วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

[Aritcle] Nang-cheon Festival (Hwarang Festival) : Queen Seon Deok ( 善德女王/ 선덕여왕) / "นังชอน" หรือ เทศกาลการเฉลิมฉลองของ "ฮวารัง"


"นังชอน" หรือ เทศกาลการเฉลิมฉลองของ "ฮวารัง" : ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน

Roytavan : Writer
Original : http://twssg.blogspot.com/


"นังชอน" หรือ เทศกาลการเฉลิมฉลองของ "ฮวารัง" เป็นประเพณีดั้งเดิมของเหล่านักรบฮวารัง ซึ่งมักจะจัดขึ้นเมื่อมีการเฉลิมฉลองอันเกี่ยวเนื่องกับงานพิธีที่สำคัญ ๆ ของ กษัตริย์และราชนิกูลชั้นสูงเท่านั้น โดยการร่ายรำการใช้ดาบและยุทธวิธีในการจู่โจมข้าศึก รวมถึงเทคนิคการรบเฉพาะตัวของหน่วยทหารฮวารังทั้ง 10 หน่วย + 1 หน่วยพิเศษ ซึ่งได้แก่

1. อึยยอลซองโด - Iryeolseongdo 일월성도(日月星徒)
2. ชอนนองอีโด - Cheongnyong-ikdo 청룡익도(靑龍翼徒)
3. อีฮวาจองโด - Ihwajeongdo 이화정도(利花征徒)
4. ดองเบคแมโด - Dongbaekmaedo 동백매도(冬柏梅徒)
5. บีชอนจีโด - Bicheonjido 비천지도(飛天之徒) Leader's Group by Kim Alcheon (คิมอัลชอน)
6. ฮยอนมูชินโด - Hyeonmusindo 현무신도(玄武信徒)
7. โฮกุกชอนโด - Hogukseondo 호국선도(護國仙徒)
8. เบคโฮบีโด - Baekhobido 백호비도(白狐飛徒)
9. อูนซังอินโด - Unsang-indo 운상인도(雲上人徒)
10.ซอนชิวอนโด - Cheonsiwondo 천시원도(天市垣徒) และหน่วยพิเศษอี 1 หน่วย คือ

ยอนฮวายังโด - Yonghwahyangdo 용화향도 (龍華香徒) - Leader's Group by Kim Yushin (คิมยูชิน)

ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเห็นในการประกอบพิธีขึ้นครองราชย์หรือฉลองเทศหกาลปีใหม่ อันเป็นการแสดงถึงศักยภาพของกองทัพและความเข้มแข็งของเหล่านักรบพิเศษ ซึ่งปัจจุบันคำว่า "ฮวารัง" ก็ยังคงใช้กับหน่วยรบพิเศษของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน


ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 1 นั้น ท่านจะเห็นเหล่าทหารฮวารังซึ่งนำโดย พระสนมมิชิลเป็นผู้นำกลุ่มทหารฮวารังเข้าไปในพิธีเฉลิมฉลองการครองราชย์ของ พระเจ้าจินจี กษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งอาณาจักรชิลลา เหล่าทหารฮวางรังทำการแต่งหน้าเขียนขอบตาดำ ซึ่งเรียกว่า "นังจัง" เดินเข้าไปในพิธีเพื่อทำการสละชีพของตนโดยมีข้อเรียกร้องว่า ให้พระเจ้าจินจีสละราชบัลลังก์ พิธีการสละชีพของเหล่าทหารฮวารังนี้ เราเรียกว่า "นังจัง - กลอวฮวี" ซึ่งในฉากนี้ได้รับความร่วมือจาก นักศึกษามหาวิทยาลัย ซัง-เมียง หรือ ซัง-มยอง (ก็แล้วแต่จะออกเสียงนะคะ เพราะเวลาเอามาสะกดด้วยภาษาไทย...ผู้เขียนคงต้องบอกว่าจะเขียนให้ออกเสียงตรงตัวค่อนข้างยากทีเดียว เอาเป็นว่าแล้วแต่สะดวกก็แล้วกันคะ) โดยถ่ายทำเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2009 นี่ก็เกือบจะครบรอบปีพอดี...ที่ละครเรื่องนี้นำมาออกอากาศทางช่อง 3 ของประเทศไทยNang-cheon Festival (Hwarang Festival): Queen Seon Deok ( 善德女王/ 선덕여왕)
Roytavan : Writer
Original : http://twssg.blogspot.com/

Nang-cheon Festival (Hwarang Festival) and the sworn resolution of the Hwa-rang members. In this scene, Mi-shil (Go Hyeon-jeong) leads the sworn Hwa-rang members to King Jin-ji in order to demand his abdication of the throne.

Hwarang's sworn resolution performance by 10 + 1 group of Hawarang

1. Iryeolseongdo 일월성도(日月星徒)
2. Cheongnyong-ikdo 청룡익도(靑龍翼徒)
3. Ihwajeongdo 이화정도(利花征徒)
4. Dongbaekmaedo 동백매도(冬柏梅徒)
5. Bicheonjido 비천지도(飛天之徒) Leader's Group by Kim Alcheon (คิมอัลชอน)
6. Hyeonmusindo 현무신도(玄武信徒)
7. Hogukseondo 호국선도(護國仙徒)
8. Baekhobido 백호비도(白狐飛徒)
9. Unsang-indo 운상인도(雲上人徒)
10.Cheonsiwondo 천시원도(天市垣徒)

and 1 specail group of Hwarang
Yonghwahyangdo 용화향도 (龍華香徒) - Leader's Group by Kim Yushin


With dark make-up around the eyes and their lips reddened, the Hwa-rang members follow Mi-shil with fierce determination into the Hwa-rang main hall and demand that King Jin-ji abdicate the throne.

Filming began on May 5th as soon as the sun set and continued until dawn the following day. The dance team from Sang-myeong University performed beautifully and those actors specializing in action moves captured everyone's interest with their martial arts moves.บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
Wind Flowers(바람꽃)- Ye Song(예송) : เพลงประกอบละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น