วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

[Digress] Unity for Peace to Thailand / Imagine : Connie Talbot
...Unity for Peace to Thailand...

When we ran away from the towering inferno
of terrorism, we became one human race!

When the planes hit and the imposing buildings
fell, we ran in one direction - towards safety!

When we prayed together and lit candles
we longed for hope and became one faith!

When millions observed silence, and thousands
protested against war, we spoke one language!

When we volunteered and collected blood,
all religions mingled in our arteries and veins!

When guns were consigned to fire and hands
were joined in unity, poverty ended, tears vanished!

When leaders united with the commoners and
sang together 'World is One', peace returned!

- Dr.Leo Rebollo -


Imagine : Connie Talbot

Imagine there's no Heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one


ลองจินตนาการดูนะถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีสวรรค์,
คงไม่ยากเกินไปคุณลองคิดดูสิ,
เบื้องล่างไม่มีขุมนรก,
เบื้องบนก้อมีเพียงแต่ท้องฟ้าเท่านั้น,
ลองจินตนาการดูสิว่าคนทุกคนบนโลก
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพียงเพื่อวันนี้…

ลองจินตนาการดูนะถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีการแบ่งประเทศ,
ไม่ยากหรอกนะลองคิดดูสิ,
ไม่มีการฆ่า ไม่มีการพลีชีพเพื่อใคร,
และไม่มีแม้แต่ลัทธิใดใด,
ลองจินตนาการดูสิว่าคนทุกคนบนโลก
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข...

ลองจินตนาการดูนะถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีการยึดครอง,
คงจะแปลกน่าดูแต่หากว่าเป็นจริงได้,
ก็จะไม่มีความโลภหรือความหิวโหย,
จะมีแต่เพียงพี่น้องและมิตรภาพ,
ลองจินตนาการดูสิว่าคนทุกคนบนโลก
จะได้แบ่งปันความสุขร่วมกัน…

บางทีคุณอาจจะคิดว่าฉันช่างเพ้อฝันเกินไป,
แต่ฉันไม่ได้ฝันอยู่เพียงลำพังนะ,
เพราะยังหวังว่าสักวันคุณจะมาฝันร่วมกันกับฉัน,
และทำให้โลกใบนี้ประสานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว.

คำแปลเพลงแบบร้อยแก้ว Imagine by OasisFX

มีชีพอยู่เพื่อวันนี้นะพี่น้อง
จะร่ำร้องหาสวรรค์ถึงชั้นไหน
นรกก็ไคลคลาจำลาไกล
ชีพมีไว้เพียงฝัน…ปั้นภาพงาม

ไร้ประเทศเขตขอบไร้กรอบขวาง
แม้อ้างว้างหวั่นไหวใจเดินข้าม
ไม่มีศาสน์โดดเดี่ยวใจเปลี่ยวตาม
ค้นนิยามสันติสุข..ทุกข์ห่างไกล

ให้ห่างไร้การเข่นฆ่าน่าเหี้ยมโหด
ดับความโฉดด้วยความดีที่ฝันใฝ่
อยากจะเติมความฝันให้ทันใด
เติมหัวใจชนทุกนามด้วยความดี

จะแบ่งโลกเพื่อผองพี่น้องเอ๋ย
มาเถิดเหวย..มาสดับรับสุขศรี
ภราดรแห่งมวลชนล้นทวี
แต้มแสงสีขาวล้วนนวลละออง

โลกมีสุขพ้นนรกตกสวรรค์
จะด้นดั้นไปบนโลกอันฟูฟ่อง
จินตนาการชั่วนิรันดร์ฝันสีทอง
มาร่วมร้องเพลงหวานฝันด้วยกัน


--------------------------------
...TWSSG TEAM...
--------------------------------ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น