วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

[Article] History's Kim Al-cheon (알천) / ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมอัลชอน" หรือ "ซังแดดึง-อัลชอน"

อัลชอน ( Alcheon / 알천 )

แม่ทัพคิมอัลชอน หรือ "ซังแดดึง อัลชอน" ในรัชสมัยราชินีจินด็อก :
Roytavan : Writer
Original : http://seonduk.blogspot.com/

อัลชอน หรือ คิมอัลชอน ตามบันทึกประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์ เข้าเป็นนักรบฮวารังตั้งแต่ยังเยาว์จนกระทั่งกลายเป็นจอมพลผู้มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของอาณาจักรชิลลา ในยุคของราชินีซอนด็อก และท้ายที่สุดกลายเป็นซังแดดึง ผู้มีอำนาจสูงสุดแห่งสภาชนชั้นสูงชองอาณาจักรชิลลาในรัชสมัยของราชินีจินด็อก แม่ทัพคิมอัลชอนเป็นขุนศึกคู่กับแม่ทัพคิมยูชิน เป็นผู้คอยช่วยเหลีอดูแลองค์หญิงด็อกมาน ทั้งทางด้านการเมืองและช่วยให้องค์หญิงด็อกมานได้ขึ้นครองบัลลังก์กลายเป็นกษัตริย์สตรีองค์แรกแห่งอาณาจักรชิลลา หลังจากที่พระเจ้าจินเพียงสวรรคต เมื่อครั้งที่องค์หญิงด็อกมานขึ้นครองราชย์กลายเป็น "ราชินีซอนด็อก" แม่ทัพคิมอัลชอนทำหน้าที่เป็นองค์รักษ์ส่วนพระองค์ขององค์ราชินีและหัวหน้าองครักษ์ของสำนักพระราชวัง แม่ทัพอัลชอนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "ซังแดดึง" ในรัชสมัยของ "ราชินีจินด็อก" ครองราชย์หลังจากที่ราชินีซอนด็อกสิ้นพระชนม์

และหลังจากที่ราชินีจินด็อกสวรรคต "ซังแดดึงอัลชอน" กลายเป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นครองราชบัลลังก์ของอาณาจักรชิลลา เนื่องด้วย บิดาของคิมอัลชอนเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่มีเชื้อสายศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกว่า "ซอลกอล (Seonggol)- สายเลือดบริสุทธิ์ที่กำเนิดจากราชินีหรือพระสนมกับพระราชาเท่านั้น" ส่วนมารดาของซังแดดึงอัลชอนเป็นสตรีซึ่งมีเชื้อสายแห่งราชวงศ์อันสูงศักดิ์ ซึ่งเรียกว่า "จินกอล ( Jingeol) - บุคคลที่มีเชื้อสายจากสมาชิกราชวงศ์" ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ซังแดดึงอัลชอนไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ ประกอบกับแม่ทัพคิมยูชินสนับสนุนองค์ชายคิมชุนชูให้เป็นกษัตริย์ต่อจากราชินีจินด็อก ซึ่งผลสุดท้ายคิมชุนชูก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์กลายเป็นกษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งอาณาจักรชิลลา มีพระนามว่า "พระเจ้าแทจงมูยอล หรือ พระเจ้ามูยูลแห่งอาณาจักรชิลลา (King Taejong Muyeol / Muyeol of Silla)"

Kim Alcheon (알천/阏川) :

Kim Alcheon (알천/阏川) activities era from 636 - 654, was member of Silla royal family. He became Hwarang at his young age and was famous general at that time.

Alcheon (along with Kim Yusin) supported Princess Deokman in politics and supported her in succeeding the throne after the death of her father, Jinpyeong of Silla. When Princess Deokman became Queen Seondeok of Silla, Alcheon became Chief Of Royal Palace Guard and also Seondeok's personal bodyguard. Later Alcheon was promote to Sangdaedeung in Queen Jiendeok reign who succeeded the throne after the death of Seondeok.

After the death of Queen Jindeok, Alcheon became the favorite to take the throne of Silla. His father was a seonggeol and his mother was a jingeol which technically did not qualify him for the crown. However, Alcheon refused to take the crown and along with Kim Yusin they supported Kim Chunchu. As a result, Kim Chuncho succeeded the throne.알천 (Kim Alcheon) :

알천(閼川, 생몰년 미상. 활동연대 636년 ~ 654년)은 신라 선덕·진덕여왕, 태종무열왕 때의 귀족으로 화백회의 의장인 상대등(上大等)을 역임하였다. 신라 왕실의 일원이며 진골귀족이므로 경주 김씨 김알지의 후손으로 보고 있다. 실제로 그는 진덕여왕 사후에 섭정으로 추대되었다.

《삼국사기》와 《삼국유사》에 알천의 생애가 부분부분 기록되어 있다.

선덕여왕 5년인 636년에는 백제의 장군 우소가 군을 이끌고 서라벌 근처의 여근곡에 침입해왔다. 선덕여왕이 이를 미리 알고 각간 알천과 필탄에게 병사 2천을 주어 이를 격파하였다. 이후 대장군에 봉해졌다. 638년에는 칠중성에 고구려군이 쳐들어오자 이를 격퇴하고 불안한 민심을 달랬다.

진덕여왕이 즉위한 647년 2월에는 비담의 뒤를 이어 상대등에 올라 국정을 담당하였다.

삼국유사에 따르면 진덕여왕 대에 알천은 김유신, 임종, 술종, 호림, 염장과 함께 화백회의의 일원이었다. 남산 우지암(亏知巖)에서 회의를 하던 어느 날, 큰 범 한마리가 나타나 모두가 놀랐다. 그러나 알천만은 놀라지 않고 범의 꼬리를 잡아 땅에 메쳐 죽였다. 이에 모두가 그를 수석에 앉혔다. 그러나 삼국유사는 부연하기를, 마음 속으로는 모두 김유신을 따르고 있다고 하였다.

654년 진덕여왕이 후사 없이 죽자 대소신료들은 재상 알천에게 섭정을 청하였다. 이에 알천은 "저는 늙고 이렇다 할 덕행이 없습니다. 지금 덕망이 높은 이는 춘추공이니, 세상을 다스릴 뛰어난 인물입니다."라 답하며, 김유신과 논의하여 김춘추를 왕위에 오르게 하였다.

김춘추가 즉위하자 김춘추는 알천의 조상중 한 명을 갈문왕에 봉했으며 알천이 죽자 알천 역시 갈문왕에 봉했다
บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
[Article] พีดาม : โศกนาฎกรรมของ "องค์ชายฮยองจง หรือ พีดาม" ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
[Article] History's Kim Yu-shin / ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมยูชิน"
ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมอัลชอน" หรือ "ซังแดดึง-อัลชอน"
Wind Flowers(바람꽃)- Ye Song(예송) : เพลงประกอบละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
[Article] ซอนด็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (Queen Seon Duk) เรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
History's Queen Seon Duk of Silla / ราชินีซอนด็อก แห่งอาณาจักรชิลลา
4 ขุนศึกคู่บัลลังก์ ในละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 1 :คิมยูชินและพีดาม
Nang-cheon Festival (Hwarang Festival) : Queen Seon Deok / "นังชอน" หรือ เทศกาลการเฉลิมฉลองของ "ฮวารัง"


1 ความคิดเห็น: