วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

[Article & Photo] History's Lady Mishil of Silla : Queen Seon Duk ( 善德女王/ 선덕여왕)


History's Lady Mishil of Silla : Queen Seon Duk ( 善德女王/ 선덕여왕)
CR. wikipedia

As you watched Queen Seon deok TV Series,Lady Mishil is one of the most influential persons in the kingdom of Silla as court lady and Won Hwa or female leader of the Hwarang corps and possesses intelligence that make her stronger.One of the examples are the removal of Jinji from office.In order to consolidate her political base,Mishil devised plans to exile the two princesses of Silla,Princess Cheonmyeong and Deokman but fails to do so.She even tried to launch a coup and dethrone Lady Maya and Jinpyeong of Silla but Princess Deokman and her allies foiled this coup attempt and managed to kill Mishil.Some believed that if Mishil operationalizes a coup earlier,Seon Deok of Silla would never have a chance to gain the throne.She originally wanted to be queen consort of King Jinji,but suddenly he broke off their agreement.It infuriates Mishil and succeeded in removing him as king.Real History's Lady Mishil of Silla.

Lady Misil (미실, 美室, 540? ~ 600?) is a historical figure of Silla. But her existence is controversial because she is not mentioned in both Samguk Sagi and Samguk Yusa. However, she is a very important figure in the transcription of Hwarang Segi.

According to Hwarang Segi, she was a daughter of Mijinbu, 2nd Leader of Hwarang (Pungwolju). Also her father's mother was Princess Samyup, daughter of Beopheung of Silla. Her mother was Lady Myodo, sister of Sado, the queen consort of King Jinheung. With these relations, Mishil gained the qualification of a noble within the bone rank system.

She became powerful due to her relations with Kings and Poongwolju. She was the wife of Sejong, 6th Pungweolju, and was the major royal harem of 3 kings (Jinheung of Silla, Jinji of Silla, Jinpyeong of Silla). Also, she was in love with Prince Dongryun, eldest son of Jinheung, and Seolwon, 7th Pungweolju.

Her power was proved when she persuaded Jingol nobles to expel King Jinji from his throne. And her two sons (Hajong, Bojong) also became 11th, 16th Pungweolju respectively.

Lady Mishil's Family:
Paternal grandfather: Lord Asi (阿時公 아시공), son of Seonmo (善牟 선모) and Bohye (寶兮 보혜)
Paternal grandmother: Princess Samyeop (三葉公主 삼엽공주), daughter of King Beopheung and Lady Byeokhwa (碧花夫人 벽화부인)
Maternal grandfather: Park Yeong-sil (朴英失 박영실), son of Lord Suji (守知公 수지공) and Princess Bohyeon (普賢公主 보현공주; daughter of King Jijeung)
Maternal grandmother: Palace Lady Okjin (玉珍宮主 옥진궁주)[2], daughter of Wihwa Rang (魏花郞 위화랑; 1st Pungwolju) and Lady Odo (吾道夫人 오도부인)
Father: Lord Mijinbu (未珍夫公 미진부공), 2nd Pungwolju
Mother: Lady Myodo (妙道夫人 묘도부인)
Younger Brother: Misaeng Rang (美生郞 미생랑), 10th Pungwolju

Husbands :
Lord Sejong (世宗公 세종공), 6th Pungwolju
Lord Sadaham (斯多含公 사다함공), 5th Pungwolju
Seolwon Rang (薛原郞 설원랑), 7th Pungwolju
King Jinheung (眞興王 진흥왕), 24th King of Silla
Crown Prince Dongryun (銅輪太子 동륜태자), Son of King Jinheung
King Jinji (眞智王 진지왕), 25th King of Silla
King Jinpyeong (眞平王 진평왕), 26th King of Silla

Issue :
Lord Hajong (夏宗公 하종공), 1st Son by Lord Sejong, 11th Pungwolju
Lord Okjong (玉宗公 옥종공), 2nd Son by Lord Sejong
Lord Bojong (寶宗公 보종공), Only Son by Seolwon Rang, 16th Pungwolju
Prince Sujong (壽宗殿君 수종전군), Only Son by King Jinheung
Princess Banya (般若公主 반야공주), 1st Daughter by King Jinheung
Princess Nanya (蘭若公主 난야공주), 2nd Daughter by King Jinheung
Princess Aesong (艾松公主 애송공주), Only Daughter by King Jinji
Princess Bohwa (寶華公主 보화공주), Only Daughter by King Jinpyeong

บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
Wind Flowers(바람꽃)- Ye Song(예송) : เพลงประกอบละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น