วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

[Article] 4 Warrior of Queen Seon-deok Part 1 : Kim Yu-shin & Bidam / 4 ขุนศึกคู่บัลลังก์ "ราชินีซอนต๊อก" ตอนที่ 1 : คิมยูชินและพีดาม
4 ขุนศึกคู่บัลลังก์ "ราชินีซอนต๊อก" ในละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 1 : ว่าด้วยเรื่อง คิมยูชินและพีดาม
Roytavan : Writer
Original : http://twssg.blogspot.com/


จากละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ผู้เขียนบทละครได้สร้างตัวละครสคัญที่เป็นองครักษ์คู่ใจองค์หญิงด็อกมาน ไว้ทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งทั้ง 4 คนนี้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์มีตัวตนอยู่จริง 3 คน คือ จอมพลคิมยูชิน แม่ทัพผู้ไม่เคยแพ้ใครในสนามรบ ขุนศึกที่ได้รับการยอมรับจาก "กุกซอนมุนโนว่ามีความสามารถในการใช้ดาบได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในบรรดานักรบฮวารังทั้งปวง" ,ซังแดดึงพีดาม ผู้เชื่อว่าอำนาจและอิทธิพลของสตรีไม่อาจเป็นครองอาณาจักรได้อย่างแท้จริง และ จอมพลอัลชอนซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ซังแดดึง" ในรัชสมัยของราชินีจินด็อก ส่วนแม่ทัพวอลยานั้น เป็นตัวละครที่ผู้เขียนบทละครสร้างขึ้นเอง


คิมยูชิน ( Kim Yushin / 김춘추 )


คิมยูชิน : ขุนศึกผู้เที่ยงธรรมและจงรักภักดี
คิมยูชิน แสดงโดย ออมแตวุง (Uhm Tae Woong as Kim Yu-shin ) คิมยูชิน ในประวัติศาสตร์มีตำแหน่งจอมพลเป็นแม่ทัพผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรในยุคศตวรรษที่ 7 แห่งอาณาจักรชิลลา และผู้นำในการรวบรวมสามอาณาจักรในช่วงรัชสมัยของพระเจ้ามูมุน (พระโอรสในพระเจ้ามูยุลมหาราช หรือ คิมชุนชู) กษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งอาณาจักรชิลลา หรือจะเรียกว่า "กษัตริย์องค์แรกแห่งชิลลาใหม่" ก็ได้เช่นกัน

คิมยูชิน เป็นหลานชายของพระเจ้ากูเฮ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรกึมวานกายา บิดาของคิมยูชินคือ นายพลคิมซอยอนและท่านหญิงมานมยอง (พระธิดาในพระเจ้าจินฮึง และเป็นน้องสาวของพระเจ้าจินเพียงพระบิดาขององค์หญิงด็อกมาน) คิมยูชินเกิดที่เมืองเคยาง ปัจจุบันคือจังหวัด จินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากกึมวานกายาสูญสิ้นอาณาจักร คิมซอยอน บิดาของคิมยูชินได้เข้ารับราชการเป็นนายทหารระดับสูงในอาณาจักรชิลลา ประกอบกับท่านหญิงมานมยอง เป็นน้องสาวของพระเจ้าจินเพียงแห่งอาณาจักรชิลลาด้วย ทำให้ครอบครัวของคิมยูชินได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นราชวงศ์ที่สำคัญเป็นลำดับที่ 2 ของอาณาจักรชอิลลาด้วย

สายสัมพันธ์ระหว่าง "จอมพลคิมยูชิน" กับ "พระเจ้ามูยุล หรือก็คือ คิมชอนชู" ค่อนข้างแน่นแฟ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระเจ้ามูยูลได้อภิเษกสมรสกับน้องสาวของคิมยูชินด้วย ทำให้คิมยูชินกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและทรงอำนาจมากทั้งในชนชั้นสูงและประขชาชนชาวชิลลา จนทำให้เขาสามารถเป็นผู้นำในการรวบรวมสามอาณาจักรได้สำเร็จในสมัยพระเจ้ามูมูลมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งอาณาจักรชิลลา และสถาปนาเป็น "ชิลลาใหม่" ในสมัยพระเจ้ามูมุน กษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักรชิลลายุคใหม่...

จอมพลคิมยูชิน แม่ทัพผู้ไม่เคยแพ้ใครในสนามรบ ขุนศึกที่ได้รับการยอมรับจาก "กุกซอนมุนโน" ว่ามีความสามารถในการใช้ดาบได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในบรรดานักรบฮวารังทั้งปวง" และท้ายที่สุด "คิมยูชิน" ก็ได้รับการยกย่องจากเหล่านักรบฮวารังทั้งปวงว่าเป็น "กุกซอนยุคใหม่" หรือ "ผู้นำชั่วนิรันดร์บิดาแห่งฮวารังทั้งปวงแห่งชิลลาใหม่"คิมยูชินในละคร ค่อนข้างใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์ จะต่างกันบ้างก็ตรงผู้เขียนบทละครสร้างเรื่องให้คิมยูชินเป็นคนรักคนแรกขององค์หญิงด็อกมาน แต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องแต่งงานกับหลานสาวพระสนมมิชิลเพราะถูกกลุ่มของพระสนมขมขู่ว่าจะใส่ร้ายประชาชนผู้ลี้ภัยชาวคายาที่อาศัยอยู่ในเมืองอัมยางซึ่งเป็นที่ดินของครอบครัวคิมยูชินว่า ชาวคายาก่อกบฎ ด้วยเหตุนี้คิมยูชินจึงตัดสินใจแต่งงาน และถวายสัตย์ปฎิญาณแก่องค์หญิงด็อกมานว่าจะซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระองค์ตราบจนชีวิตจะหาไม่...

Kim Yushin (595-673) :
Kim Yushin (595-673) was a general in 7th-century Silla. He led the unification of the Korean peninsula by Silla under the reign of King Muyeol of Silla and King Munmu of Silla. He is said to have been the great-grandchild of King Guhae of Geumgwan Gaya, the last ruler of the Geumgwan Gaya state. This would have given him a very high position in the Silla bone rank system, which governed the political and military status that a person could attain.Kim Yushin was the son of General Kim Seohyeon and Lady Manmyeong, who was a daughter of King Jinheung of Silla. He was born in Gyeyang, Jincheon County in 595, became a Hwarang warrior at just 15 and was an accomplished swordsman and a Gukseon (국선, 國仙; Hwarang leader) by the time he was 18 years old. By the age of 34 he had been given total command of the Silla armed forces.


พีดาม ( Bidam / 비담 )

พีดาม : ขุนศึกผู้ปราชญ์เปรื่องและวรยุทธล้ำเลิศยากที่จักหาใครเทียม

พีดาม แสดงโดย คิมนัมกิล (Kim Nam Gil as Bi Dam) พีดาม นั้นมีตัวตนจริง ๆ ในประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าเป็นผู้ก่อกบฏจลาจล ในช่วงปลายรัชสมัยราชินีซอนด็อก สาเหตุที่ประวัติของ Bidam นั้นปรากฎอยู่น้อยมาก เนื่องจาก Bidam ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำการก่อกบฎในอาณาจักรชิลลา ช่วงรัชสมัยของราชินีซอนด็อก ...ชื่อของ พีดามส่วนหนึ่งปรากฎอยู่ในบันทึกการก่อสร้าง หอดูดาวของอาณาจักรชิลลา อีกส่วนหนึ่งปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์พระเจ้าจูมงแห่งอาณาจักรโคคุเรียว ว่าหลังจากที่ ราชินีซอนด็อกสิ้นพระชนม์เพียง 10 วัน พีดามก็ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยราชินีจินด็อก ด้วยข้อหาทำการจลาจลและก่อกบฎ ...

"พีดาม" ดำรงตำแหน่ง ซังแดดึง ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของสภาขุนนางแห่งอาณาจักรชิลลา มีทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและบริหาราชการต่าง ๆ ของแผ่นดิน ในช่วงรัชสมัยของราชินีซอนด็อก จนกระทั่งสิ้นรัชกาล สถานที่เกิดและวันเดือนปีที่เกิด รวมทั้งผลงานความสำเร็จต่าง ๆ มีปรากฎอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์น้อยมาก แต่เชื่อได้ว่าเป็นบุคคลที่มาจากตระกูลชนชั้นสูงและมีชื่เสียงมากตระกูลหนึ่งของชิลลา พีดาม เป็นผู้มีแนวคิดที่ต่อต้านและคัดค้านผู้ปกครองที่เป็นสตรี และเป็นเจ้าของคติพจน์ที่ว่า "อำนาจอิทธิพลของสตรี ไม่อาจนำมาใช้ในการบริหารปกครองประเทศได้" หรือหากแปลจากภาษาจีนประโยคนี้ "女主不能善理 / Female can not control with a good reasons" ก็ตือ "ผู้หญิง ไม่สามารถควบคุมบริหารด้วยเหตุผลที่ดีได้"
ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ในระหว่งการก่อการจลาจล ดวงดาวประจำตัวของราชินีซอนด็อกบนท้องฟ้าได้ อัปแสงลง พีดามใช้สิ่งนี้เป็นสัญญลักษณ์แห่งลางของการบอกเหตุแก่ผู้ติดตามของเขาวว่า นี่คือสัญญารลางบอกเหตุแห่งการสิ้นรัชสมัยของราชินีซอนด็อกแล้ว แต่ในทางตรงข้าม แม่ทัพคิมยูชินกลับตัดสินใจร่วมกับราชินี ใช้ยุทธวิธีการปล่อยว่าวทำลายขวัญและเบี่ยงเบนความสนใจศัตรู พร้อมทั้งเป็นการส่งสัญญาณบอกทหารในกองทัพว่า "ดวงดาวจะกลับไปสู่สถานที่เดิม" อันเป็นสัญญาณรบบอกถึงการเข้าโจมตีข้าศึกนั่นเอง (ประวัติของ Bidam ตอนนี้มีอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ของอาณาจักรชิลลา) และในบันทึกประวัติศาสตร์ของกษัตริย์จูมงแห่งอาณาจักรโคคุเรียวกล่าวไว้ชัดเจนว่า หลังจากการก่อการจลาจลได้เพียง 10 วัน ทั้งพีดามและพรรคพวกรวม 30 คนก็ถูกประหารชีวิตหลังจากที่ราชินีซอนด็อกสิ้นพระชนม์ในวันที่ 8 มกราคม , พีดามถูกประหารชีวิตวันที่ 17 มกราคม ปีเดียวกัน หลังจากที่ราชินีจินด็อกแห่งชิลลาขึ้นครองราชย์แล้วในประวัติศาสตร์จริงไม่มีใครทราบว่า พีดาม เป็นคนรักของราชินีจริงหรือไม่ ? อย่างไร ? แต่ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ผู้เขียนบทละครได้สร้างให้ "พีดาม" เป็นคนฉลาดปราชญ์เปรื่องเก่งในด้านวรยุทธ์ พีดามเป็นพระโอรสของพระสนมมิชิลกับพระเจ้าจินจีอดีตพระราชาแห่งอาณาจักรชิลลา ซึ่งถูกพระสนมมิชิลขับไล่ให้สละราชบัลลังก์ และชื่อเดิมของพีดามก็คือ "องค์ชายฮยองจง" ผู้ถูกพระมารดาทอดทิ้งโดยไม่เหลียงแลจนพระเจ้าจินจีต้องฝากฝังเขาให้กับกุกซอนมุนโนเป็นผู้ดูแล...

นอกจากนี้...พีดามยังเป็นชายที่หลงรักองค์ราชินี พีดามยอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ทั้งหัวใจและวิญญาณ จนราชินีประกาศต่อสภาขุนางว่าพระองค์จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพีดาม แต่หนทางแห่งความรักของทั้งคู่ไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบ ลูกน้องของพีดามก็คือ "ยอมจอง" สร้างสถานกาณ์ที่น่าเศร้าขึ้นทำให้ทั้งพีดามและองค์ราชินีเกิดความไม่เข้าใจกัน ประกอบกับพีดามไม่เชื่อมั่นในความรักที่องค์ราชินีมีต่อตน จึงทำให้พีดามกลายเป็นผู้นำในการก่อกบฎและท้ายที่สุดพีดามก็ก้าวสู่หนทางแห่งความตาย ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจขององค์ราชินีนั่นเอง...

Bidam in history (?-647):
Bidam in history (?-647) He was a Sangdaedeung (상대등/ The highest post of government) during the end of Queen Seon Duk reign. His birth details and achievement was not much known, but it is believe that he come from noble family. He revolt with motto “Women’s rulers can not rule the country” (女主不能善理)

Legend says that during the uprising, a star ‘drop’. Bidam use it to anchorage his follower saying that the sign of the end of Queen reign. On the other hand, Kim Yushin then discuss with the Queen, then they decide to fly a burning kite as a sign that ‘the star is back to its place’. Jumong stated that about 10 days after Bidam uprising, he and 30 of his men were executed [Queen Seon Duk die on 8 January, Bidam executed on 17 January after Queen Jindeok was throne]บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
[Article] พีดาม : โศกนาฎกรรมของ "องค์ชายฮยองจง หรือ พีดาม" ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
[Article] History's Kim Yu-shin / ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมยูชิน"
ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมอัลชอน" หรือ "ซังแดดึง-อัลชอน"
Wind Flowers(바람꽃)- Ye Song(예송) : เพลงประกอบละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
[Article] ซอนด็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (Queen Seon Duk) เรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
History's Queen Seon Duk of Silla / ราชินีซอนด็อก แห่งอาณาจักรชิลลา
4 ขุนศึกคู่บัลลังก์ ในละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 1 :คิมยูชินและพีดาม
Nang-cheon Festival (Hwarang Festival) : Queen Seon Deok / "นังชอน" หรือ เทศกาลการเฉลิมฉลองของ "ฮวารัง"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น