Shil comes in. Ha Jong happily tells that the 3rd Prince had died. Mi Shil reprimands her son for being so disrespectful as the palace is in mourning with their distasteful boisterous laughter. Mi Shil does the same to Mi Saeng to keep their emotion in check. Se Jong asks if we need to nominate a Crown Prince but Mi Shil said there is no hurry to do so yet. There will decided & discuss after the rites. Mi Shil wonders whether Queen Maya will give birth to a 4th Prince. Now that the Seorabeol (palace) has now have no male heirs left

Queen Maya & Princess Cheon Myeong mourn in the Royal Celestial Shrine. While looking at the 3 princes tablets, Princess Cheon Myeong asked whether her brothers’ demise is of her fault that she carries the curse. Queen Maya brushes it as nonsense & how can she said that. She query if someone had let her to believe that she was the cause. Princess Cheon Myeong said it was just her derive conclusion. Queen Maya tells her daughter never has such a thought to grace her lips or poison her mind

Princess Cheon Myeong recalls when she was younger & she was upset & saddens by her brother’s demise encounter Mi Shil. Mi Shil whisper to her that her brother’s dead was cause by her, then each time there is another prince, they will also die. Back to the present, Mi Shil serves tea to Princess Cheon Myeong. Mi Shil asked about Princess Cheon Myeong’s paid visit for a parley. Princess Cheon Myeong asked about the day when her 2nd brother died that Mi Shil had spoken to her that she was the cause of her brother’s demise. Princess Cheon Myeong wants a clear answer of that day she spoke of. Princess Cheon Myeong asks for Mi Shil’s advice to Princess Cheon Myeong not to do anything for her to survive. Princess Cheon Myeong is choke as Mi Shil is in happiness


Preview
Mi Shil” Will Your Highness able to contend with me? Becoming Queen is what you wish for? Or is it the Hwa Rang you wish to control?

Se Jong: Should he become King, a crimson tide shall swelter us all

Mi Saeng: What crimson tide? Who will ever allow him to become so?!

Minister: Only those Seonggol (royal sacred bloodline) may inherit the throne! How can he be called a prince?!

Deok Man: No man who does not listen to his people deserves to wear the crown.

Mi Shill: Don’t concern & bother yourself with that, Your Highness, so Mi Shil will worry about & take care of Mi Shil’s affairs

Princess Chen Myeong: I don’t wish to run away. I shall find Moon Noh & meet him, after which we shall engage in discussion on terms

Deok Man: This Gukseon… This Moon Noh…..Is he my father?

So Hwa: How do you know Gukseon?!

Princess Cheon Myeong: If it’s him, we could regain the Hwa Rang that Mi Shil stole from us.

Chil Sook: You have grown a lot. I have been looking for you all this time.

Deok Man: It cannot be…by chance I am…


............. End Episode. 3 ............


[Episode Summary] Queen Seon Deok (善德女王/ 선덕여왕) - Ep.2
[Storyline] Queen Seon Deok Episode 2.
Cr. - Jackie@dramatomy
Repost : http://seonduk.blogspot.com/


Synopsis
Queen Seon Deok enters the drama when Deok Man is being abandoned due to a inauspicious omen then returns to the palace in strive & effort to take authority & in her glory succeed & becomes Silla 1st Queen

In the inner court, Mi Shil a powerful Court ladies rules in authority of power, in this midst of the environment; this come a time when King Jinpyeong & his wife Maya gave birth to twins daughters. But as for the King, it is seen as an ill omen that legend foretold that it will forever diminished the male heir for the royal household. King Jinpyeong had no choice with great sadness has to send his 2nd daughter Deok Man away with a faithful servant to avoid the inauspicious ill fate destiny that will besiege her.

However Mi Shil sends people to pursuit & assassinates Deok Man knowing that this child will be the star that is going to curb her as the survival of her as the authority of Hwa Rang is at stake. Meanwhile Moon Noh device a plan of rescue knowing that Deok Man is a child of destiny that will save Silla from the tyranny of Mi Shil as foretold by King Jinheung to him. He rescues the child & handed her to King Jinpyeong faithful maid Jo Hwa to bring up. Jo Hwa brings the desert of China to live & operate a small inn Mi Shil with her immerse beauty as a tool of manipulation goes to seduce King Jinpyeong to gain his favour to control the palace.The ambitious Mi Shil using the decree of Jinheung to get King Jinpyeong to the throne, when King Jinpyeong’s wife Maya borne the twin daughters, she uses the twin’s life to threaten Kin Jinpyeong to force him to give her the controlling authority. But without a do Moon Noh & Jo Hwa is one step away & ruined her master plan. Mi Shil hasn’t give up the hope that she one day might be Queen of Silla & secretly plan to have her husband Se Jong to ascend the throne.

Mi Shil sees the stumbling block in her great plan in the shape of Princess Chon Myeong. Chon Myeong had a great intelligence & wisdom with great strategy but doesn’t reveal her true potential. Chon Myeong in the time of need & render has great support in the form of Kim Yong Soo who she eventually married & borne her son Kim Choon Chu.

One day Kim Yu Shil saved Princess Cheon Myeong from the clutches of Mi Shil’s assassination attempts by her subordinates & she was grateful to him for saving her life. Kim Yu Shin a great general & military skilled through the introductory Princess Chon Myeong; Kim Yu Shin meets her sister Princess Deok Man. In helping to realise Princess Deok Man dream of Unified the 3 Korean Kingdoms, found that he had feelings for her & becomes Princess Deok Man loyal friend & confidante. Slowly & gradually Princess Deok Man dissolves Mi Shil’s authority of power then eventually ascended the throne as Silla 1st Queen

History of Hwa Rang
The drama also centre on Hwa Rang a military establishment. Hwa Rang literally means Flower of the Youth Corps, although it may sound a little effeminate but the actual Chinese translation has a man of chivalry. Silla developed its Hwarang (Flower of Youth Corps), a military establishment. The Hwarang members were trained as a group in the arts of war, literary taste and community life, partly through pilgrimages. The educational objectives were loyalty to the monarch; filial piety to parents; amicability among friends; no retreat in war & aversion to unnecessary killing

These objectives were postulated by the famous monk Won-gwang, who consolidated Buddhist-Confucian virtues in the education of Silla youths. This movement became popular and the corps contributed to the strength of the Silla Kingdom. Nowadays Hwarang is respected by the Korean as a symbol of Korean spirit.


Queen Seon Deok Episode 2
In order to laid the foundation of story of Queen Seon Deok we must first look at the political influences of the time & historical significant during the period the year 572-602

Mi Shil reads the King Jinheung’s will & testimony before his death. The successor is not Prince Geum Ryun but Crown Prince Dong Ryun’s eldest son Baek Jeong, King Jinheung’s grandson. Minister drag out a shocked Baek Jeong out to the open & declares Baek Jeong as King of Silla then everybody kneel & bow to him as the new King

So Hwa goes to finds an escape route for Baek Jeong to leave the palace walls to go & find his wife who obviously had not return this late of the night. So Hwa finds it strange that Baek Jeong wants to leave the palace but Baek Jeong hurries her & scares her. So Hwa said she is really timid & Baek Jeong apologise. So Hwa is shocked & curious that Mi Shil has found herself to be married to a Prince that is 15 years her junior, then it is really unfair to Mrs. Maya. Baek Jeong said that Mi Shil is vicious like venomous snake & scorpion. So Hwa thinks that Mrs. Maya is had return safely to the her family residenceIf mathematics serves correctly, Mi Shil is 15 years junior to King Jinpyeong. By the time Mi Shil confronts Queen Seon Deok she should be a grand old lady. Go Hyun Jung has always been younger lead men. Baek Jong Min tops it all as I would think he is just old enough to be her son

I will use the formal address for Maya as Mrs. Although the actual form of address is “Mistress” as an old-fashioned term for the lady of the house, especially one who is head of the household. Mistress meaning wife: used in some Commonwealth dialects, but not currently in most British dialects of English but currently in it is the meaning is more associated woman, other than his wife with whom a man has a continuing sexual relationship. It is not appropriate to write Wife (Buin) Maya

Meanwhile in the palanquin, Mrs. Maya is still hold at knife point. Mi Shil serves tea to Se Jong, & tells him that she will soon be Baek Jeong’s Queen, will Se Jong find it distasteful. Se Jong shakes his head that he knows from King Jinheung who had mentioned that no men will able to take & conquer Mi Shil’s heart & owns it. Se Jong is just hate himself that he is not King & had no royal blood

Se Jong is the 6th Pungwolju (Lord of Hwa Rang training/customs). This is taken from Hwa Rang Segi (Annals of Hwa Rang) manuscripts but the context of political legitimacy is still in dispute the authenticity. But for as for a reference fact for the part of story telling in drama is great insight. It gives an aura of a romanticized historical sageuk rather than cold historical facts. Everybody know that the novel of the Romance of the 3 Kingdom is not the truth in history but people still believe & take that the novel is historical facts because it is a joy to read the novel

Seol Won Rang comes to Mi Shil to inform that Baek Jeong is missing from his chambers. Mi Shil asked how about Maya, Seol Won Rand said that it is in progress of being settled. Mi Shil said that Baek Jeong must be found. If Baek Jeong is not here, Hwa Rang & Ha Baek will not full come under her control. Seol Won Rang leaves with her order. Baek Jeong galloping his horse as he goes to finds his wife Maya & prays that she lives. The palanquin gets stop by Moon Noh. The palanquin bearer could recognise who he was. The bearer attack but Moon Noh single handedly deal with them with his martial art skills & all of them fell. Moon Noh asked they already know who is was & yet they gave a fight only to suffer in his hands, even they are 100 of them will not able to defeat himMoon Noh is a Gookseon (state sylph)
Then the occupants of the palanquin come out. Maya is hold at knife point by the kidnapper & asked Moon Noh to drop his weapon or else Maya get killed. Seol Won Rang cuts into Baek Jeong’s journey as Seol Won Rang asked where he is going. Baek Jeong said that he is going to his wife family residence. Seol Won offer to go on his behalf but Baek Jeong insist to do it on his own & asked Seol Won Rang not to block his path. Baek Jeong is surrounded by men to escort him back to the palace. Maya & Moon Noh is about to be throw of the cliff to be drown as they put boulder for weight to make them sink. The kidnapper read them their crime that Mrs. Maya & Gookseon Moon Noh will have to answer to hell for that. The kidnapper pushes over the boulder although Moon Noh tries to hold on but eventually fall over with Maya over the cliff. As they enter the water they struggle. As they reach rock bottom, Moon Moh hits his head & is unconscious while Maya struggles to free herself

Baek Jeong is brought back to the palace. Seol Won Rang killed all the palanquin bearers who had kidnap Maya as Mi Shil sees to it & was happy with the result. Baek Jeong is crowns King as Mi Shil controls the court to the selection of Ministers of his court. Baek Jeong is now King Jinpyeong & like her puppet he approves everything even before they finished their sentence as a sign of silence protest. Mi Shil brought out the Imperial marriage, it had been half a year into his reign. Mi Shil said that Mrs. Maya had been missing that it is regrettable & tell him that his consort can’t be left vacant. Minister Ku seconded the notion that nation can’t go without a queen. King Jin Pyeong said it is up to the court to decided, he doesn’t have any views on the matter. King Jinpyeong walk out of the courts. Mi Shil is still in control.

King Jinpyeong recalls that he gave the King Jinheung trusted dragger to Maya to wear for protection. King Jinpyeong is looking rather glum when So Hwa is looking at the distance. Then Eul Jae returns from China. Mi Saeng notice Eul Jae’s return as King Jinpyeong thanked him for his return. Eul Jae promise to be loyal subject to King Jinpyeong. Se Jong calculates their control of power & finds that Eul Jae is their stumbling block. Mi Saeng rest assured that Eul Jae will not be a threat. Eul Jae will support the marriage of Mi Shil with Kin Jinpyeong. Se Jong had his doubt to leave Eul Jae beside the King. Mi Shil assures them that the situation defer from what it was 4 years ago there nothing to fear or dread. Mi Shil said that the King is lonely so he is a little rebellious. Mi Saeng laughs that Mi Shil showed concern for her future husband. Mi Shil asks her brother to quiet down. Mi Saeng is really a weird person who is only there out of her sister’s merit.Seol Won Rang said that they best option is to control the aristocrats & all the officials as well. It will be the best if the King participates as well. This way all will see in their way & the nation is theirs to take. Then Mi Shil road to being Queen will be smooth. Mi Shil said to go with the plan. King Jinpyeong is force to participate the Aristocrat conference. The conference agenda is choosing the new Queen for King Jinpyeong. Eul Jae is present in the conference. The Aristocrats is headed by counsel of 10 people. Eul Jae queries about Mi Shil resume. Although Mi Shil has serves under 3 Kings but after King Jinheung death, she should have taken holy order. However why is she heard selecting to be Queen & finds her not suitable. Then the debate of the Mi Shil credential as Queen. Mi Shil was a Won hwa & all his deed she had done for the nation. The rest also said that King Jinpyeong agreed to it. The shocked written on King Jinpyeong face. Then for the vote, all looking why Eul Jae will vote. Eul Jae holding the “against” card.

Won Hwa “original flower” who was a mother figure to the young men and only engaged in combat when absolutely necessary.

As they about to give verdict, Moon Noh asked them to cease & meet with King Jinpyeong. Then the counsel of Aristocrat said that Moon Noh has no right to storm into the counsel & influence the decision. Then Moon Noh asked them to attention for the arrival of the Queen.

Moon Noh: Stand attention & bid greetings. The arrival of the Queen

The palanquin is brought forth & then door are open & Maya appears from the palanquin & walks bravely towards King Jinpyeong as everybody is shocked & bow to her as she is now Queen. King Jinpyeong embrace his wife for their yearn & miss for each other. Kim Jinpyeong thanked her for staying alive & save his horror that he had to take Mi Shil as wife & Queen. Maya told the conference that she was kidnap by assailant on her way to her family residence. Maya & Moon Noh will want this reveal & get to the truth but they couldn’t find out. Maya looks at Mi Shil as Kin Jinpyeong looks at Mi Shil, all too well Mi Shil may be behind this. Maya told hoe she was bound hand & leg & was throw to the sea with Moon Noh. King Jinpyeong thanked Moon Noh for saving Maya, but Moon Noh said that Maya save him instead. Maya said it was King Jinpyeong who save her. King Jinpyeong didn’t know what she meant. Maya showed the dagger that she was save by King Jinheung’s dagger who cut her tied rope

King Jinpyeong was glad the King Jinheung’s dagger protected his wife as it should had done when he 1st initially gave to her. Maya it was only her, Maya let King Jinpyeong to touched her stomach to reveal that she is heavily pregnant, but their child in the womb as well, their royal blood. Mi Shil is choked as all is lost for her becoming Queen. King Jinpyeong is glad that their child is still alive

King Jinpyeong: Thank you….thank you…My Queen

King Jinpyeong embrace his wife as the crowd cheers for the new Queen. On their way back to the palace. Mi Shil swallowing her pride. King Jinpyeong & Maya together with Eul Jae & Moon Noh in the same palanquin as King Jinpyeong digesting what has happened as he thanked Moon Noh sincerely for saving his wife & his unborn child, it is the Queen Maya. Queen Maya said that it was the King Jinheung’s dagger, cut her bounded ropes then able to rescue Moon Noh to the surface, or else this day will not had come. Moon Noh tells of their survival ordeal & Queen Maya brave it all. Queen Maya will to live is strong. Queen Maya said it was the child in the womb who had the will to live. Queen Maya said that she felt the movement of their child in the womb, felt their child breathing, it must be a naughty child definitely will able to be born

I will think it is appropriate to use Queen Maya for Kin Jinheung’s wife

King Jinpyeong touches his Queen’s stomach. King Jinpyeong swear to his child that he will let his child see that he will be a good King, he turns to Eul Jae & Moon Noh

King Jinpyeong: Please help me both of you. I must able to do this. I will do this….King Jinheung before he died, he has worry about this & was burden by it & he had said it in his decree, we need for our weak Silla go through & survive this obstacles that he is sweating with fear, he worried about his people becoming slaves to Baekje & Goguryeo. King Jinheung have strive his life in establishing his nation as the mighty & great Silla, which has been snatch by Mi Shil. I must take it back, please help meMoon Noh & Eul Jae agrees to support the King. Eul Jae said that Moon Noh know when the time to return he will return & the world will change for the better, it is great. Eul Jae & Moon Noh meets with Mi Shil. Mi Shil asked whether Moon Noh return was because she will never be make Queen. When King Jinheung passed away, Moon Noh was in Jungwasan praying to heavens & had bestowed vision. She asked whether this was the bestowed vision that she will never be Queen. Moon Noh said it wasn’t & told her about the Big Dipper having 8 stars & before the stars appear, the world belongs to Mi Shil & will be invincible. Mi Shil knew that there were to 2 bestowed visions. Moon Noh said that the Mi Shil had the favour of the heavens. Moon Noh & Eul Jae leaves as Mi Shil is rejuvenate from Moon Noh’s insight to his visions. Eul Jae asked Moon Noh that there is more to it & query why Moon Noh would have reveal to Mi Shil

Moon Noh said he had a dream that able to breaks the bestowed vision. He doesn’t know whether it was his hope that had change to that dream, but Eul Jae said that are coming & passing that is the way of life. Eul Jae said that only deal with matter that is before them. Mi Shil goes to the Silla temple to meditate. Seo Ri the high priestess comes & asked that Mi Shil has insomnia. Seo Ri asked why she wanted so much to become Queen when she already have everything without being one. Mi Shil she have everything but still deprive being able to be Queen as not one of it. Seo Ri said that she is indeed a woman after all. Yes, Mi Shil had vanity of the woman, the glory of being a woman is to become Queen of the nation. S............. End Episode. 2 ............


[Episode Summary] Queen Seon Deok (善德女王/ 선덕여왕) - Ep.1
[Storyline] Queen Seon Deok Episode 1.
Cr. - Jackie@dramatomy
Repost : http://seonduk.blogspot.com/

Queen Seon Deok (637-647)

This drama is MBC 48th Special Project
Queen Seon Deok is scripted by Kim Young-Hyun (Hit, Dae Jang Geum)
& Park Sang Yeon (Hit, JSA). While directed by PDs Park Hong Kyun (New Heart) and Kim Geun Hong (Yi San, Jumong).This is the 1st drama depicts about the Silla Empire

Go Hyun Jung (Hit), in her 1st time sageuk. It was initially, Go Hyun Jung was considered for the part of Queen Seon Deok herself, but is now cast in a different lead role. Her character, “Mi Shil,” is a beautiful court woman who manipulates men to bring herself into a position of power, who becomes one of the prominent heroines of Silla times, along with the main character, Queen Seon Deok. Mi Shil is a beautiful woman who hungers for power. She was also the assistant for 3 previous kings. Women are seen as equal in a staunch Buddhist society as Silla

Lee Yeon Won (Surgeon Bong Dal Hee) will play as Princess Deok Man, the eldest daughter of Silla’s King Jinpyeong (reign 579-632) whom has no sons to succeed him. King Jinpyeong then had his eldest daughter to succeed him which eventually became Queen Seon Deok, Silla 27th ruler. She possessing an extraordinary charm and wit, she eventually became the first Queen (ruler) in the Korean history despite her being in the war-torn Korean Three Kingdoms Era (Goguryeo, Baekje and Silla). Princess Deok Man also has famous sisters

History background of the characters
Legend has it that during Princess Deok Man early in her life, Queen Seon Deok had displayed an unusually quick mind. Once the king received a box of peony seeds from the Emperor of China, accompanied by a painting of what the flowers looked like. Looking at the picture, the single Seon Deok remarked that while the flower was pretty it was too bad that it did not smell. “If it did, there would be butterflies and bees around the flower in the painting.” Her observation about the peonies’ lack of smell proved correct, a demonstration of her intelligence, and thus her ability to rule.

The annals of Hwarang from the Silla Dynasty record that the 27th ruler, Queen Seon Deok, had four husbands. Some suspect the authenticity of the records, but they say the queen married first as a princess. Her father, King Jinpyeong, had her marry again after her first marriage produced no male heir. The second husband, Yong Soo, had been wedded to her sister, Chon Myeong and was the older brother of her first husband. Seon Deok remarried for a third and then a fourth time after her previous marriages all failed to produce a male heir. Ultimately, marriage for Seon Deok had served as an instrument to stabilize sovereignty.

In this drama Hwarang the strength & might of Silla stronghold is depicted as an exclusive Military College similar to Sandhurst of its time or surpasses in many perspective that background subject as centre role that is the righteous seat of power. Like the predecessor Dae Jang Geum the Royal Kitchen & the Medical Institute. In Yi San it was the Dohwaseo

2nd Princess Chon Myeong played Park Ye Jin (Hateful Once Again) who married Kim Young Chun who was the son of the 25th ruler of Silla King Jinji (reign 576-579). Then their son Kim Chun Chu became King Taejong Muyeol of Silla (born 602-661 reigned 654-661) on his own right. His childhood friend is the famous Kim Yu Shin who later becomes his brother in law

The legendary 3rd sister Princess Seon Hwa from the Ballad Seodang Yeo who married King Mu of Baekje & mother of King Uija who was the last Baekje King who lost his country to Silla. Princess Seon Hwa whose love story had endured for 1,400 years is love story or just marriage of political alliances. Recently the love comes under threat when the excavation of Mireuk temple in Iksan found that King Mu’s Queen was Queen Seon Tak & not her, although it assume that legend has it that the Mireuk temple was build by both King Mu & Princess Seon Hwa. She is also featured here

The Capital of Silla Empire is Gyeongju

Queen Seon Deok also built the famous Bunhwangsa temple in Gyeongju. She also built the oldest existing astral observatory in East Asia that is still standing Cheomseongdae Observatory. There was also a Jung Am Temple in Jeongseon, there was also Bomun Temple on Seok Mo Island under Gwanghwa Islands the biggest & closest island nearest to Seoul, it about a 10 mins ferry ride from Gwanghwa island. Sangwonsa Temple in Gangwon Do was also said to have built during her reign. Deung Myeong Rakgasa built in Gangneung City but currently only remain as it was destroyed

Kim Yu Shin (595-673) was the great-grandchild of King Guhae of Geumgwan Gaya, the last ruler of the Geumgwan Gaya state. This would have given him a very high position in the Silla bone rank system, which governed the political and military status that a person could attain. He is also the son of General Kim Seo Yeon and Lady Man Myeong, who was a daughter of King Jinheung of Silla (540-576). Kim Yu Shin is best know of being the unifier of the Korean peninsula. He became the greatest general in Korean history. He had 10 children & lived to an age of 78 years old. When he died, he was given the honorary tile of King Heungmu for his unification effort & had the burial tomb mount as splendid as the Kings

There are era name in Silla. Daechang (568 – 572), during the reign of King Jinheung; then Hongje (572 – 584), during the reign of King Jinheung, King Jinji and King Jinpyeong then Geonbok (584 – 634), during the reign of King Jinpyeong and Queen Seon Deok & later Inpyeong (634 – 648) during the reign of Queen Seon Deok and Queen Jin Deok

Motto/Tagline
Heaven doesn’t bestow & willed a ruler to the people; but the people do. The person who can able to acquire & united of its people’s heart will able to have heaven’s consent & rules its people & all the ages

Synopsis as it drama
King Jinpyeong has twin daughters but found to be a bad omen as it is destiny that if twin are borne to the royal household, it will forever diminished the household from male heirs. The King declares Chon Myeong but Deok Man is taken away like Moses as they fled from prosecution by a faithful servant. Deok Man’s destiny become the 8th star on the constellation of the Big Dipper (there is only 7 stars in the made up), Silla is destined to have a female ruler

Princess Deok Man & faithful servant lingers themselves in exile in China. King Jinpyeong was in China where some incident, he was separate from his 2 daughters. Princess Deok Man was left behind & grew up in China while her twin sister Chon Myeong is in Silla

Young General Kim Yu Shin loves for Deok Man but finds complication later when she become Queen Seon Deok

Mil Shil is beautiful court palace woman who hungry power becomes a constant threat to Queen Seon Deok was also the former mistress of her father King Jinpyeong, who also has the same wrath & headache with her. She has known to have serves under 3 Shilla kings[Storyline] Queen Seon Deok Episode 1.
In order to understand the story, we need to go & understand the historically fact that happened prior that is going to shape the story at hand. The drama takes us to the period that is between the year 572 – 602. Scenes where Kim Jinheung is galloping on his might steed horse to see this country. Then there was a narration…..

Narration: When heaven & earth has been not divided. When the time where there is 2 sun & 2 moons. When the sun had become the North Star & the moon become the Big Dipper Plough. The residues of the stars constellation became the people. The bigger stars are representative as rulers. The biggest of them all had become King Jinheung; raise a weak nation to glory name Silla to being a mighty nation

The seven brightest stars of the constellation Ursa Major also know as the Plough.

King Jinheung (540-576) was the 24th monarch of Silla one of the Three Kingdoms of Korea. He followed King Beopheung (514–540) and was followed by King Jinji (576–579). Jinheung was the nephew of King Beopheung. King Jinheung was one of the greatest kings of Silla, and was responsible for expanding Silla territory immensely. He and King Seong, 26th king of Baekje, struggled with each other over the Han River valley. Jinheung won this struggle and expanded Silla’s territory immensely. King Jinheung’s achievements for his kingdom established the basis for unification of Korea. He is remembered today by the Korean people as one of the greatest rulers of Silla and Korea.

King Jinheung while riding his steed to oversee the borders. Then high priest did some prayer ritual while praying an omen strike. Kim Jinheung is ambush & he was thrown for the horse & had to single handed fights the assassins. They are sends by Baekje who was to avenge their former King. Then help comes in a form of a masked warrior on horse back, look like Iljimae. Then the masked warrior finds all the assassins & killed them all with mercy with her chain whip

The chain whip is on of the 18 weapon of arm in martial arts (wushu) literally called the 9 section whip & rope dart. It is regards as a conceal weapon & was use in the battlefield during of Jin (265-420). It is usually favour by women due to its mobility & weight

The masked warrior reveals herself as Mi Shil who asked forgiveness from Kim Jinheung for their incompetence in safeguarding his personal security. Kim Jinheung said that she has no wrong because he stubbornly didn’t listen to her advice that nearly killed him. Mi Shil advises that King Jinheung must not check his border alone with any protection; she wants to send the King back to the palace at once. But King Jinheung doesn’t want to as he wants his grandson Baek Jeong to see Bukhansan that is across his country Silla

Bukhansan, or Bukhan Mountain, is a mountain on the north side of Seoul, South Korea. A significant section of Seoul is bordered by Bukhansan, which is a major landmark easily visible from most of the city. The mountain is 836.5 meters above sea level. Its name means “North Han Mountain,” and refers to its location to the north of the Han River. It also is the marker for the Northern boundary of Joseon Seoul. Bukhansan, and Bukhansan National Park of which it is a part, is a popular tourist attraction in the Seoul area. It is known as one of the preferred destinations for bird watching and hiking in the Seoul metropolitan area.

Then on top of the peak of Bukhansan. In the 551 the rulers of Silla Kingdom took the initiative to dethrone the king of Goguryeo Empire with the help of the Baekje Kingdom. King Jinheung of the Silla Empire captured the areas in and around Han Gang just within 2 years and the Bukhansan Monument was erected as a mark of his victory in 555. They are at that mark in Bukhansan; King Jinheung with his subject & heirs as he praise his subject for their effort in making his Silla empire great. He calls for his subject Eul Jae that he had managed & stabilise the internal affairs of the state & also subject Se Jong & Bo Jong handle the royal household & government & praise & admire their loyalty. Then to Mi Shil who is female Captain-Colonel to Hwa Rong the musketeers of the guard of the Royal Household who bring out elite people. Then to Seol Won Rang & Moon Noh, but Mon Noh are not present because he is on recee to the mountains. Kim Jinheung decree the future of Silla rest upon his subjects, because of their existence that Silla can be the empire King Jinheung’s aspiration. His subject acknowledge the King’s wishes

Mi Shil will be equivalent to Captain Colonel let say to the present Cent Suisse (Swiss guards), the Mousquetaires de la Garde (Musketeers of the guard) of the Maison du Roi of SillaThen Kim Jinheung to his grandson Baek Jeong who soon to be King Jinpyeong to continues his wishes. King Jinheung said the people present here will help his grandson to realise this dream. But Prince Geum Ryun so to be King Jinji is not pleased. Prince Geum Ryun (he carries the surname Kim, eventually his grandson become King Taejong Muyeol) is the 2nd son to King Jinheung.

On the journey back to the palace, Mi Shil stewards King Jinheung in his palanquin (a huge one that the size of a room). Mi Shil tells King Jin Heung if it was him, no other man will have that kind of aspiration dream. King Jinheung said that she too can aspires those dream, then found the whole palanquin jerk & King Jinheung’s tea was spill. King Jinheung wonders what has happened & Mi Shil went to check on it. A palanquin bearer slips & Mi Shil look out the window & twitches her eyes for instruction to have the “slip” bearer to be killed for dereliction of duty since we are talking in terms of the military. Mi Shil tells the King in is only a small matter & it been rectify & went on with their journeyKing Jinheung told a story to Mi Shil then when he was young, he hunted a tiger. Mi Shil said that the King is famous for his courage & bravery. King Jinheung said he only use the dagger that he was holding to hunt. Mi Shil finds it strange with this dagger. King Jinheung said that it is in no way that a tiger can be stab with this dagger, being so small. It is because the tiger prang on him & bite his arm. On order to release from the tiger’s jaws or else his hand will be rip off, King Jinheung uses the dagger by stab the tiger’s throat & that was how he killed the tiger. Mi Shil is surprise at that moment he could have such quick thinking action. King Jinheung said he was upset as that tiger had killed his friend. But later he thought that no one will believe him said that he killed the tiger with a broad sword. King Jinheung said that something of interest that the ruler was bitten by a tiger, that tiger was in fact there are times like Baekje & Goguryeo, there are times the noble aristocrats. Each time King Jin Heung will raise some thought of this will recall the tiger incident. Mi Shil praised King Jinheung for being wise & benevolent ruler. King Jinheung also said that he also had done wrong in his decision making. Mi Shil asked whether King Jinheung believe in fate & destiny. King Jinheung said whichever King doesn’t be bound by fate & destiny. Then Mi Shil enquire whether King Jinheung did it with his best of his ability but King Jinheung defer then answered the people is the answer. King Jinheung when he hunted for the tiger he was alone but after that he encounter people who had great believe in him that there were many who came in plenty to company him for the hunt. Thereafter when they hunt for tiger, they were many there to help, in the end the person who had the courage & bravery is really have luck on their side, decision is accurate were all with him siding him to meet whatever tiger is there. The ruler is not bestow or bewilled by heaven but is the people do. A person who can attain the heart of that people will able to rule for all ages. Mi Shil thanked King Jinheung’s insight for the great teaching of life. King Jinheung is having persistent cough suddenly then finds that he is suffering from hemoptysis (coughing out blood); maybe he is suffering from consumption

Back at Gyeongju, capital of Silla. Mi Shill is shock by news that Kin Jinheung is on his last straws. Historically King Jinheung died at the age of 47 years. King Jinheung tells that his life span is up. King Jinheung asked Mi Shil for paper & ink to write his last will & probate. Mi Shil prepares the writing tools for King Jinheung. King Jinheung dictates his will

King Jinheung: I decree that my successor is Grandson Baek Jeong. Eul Jae as (Shang Dae Deung). There is moreover another accordance Prince Geum Ryun & Sae Ju Mi Shil, can’t interfere on influence this decree of governance of politics. They will have to follow me to my eternal rest

This is actually does not mean to die bury alive or entombed with the King like the some Chinese dynasty practice but a lesser denotes is that they have to take on a religious title. Silla is a staunch Buddhist nation

Shang Dae Deung is the Minister in charge of his state affairs when he is too young to govern, an advisor Regent

Sae Ju is the keeper of the Privy seals of the Royal household but is more closer to being Lord High Steward. I am trying to give you some close example to the current Monarchy system. The Lord High Steward acts on behalf of the states when the Monarchy is not present

Mi Shil who is writing froze & chokes for a moment & King Jinheung asked her whether she felt it was unfair. Mi Shil deny that if King Jinheung were to pass away (Bu Yeo – depart), she will give up all the worldly procession. King Jinheung said that will Mi Shil obey his decree. Mi Shil said that she will turn to Buddhism & pray for the King eternal rest to divinity. Mi Shil leaves King Jinheung’s chambers

Bu Yeo is honourific for the sovereign when pass away

King Jinheung summons Eul Jae & Dae Son Baek Jung to his chamber

Dae Seon is the heir apparent to the throne, the Grandson to the present monarch

Then Seol Won Rang comes & seeks audience with Kin Jinheung in his chambers. King Jinheung grants audience. Seol Won came to ask for forgiveness with the intrusion. King Jinheung told Seol Won Rang on his will & testimony to Mi Shil. Seol Won asked the King not to say things that not befitting that can’t be truth. King Jinheung said that Seol Won Rang & Moon Noh as his personal bodyguards know very clearly about his present health. King Jinheung said why the sudden the he divert his journey to the temple & return to the palace, they should know what has happened. King Jinheung decrees a secret command (Mil Ji) to Seol Won Rang & asked him to come closer so he can gave him a letter

Mil Ji – secret command by the King to do his bidding in stealth.

King Jinheung gave him his royal order (Jo Chil) in writing that he has to fulfill. Seol Won accept the decree with obedience

Jo Chil – King’s royal order

King Jinheung asks Seol Won Rang to read it. King Jinheung wants to have Mil Shil assassinated. Seol Won Rang is shocked on reading this. King Jinheung said that Mi Shil will never follow according to his will & testimony. When King Jinheung is alive, Mi Shil is considered the most cherish treasure to Silla but after his death, Mi Shil is a calamity that will besiege Silla. King Jinheung orders to have Mi Shil killed & asked whether Seol Won Rang is able to do it. Seol Won Rang said that he will obey & swear his life to the King’s command even to his death. King Jinheung is relief to hear. Seol Won Rang took the decree & leave

King Jinheung coughing hard & profusely as the Chamberlain calls the Royal Physician but King Jinheung doesn’t want to see the Physician & asked why the Baek Jeong & Eul Jae had not come to his chamber after being summon for so long. Chamberlain said they will be here soon. King Jin Heung chases the Physician & the Chamberlain away, he just want to see Baek Jung. Seol Won gives the secret command of the royal order for Mi Shil to read. Seol Won said that the King is really far sighted in his views & observation. Mi Chil said that King Jinheung is a great Silla King, if he had had the talent for observation, he wouldn’t be what he is now.

Seol Won Rang – is the 9th Captain of Bodyguard of Hwa Rang & Mi Chil’s lover

Seol Won Rang asked Mi Chil what she is going to do to rectify the situation. Mi Shil said there is no need to them to worry & asked her lover to sit down & tells that if he doesn’t killed Silla evil tempests, it goes without difficulty. Seol Won is not keen to hear Mi Shil making jokes about it. Mi Shil jokes what can she going to do about it. Seol Won Rang is grateful to Mi Shil of all she has render in helping him for the past 4 years, no matter whether the fate of him or the fate of Silla. Mi Shil is wondering why Eul Jae had not entered the palace. The High Priest Moon Noh is still praying in the mountain. This is heaven sent opportunity for her that she can’t miss. Mi Shil asked Seol Won Rang to prepare. Meanwhile Moon Noh is on the mountain, reading the star, he can foreseen what is to come

Moon Noh is the Celestial High priest of Silla, which is part of the Hwa Rang’s Ecclesiastical division. In accordance to the comparison of the French version of The Maison du Roi (Royal Household of the King) was the name of the military maison du Roi (the military division – Seol Won Rang is head), domestic (the civil division) and religious (Ecclesiastical division – Moon Noh is head) entourage. The exact composition and duties of its various divisions changed constantly over the Early Modern period. Officers of the “Maison du Roi” were directly responsible to the “Grand maître de France” (Chief Steward in which is Mil Shil). In this picture you may finds how to place the character perspective. I am sorry; this is the closer proximity & similarity to explain after being a fan of Alexander Dumas’s novels in my childhood. I hope it will justified as I will be using this a lot of it as a model to explain how the household of Silla runs & operated

Seol Won Rang gathers his battle ready equip division in preparation for assault. Baek Jeong is shock that his grandfather was to give him his throne as King Jinheung asked whether he will able to carry this through. Baek Jeong said how he able to can, but King Jinheung tell his grandson he must & he will do it. Baek Jeong fear that once King Jinheung is no longer around, how will able to pull this through. King Jinheung asked his grandson to come closer as King Jinheung gives the small dagger that he treasure & carries with him at all times to his Grandson & asked him to keep this well with him. King Jinheung said that this dagger saved his life. Baek Jeong can’t understand why his grandfather will give his favourite dagger to him. King Jinheung said that Baek Jeong needs to protect himself as well as the nation Silla. Baek Jeong said he can’t do it. King Jinheung asked his Grandson that he must rescue Silla from being delivered. King Jinheung coughing profusely as Baek Jeong asked how his grandfather is feeling

Seol Won Rang marches to the chamber with his guards & cut down anyone who is their way as they make their way into the palace. Meanwhile King Jinheung is breathless as Baek Jeong can only call his grandfather anxiously. King Jinheung gather some strength & tell his grandson that thinking of Silla present environment, he feel nervous & frightened with cold sweat due to general debility. Baek Jeong said isn’t Silla now great as it has than before. King Jin Heung tries to say more but find himself fighting for breaths, Baek Jeong want to call for help but is stop by King Jinheung, King Jinheung wants his grandson to fulfill his dreams that he can’t achieve in his life time & asked whether his grandson will do it on his behalf. By this time King Jinheung vomiting blood as Baek Jeong goes to seek help. King Jinheung unfulfilled wish is that Silla must unite the three Korean Kingdom into one Silla empire. This is the only escape route for the survival of Silla to exist for ages

This dream will only be fulfilled that only came in Unified Silla (668 – 935 ) or Later Silla is the name often applied to the kingdom of Silla, When Silla conquered Baekje in 660 and Goguryeo in 668. In 660, conquering Baekje unified the southern portion of the Korean peninsula and in 668 Goguryeo was conquered.

Moon Noh’s torch extinguished. It is an omen that King Jinheung has expired. Seol Won Rang goes on the coup d’état of the palace as they killed those who resist their way. Mil Shil comes in as the lead usurper as Seol Won Jeong had secures the palace with his own guards. Mil Shil comes carry the medicinal tonic. Baek Jeong sees her & runs to his grandfather’s chamber. Mi Shil carries the tonic as she passes dead corpses killed in the siege, comes to King Jinheung who look like he is resting on his throne. Mi Shil calls King Jinheung to drink his medicine, but he does answer. Mi Shil approaches him then tries to wake him but he drop cold. Mi Shil goes to check his vitals by checking his pulse. (A little modern to check the pulse behind the ears) Then the warmth in his body. Mi Shil said to the dead King Jinheung that she will forever remember his gratitude towards her as she pours away the tonic on the pot bonsai plant but witness by Baek Jeong who is hiding behind throne. Mi Shil subordinate came but finds that the King Jinheung is already dead. Mi Shil had said to her underlings that the King Jinheung had told her that the person who attain the heart of its people who able to have the throne & this will able to rule as the present ruler. Then Mi Shil tells the dead King Jinheung that the people are all her people present before him, not his but hers. Mi Shil declares now this is Mi Shil’s era to rule for all ages & she declares that she in invincible that no adversary that can opposed her

The spirit of King Jinheung comes to Moon Noh & tells him before the Big Dipper change to have 8 stars, Mi Shil is an adversary without opponents, she will be invincible. When the star that able to curb Mi Shil is born, the day that the big dipper will have 8 stars

Meanwhile Mi Shil leaves victorious. Baek Jeong who witnesses this throughout grips the dagger his grandfather gave him. I assume that the dagger will hold a strong symbolic significant later. Prince Geum Ryun finds that his father had passed away. Mi Shil comes to Prince Geum Ryun with a decree of the former King; she tells that the throne was not his to succeed but his nephew, the son of the late Crown Prince Dong Ryun eldest son Baek Jeong to succeed. Prince Geum Ryun is upset that his father by pass him to give to his nephew. Mil Shil assures him that the decree can be changed. This is because the decree was written in her handwriting; in return she barter to be his Queen. Mi Shil asked will he able to do so. Mil Chil seduce Prince Geum Ryun, witness by Mi Saeng & laugh about it

Mi Saeng is the younger brother of Mi Shil, the 10th Head of Ba Ram Ju (don’t know what division it is that he heads) Moon Noh rides on his horse. Then the demonstration of Hwa Rang for the coronation of Prince Geum Ryun who is now install as King Jinji. Mi Shil is sitting next to him, assuming she is now Queen. Then there is Seo Ri, the keeper of the ceremonies overseeing the coronation as she explains the itinerary. It seems that Silla had 6 aristocrats’ clans. Baek Jeong is also present as he now fears Mi Shil. After that a cauldron is open as Seo Ri calls for their founder Park Hyeokgeose Geosagan, then a glowing egg emerges & float up in the air in suspense then raise on its rightful place as King Jinji goes to touches the egg as the sign of his right to be King as the egg is carry before him. As King Jinji holds the egg it glows & he picks up to raise it high for his subject to see. Everybody cheers long-lived for the new KingPark Hyeokgeose Geosagan is the founding monarch of Silla. He is the progenitor of all Park clans in Korea, the 3rd largest group of Korean surname after Kim & Lee. The founding legend The Samguk Sagi (The History of the Three Korean Kingdom) & Samguk Yusa (Memorabilia of the Three Kingdoms) describes the founding of Silla by Hyeokgeose. Refugees of Gojoseon lived in the valleys of present-day Gyeongsang-do, South Korea, in six villages called Yangsan, Goheo, Jinji, Daesu, Gari & Goya. In 69 BCE, the heads of the six chiefdoms gathered to discuss forming a kingdom and selecting a king. In the forest, at a well called Najeong at Yangsan, a strange light shone from the sky, and a white horse was bowed down. Chief Sobeolgong of the Goheo village discovered a large egg there. A boy came out of the egg, and when bathed, his body radiated light and birds and beasts danced. Sobeolgong raised him, and the six chieftains revered him. The chieftains made him king (Geosagan) when he became 13 years old. The nation was named Seonabeol also Seorabeol, Seobeol, Sara, or Saro). Upon becoming king, he married Lady Aryeong, who is said to have been born from the ribs of a dragon

Moon Noh comes back a little too late while Seol Won Rang looks at a very please Mi Shil. Moon Noh recalls the spirit of King Jinheung foresight the day when the Big Dipper will have 8 stars before then Mi Shil is invincible. Moon Noh had to acknowledge now it is Mi Shil’s era. Moon Noh meets Eul Jae & Baek Jeong as Baek Jeong trying to persuade Eul Jae to take him away as he is send to Tang Dynasty & Baek Jeong can’t come along, but Baek Jeong doesn’t want to hear any of it

Eul Jae – Minister of Silla, later Queen Seon Deok benefactor & protector

Baek Jeong expresses fear in his Uncle King Jinji & Mi Shil. Eul Jae asked that the Prince must not be like this, his place is at the palace where he belongs & don’t worry as he assures Baek Jeong he will return. Eul Jae leaves for his mission to China. Then As Moon Noh looks up to the night sky for the Big Dipper, one of the star of the 7 stars of the big dipper light up as transporter Moon Noh to a time frame where King Jinheung come to him on horse back. King Jinheung asked him what he is looking at, he should be looking at the Big Dipper then he sees the star split to 2 & comes like a phoenix to a palanquin. Moon Noh wakes up from his dream. It already been 4 years that King Jinheung words still playing on his mind that the star who can curb Mi Shil is the 8th star on the Big Dipper.

Moon Noh gives a performance of a sword then Seol Won Rang comes to him & asking for his answer. Moon Noh said he will not do anything as what Seol Won Rang had proposed to him. Mi Shil is about to abandon by King Jinji, she is carry her child who is a daughter with King Jinji. King Jinji gave the excuse that today is Nang Chon Chae. Mi Shil asked for his promise to make her Queen but she gave no heir while the other concubine had a son. King Jinji said that her installation of being a Queen was not support by the Ministers. Mi Shil said that King Jinji is absolute ruler he should make decision. She had already deceived everybody in regards to King Jinheung’s will of ascension & brought the throne to Kin JinjiNang Chon Chae is a Hwa Rang festival

Then a retainer comes to announce that the festivity had started. King Jinji goes for the festivity. King Jinji reminds her that tonight not to bring up the matter regarding with King Jinheung’s will again. Mi Shil feels insulted on her treatment by King Jinji. Mi Shil leaves her baby at the throne room the looks at the throne. Her child cries as Mi Shil just left. Meanwhile Baek Jeong finds that his wife, Maya is pregnant. Maya claims that she had dream that one of the star of the Big Dipper enter her womb. She thinks it is a good omen. Baek Jeong now wear King Jinheung’s dagger on his neck but takes it out to give his wife for protection & safe pregnancy

Baek Jeong – King Jinpyeong, Queen Seon Deok’s father

Maya – Baek Jeong’s wife, surname Kim

Maya knows that the dagger is given by the former King Jinheung to him. Baek Jeong said that King Jinheung will protect her if she wears the dagger. Baek Jeong wears it on her & tells her that the dagger will protect her & their off spring. Maya affirm that it will. Then a court lady Jo Hwa comes in but clumsy & trip on the floor

Jo Hwa – court lady who has been with Baek Jeong since they were young.

Maya asked to be careful with herself. She collects herself up & asked Baek Jeong why he doesn’t want to come out to see the Nang Chon Chae festivities. Maya nearly forgot about the festival as Jo Hwa hurries them to come out to look, so she could have box seat to view if they come. Maya wants to go to the temple first, so asked Jo Hwa to prepare for the trip. Jo Hwa was slightly disappointed & reluctantly goes to prepare the trip. Maya asked him to go for the Nang Chon Chae although he is not keen. Maya suggested while she goes to the temple to pray & give thanked that she will joined him at the festivities. Moon Noh sees Baek Jeong in his way to the festivities.

Maya finds the temple locked. Jo Hwa finds something a miss as she sneak around the temple when she saw the cadet at Hwa Rang is applying makeup at the temple. Maya is shocked. Seol Won Rang is oversees them. Jo Hwa takes Maya to take a peek that she was saying the truth. Maya is shocked. Seol Won Rang notice shadow at the door. Maya walks out shell shocked on what she just saw. She knows that this is “Nang Jang Kyeol Yui” virtual & the meaning behind it. They make up so there will leave with a beautiful face as they mission is death for them & will never return alive. Maya fears that their focus in Nag Chon Chae. Maya runs to inform as Seol Won Rang looks at them in a distance with Seo Ri

Nang Jang Kyeol Yui is a virtual where the Hwa Rang cadet uses makes up means they are on a suicide mission

Seo Ri asked how Maya is going to be dealt with. Seo Won Rang said that he soon will end this for them. The events of Nang Chon Chae starts. King Jinji & Baek Jeong are looking at the performances. They find that their wives are missing from their seats. Moon Noh views from a distance at the performances. Moon Noh asked whether he met King Jinheung was just a dream or a vision that the 8th star is close at hand & why he feel anxious. Then Maya received news that her mother has taken ill suddenly. Maya asked where the sender of the letter from her family is as she goes to meet him while she sends Jo Hwa to inform Baek Jeong about the matter at the temple. Moon Noh finds it strange as she is follow by Seol Won Rang. Guard leading Maya to the gate. Moon Noh out of curiousity follow her. Meanwhile Nang Chon Chae more performances. Baek Jeong is now worried about his wife as she taking her time too long to come. He then sees Jo Hwa coming. King Jinji goes to do his ceremonial duties while Baek Jeong sneaks away to find out from Jo Hwa. Then while at the ceremonial duties, the Hwa Rang cadet tells King Jinji that he not eligible to be King of Silla. Mi Shil appears with her guards as she sieges another coup d’etat & asked King Jinji to abdicate. As usual Baek Jeong is always behind the seat is shock that Mi Shil had done another coup.

Maya is lead to the North gate & was kidnap & hold at knife point in the palanquin. Moon Noh managed to see the palanquin run off in haste. Then he notices the phoenix on Maya clothes that was trap between the doors as to his vision. Moon Noh pursue the palanquin. Meanwhile King Jinji thinks it is ridiculous for him to abdicate. King Jinji asked for Mi Shil’s arrest as his palace goes after Mi Shil’s Hwa Rang guards in confrontation. All the Hwa Rang are on a suicide mission of death of point of no return, all of them commit suicide right in front of King Jinji as an act of defiance. Mi Shil mentioned that they on the Nang Jang Kyeol Yui mission that no one will able to stop them from fulfilling their mission. A Minister Ku Ri Bu asked King Jinji to abdicate for the common good of his people. The Se Jong read the crime of King Jinji is that he deceive the people on the King Jinheung’s will rules with tyranny

Se Jong is Mi Shil’s husband

Mi Shil reads the King Jinheung’s will & testimony before his death. The successor is not Prince Geum Ryun but Crown Prince Dong Ryun’s eldest son Baek Jeong, King Jinheung’s grandson. Minister drag out a shocked Baek Jeong out to the open & declares Baek Jeong as King of Silla then everybody bow to him as the new King

Still Mi Shil’s era

Preview
Bad omen to have twins in the royal household to indicate that there are no male heirs for Silla. King Jinpyeong sent Deok Man away but without 1st giving her King Jinheung’s dagger for protection. Jo Hwa raises Deok Man. King Jinpyeong playing cat & mouse game with Mi Shil to stay alive............. End Episode. 1 ............