วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

Leader Cast's Queen Seon-deok (선덕여왕) / แนะนำตัวละครเอกเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"


แนะนำตัวละครเอกเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
Original : http://twssg.blogspot.com/

ราชินีซอนต๊อก /องค์หญิงต๊อกมาน ปฐมราชินีแคว้นซิลลา ด๊อกมัน เป็นราชินีผู้ทรงเสน่ห์แต่โดดเดี่ยว ชอบอยู่รอบข้างผู้คนแต่ไม่สามารถไว้ใจใครได้อย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจได้เหมือนที่เคยทำ บางครั้งจำเป็นต้องซ่อนจุดประสงค์ที่แท้จริงและใช้ความจริงใจของคนอื่นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ในฐานะราชินี เป็นคนที่เหงาอย่างยิ่งและเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง แต่จำเป็นต้องปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงและยืนหยัดด้วยตนเอง เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้สมกับเป็นกษัตริย์อย่างแท้จริง ในช่วงเวลาที่มีซิลมีอำนาจล้นฟ้าในวังหลวงนั่นเอง พระเจ้าจินพยองและมเหสีมายาก็ได้ให้กำเนิดพระธิดาฝาแฝด แต่การให้กำเนิดพระธิดาฝาแฝดกลับเป็นสิ่งอัปมงคล ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องจากคำพยากรณ์ “สิ้นชายครองบัลลังก์” นั่นเอง พระเจ้าจินพยองผู้เป็นพ่อไม่มีทางเลือกจึงจำต้องส่งต๊อกมานพระธิดาฝาแฝดคนรองไปจากวังหลวง กระนั้นก็ถูกมีซิลส่งคนตามล่าหมายเอาชีวิต ขณะที่ต๊อกมานอยู่บนความเป็นความตายนั่นเอง ก็ได้รับความช่วยเหลือจากมุนโนแห่งสำนักองครักษ์ มุนโนมอบต๊อกมานอยู่ในอุปการะของโซวาซึ่งเป็นนางกำนัลในพระเจ้าจินพยอง โซวาพาต๊อกมานเดินทางไปยังทะเลทรายในแผ่นดินจีนโดยเปิดโรงเตี๊ยมเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อยังชีพ หลังจากที่ต๊อกมานเติบโตเป็นสาวก็ก้าวเข้าสู่การต่อสู้ช่วงชิงอำนาจกับมีซิล คิมยูซินคำนึงถึงคุณธรรมเป็นสำคัญจึงเปลี่ยนจากการปองร้ายต๊อกมานมาเป็นการสนับสนุนนางจนกลายเป็นปฐมราชินีแคว้นซิลลาพระสนมมิชิล มีรูปโฉมงดงามเป็นอาวุธ ใช้ความงามผูกมัดพระทัยพระราชา ตลอดจนผู้นำองครักษ์ มีจิตใจมักใหญ่ใฝ่สูง ถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสามารถเหนือผู้หญิงธรรมดาทั่วไป เนื่องจากเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าจินฮึง ทำให้นางมีอำนาจล้นฟ้า หลังจากที่พระเจ้าจินฮึงสวรรคต นางก็เป็นหัวแรงใหญ่บีบบังคับให้พระเจ้าจินจีทรงสละราชบัลลังก์ เพื่อสนับสนุนพระเจ้าจินพยองซึ่งยังพระเยาว์ขึ้นครองราชย์ ต่อมา นางก็ใช้ชีวิตพระธิดาฝาแฝดของพระเจ้าจินพยองข่มขู่ให้พระเจ้าจินพยองเห็นแก่ราชบัลลังก์เป็นสำคัญ มุนโนและโซวาช่วยชีวิตองค์หญิงต๊อกมานพระธิดาฝาแฝดคนรองเอาไว้ ทำให้แผนการของนางพังทลายลง แม้ว่าแผนการพังทลายลง แต่นางก็ยังคงมีอำนาจล้นฟ้าอยู่ดี เพื่อให้สามีของนางได้ครองราชบัลลังก์ และนางได้เป็นพระมเหสีตามที่ใฝ่ฝัน นางจึงเห็นองค์หญิงชอน-มยองเป็นเสี้ยนหนามเรื่อยมาองค์หญิงชอนมยอง พระธิดาฝาแฝดของพระเจ้าจินพยอง / พี่สาวขององค์หญิงต๊อกมาน แม้ว่าองค์หญิงชอน-มยองประสบเคราะห์กรรมจากคำพยากรณ์อันอัปมงคล เฉกเช่นเดียวกับองค์หญิงต๊อกมานน้องสาวของนางก็ตาม แต่นางก็สามารถเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในวังหลวงเรื่อยมา ทั้งที่องค์หญิงชอน-มยองมีไหวพริบสติปัญญาเหนือคนธรรมดาทั่วไป ด้วยอำนาจล้นฟ้าของมีซิล ทำให้นางต้องเก็บซ่อนคุณลักษณะพิเศษนี้เอาไว้โดยไม่ได้แสดงออกมา จากการที่องค์หญิงชอน-มยองสามารถแยกแยะและวิเคราะห์สถานการณ์เป็นอย่างดี เมื่อถึงคราวที่มีวิกฤตอยู่เบื้องหน้า องค์หญิงชอน-มยองถึงได้แสดงความสามารถและภาวะผู้นำออกมา ถึงแม้ว่าองค์หญิงชอน-มยองและคิมยองซูแต่งงานจนมีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าคิมชุนชู แต่นางกลับมีใจปฏิพัทธ์ต่อคิมยูซินที่เคยช่วยชีวิตนางไว้มาก่อน ภายหลังเมื่อนางรู้ว่าต๊อกมานหลงรักคิมยูซินก็ทำให้นางเกิดความสับสนขึ้นมาและแล้วนางก็ตัดสินใจเป็นฝ่ายถอนตัว ต่อมาเพื่อให้ต๊อกมานหลบหนีไปจากแคว้นซิลลา ทำให้องค์หญิงชอน-มยองถูกธนูพิษจากคนร้ายที่มีซิลส่งมายิงเข้าจนถึงแก่ความตายคิมยูชิน แม่ทัพแคว้นซิลลา คิมยูซินเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ถือกำเนิดจากองค์หญิงวั่นหมิง ซึ่งหลบหนีการแต่งงานจากการคุมถุงชนไปแต่งงานกับคิมซอยอน มีวรยุทธเป็นเลิศตั้งแต่วัยเยาว์ มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นในหลักการ จนเป็นที่ยอมรับได้รับการเชื่อถือ ครั้งหนึ่ง ขณะที่คิมยูซินฝึกวรยุทธในป่าแห่งหนึ่งได้ช่วยชีวิตองค์หญิงชอน-มยองซึ่งถูกคนร้ายที่มีซิลส่งมาปองร้ายหมายเอาชีวิตเอาไว้ จากนั้นก็เชื่อฟังคำสั่งขององค์หญิงชอน-มยองเรื่อยมา หลังจากที่คิมยูซินได้รู้จักกับซอนต๊อก กระทั่งได้รู้ฐานะที่แท้จริงว่านางป็นองค์หญิง คิมยูซินก็ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือองค์หญิงซอนต๊อกสานฝันที่จะรวบรวมสามแคว้นเป็นหนึ่งเดียวให้กลายเป็นความจริงขึ้นมา เป็นขุนนางที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์หญิงซอนต๊อก เป็นขุนนางคนหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจากองค์หญิงซอนต๊อก
คิมยูชิน นักรบผู้ไม่เคยแพ้ที่ประวัติศาสตร์ไม่มีวันลืม ในที่สุดก็ถึงเวลาที่อัจฉริยะผู้นี้จะโดดเด่น แม่ทัพคิมยูชินจะกลายเป็นนักรบผู้ไม่เคยพ่ายและได้รับความชื่นชมจากทุกคนในเมืองหลวง หลังจากได้แสดงความสามารถที่แท้จริง ประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อเขาไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พีดามต้องการซังแดดึง พีดาม ความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ของวีรบุรุษผู้แสนเศร้า พีดามสานต่อชีวิตของมิชิลและเรื่องราวของพวกเขาเดินทางมาถึงจุดจบโศกนาฏกรรมของชีวิตแม่กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขากลายเป็นวีรบุรุษตัวร้ายที่มีชะตากรรมเดียวกัน สุดท้ายแล้วเขาจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชื่อในประวัติศาสตร์ ชิลลา หรือแม้แต่ด๊อกมันลงเอยด้วยการที่ถูกประวัติศาสตร์ลืม ถูกจารึกไว้เพียงเป็นผู้ก่อกบฏเท่านั้น เขาจะได้รับความรักและสูญเสียความรัก มีอำนาจแต่ก็สูญเสียไป ได้รับความไว้ใจจากผู้คนแต่ก็สูญเสียไป จะประสบความหายนะ และจบชีวิตลงอย่างโศกเศร้าและยิ่งใหญ่องค์ชายชุนชู กษัตริย์ยุคต่อไปและกษัตริย์แห่งสามอาณาจักร เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยยุคของมิชิล ตามมาด้วยยุคของด๊อกมันและจะจบที่การเริ่มต้นของยุคชุนชู เด็กอัจฉริยะคนนี้จะพบตำแหน่งของตัวเองอยู่เคียงข้างด๊อกมัน ยูชิน และพีดามและจะสั่งสมอำนาจด้วยวิถีของตนเอง ท้ายที่สุดเขาจะเป็นคนที่พิชิตฝันที่เริ่มต้นจากพระเจ้าจิจึงและรวมสามอาณาจักรสำเร็จLeader Cast's Queen Seon-deok (선덕여왕)

Princess Deokman / Queen Seondeok (Lee Yo-won) - “The queen is my destiny”
After surviving many crises in her life, she finally became the ruler of Silla. Her loyal followers included General Kim Yusin and Kim Chunchu. She became the first female ruler in Korea’s history and laid the foundation for the unification of the three kingdoms under Silla.

She was born as the twin sister of Princess Chonmyong and had a close brush with death as a baby due to the attempted assassination by Mi-shil, who had ambitions for the throne. A loyal servant named So-hwa rescued her by fleeing the kingdom with her. She was raised outside of the kingdom and when she turned 15, she learned that she was a Silla princess. So she returned to Silla to meet her parents.Lady Mishil (Ko Hyun-jung)
Archenemy of Queen Seondeok. As a beautiful seductress, she held sway over kings and the elite Hwarang corps. Her duty was to promote the children of the noble class to high positions, but instead she used her beauty to seduce King Jinheung and King Jinpyeong to wield enormous power. But Princess Chonmyong and Princess Deokman opposed her and stopped her from becoming the ruler.Kim Yusin (Uhm Tae-woong)
A great Silla general. With a handsome face and outstanding battle skills, he became the leader of the elite Hwarang corps. With a grand vision of unifying the three kingdoms under Silla’s rule, he aligns himself with Princess Deokman who puts her complete trust in him. Princess Deokman later fell in love with Kim Yusin but they were unable to be together due to a twist of fate.

**Hwarang: Hwarang were elite Silla warriors who also received training in the arts and music.Princess Cheonmyeong (Park Ye-jin)
She was born as Princess Dukman’s twin sister but only she was chosen to live in the palace as a princess. She grew up with everything she could desire. Due to Mi-shil’s influence, she lived quietly in the palace, but she possessed charisma and intelligence. After learning that she had a twin sister, she and Princess Deokman were reunited. While trying to reinstate her sister as a princess, she was assassinated by Mi-shil.Bidam (Kim Nam-gil)
Although he was the son of Mi-shil, he helped Princess Dukman become the ruler. When he saw that Princess Deokman trusted Kim Yusin more than him, he became jealous and led a revolt against Kim Yusin.Prince Chun Chu(Yoo Seung-ho)
Kim Chunchu is a man of great promise who eventually becomes King Taejong Muyeol. There is definitely something remarkable about him. But his character is lascivious and a bit of a drunkard at first. He ends up rebelling against Deokman, who looked forward to meeting him. He causes her much worry when he hangs out with Misaeng all the time.

But he has an ulterior motive in all this, a political strategem. He's planning to use techniques of diplomacy between Misil and Deokman to heighten his importance and worth. He'll later declare that he'll battle Deokman for the throne, thereby raising the tension.


บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
Wind Flowers(바람꽃)- Ye Song(예송) : เพลงประกอบละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น